Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historie fotografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON421-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Historie fotografii
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą wybranym problemom fotografii funkcjonującej w XIX i XX wieku oraz współcześnie w różnych przestrzeniach dyskursyw-nych- sztuki, wiedzy/nauki, prasy, kultury popularnej. Przedmiotem analiz będą zarówno szersze nurty i zjawiska (m.in. portret fotograficzny, doku-ment, reportaż), jak wybrane przykłady fotografii. Dyskusja dotyczyć bę-dzie także różnych propozycji ujęcia dziejów fotografii, zarówno na grun-cie teorii, jak historiografii. Tematyka poszczególnych spotkań uwzględ-niać będzie zainteresowania uczestników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą wybranym problemom fotografii funkcjonującej w XIX i XX wieku oraz współcześnie w różnych przestrzeniach dyskursywnych- sztuki, wiedzy/nauki, prasy, kultury popularnej. Przedmiotem analiz będą zarówno szersze nurty i zjawiska (portret fotograficzny, dokument), jak wybrane przykłady prac fotografów z różnych momentów historycznych. Dyskusja dotyczyć będzie także różnych propozycji ujęcia dziejów fotografii, zarówno na gruncie teorii, jak historiografii. Lektury obejmować będą zarówno kanoniczne dla dziejów fotografii teksty (m.in. Benjamin, Sontag, Barthes), jak i nowe opracowania (m.in. Azoulay, Batchen, Edwards). Tematyka poszczególnych spotkań uwzględniać będzie zainteresowania uczestników.

Tematy poszczególnych zajęć:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć: czy istnieje jedna historia fotografii? Jak pisano historie medium?

2. Początki wynajdywania fotografii. Fotografia jako reprodukcja.

3. Portret fotograficzny- funkcja reprezentacyjna i represyjna.

4. Reportaż fotograficzny- między etyką a estetyką obrazu.

5. Fotografia i podróże/ podboje.

6. Fotografia i etnografia.

7. Estetyzacja fotografii- piktorializm.

8. Fotografia w praktykach artystów awangardowych: konstruktywizm.

9. Fotomontaż i dadaizm.

10. Fotografia i surrealizm.

11. Dokument topograficzny.

12. Fotografia konceptualna.

Postmodernizm w fotografii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.