Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe studia nad rzeczami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON422-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Kulturowe studia nad rzeczami
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z szerokim horyzontem studiów humanistycznych i społecznych, związanych z odbywającego się od lat 90-tych zwrotem ku rzeczom i spotęgowanych w ostatnich latach przez zainteresowanie nowym materializmem i ontologiami zorientowanymi na obiekty. Podczas zajęć zaznajomimy się z wiodącymi trendami w badaniach rzeczy, filozofią i antropologią przedmiotów, metodami i metodologiami osadzonymi w horyzoncie zwrotu ku rzeczom. Analizować będziemy kanoniczne lektury dla tego obszaru studiów, jak i literaturę nowszą, także opartą o studia przypadków. Zajęcia tym samym przygotują studentów do pracy z materialnymi, haptycznymi i zmysłowymi przedmiotami badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Stobiecka, Magdalena Wróblewska
Prowadzący grup: Monika Stobiecka, Magdalena Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z szerokim horyzontem humanistycznych i społecznych studiów nad rzeczami. Na zajęciach będziemy zatem śledzić dokonujący się od lat 90-tych zwrot ku rzeczom i jego aktualne emanacje wyrażające się w zainteresowaniu nowym materializmem (Karen Barad, Jane Bennett) i ontologiami zorientowanymi na obiekty (Graham Harman, Bjornar Olsen). Podczas zajęć zaznajomimy się z wiodącymi trendami w badaniach rzeczy, filozofią (Bergson, Heidegger) i antropologią przedmiotów (Tim Dant, Igor Kopytoff, Janusz Barański), socjologią rzeczy (Marek Krajewski), metodami i metodologiami osadzonymi w horyzoncie zwrotu ku rzeczom (Ewa Domańska). Dyskutować będziemy różnice między rzeczami, przedmiotami, obiektami, artefaktami i kulturą materialną. Analizować będziemy kanoniczne lektury dla tego obszaru studiów, jak i literaturę nowszą, także opartą o studia przypadków. Zajęcia tym samym przygotują studentów do pracy z materialnymi, haptycznymi i zmysłowymi przedmiotami badań.

Tematy poszczególnych zajęć:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć: zwrot ku rzeczom w humanistyce i naukach społecznych

2. Filozofia rzeczy: pytania o materię (Bergson) i rzecz (Heidegger)

3. Antropologia rzeczy i jej główni przedstawiciele

4. Kulturowe studia nad rzeczami

5. Socjologia rzeczy

6. Kultura materialna, rzecz i obiekt

7. Biografia rzeczy

8. Rzeczy w sztuce i sztuka rzecz: zwrot ku rzeczom w badaniach historii sztuki

9. W obronie rzeczy: podejścia materialne i archeologia heideggerowska

10. Czego nie mówią nam rzeczy: ontologia zorientowana na obiekty (O-O-O)

11. Witalne materie

W stronę przełamywania konstruktywizmu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.