Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł – hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON426-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł – hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście.
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne: konieczna (przynajmniej bierna) znajomość języka angielskiego; mile widziana, ale niewymagana, znajomość języka hiszpańskiego.

Skrócony opis:

Zajęcia konwersatoryjne poświęcone lekturze tekstów źródłowych ukazujących spotkania cywilizacji europejskiej z cywilizacjami kontynentu amerykańskiego, w szczególności zaś ‒ hiszpańskiej konkwisty Mezoameryki i obszaru andyjskiego. Wybrane teksty są zarówno europejskiego, jak i indiańskiego pochodzenia, znajdują się wśród nich relacje uczestników wydarzeń historycznych, kroniki, pisma polemiczne i publicystyczne oraz utwory należące do literatury pięknej. Celem ich lektury jest identyfikacja i analiza sposobów przedstawiania i konceptualizacji odmienności kulturowej oraz samego zderzenia cywilizacji, jak również zrozumienie wpływu, jaki doświadczenie spotkania z Innym wywarło na kulturę europejską i rodzime kultury Ameryki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Granicka, Szymon Gruda
Prowadzący grup: Katarzyna Granicka, Szymon Gruda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z wyborem tekstów opisujących spotkania cywilizacji Starego i Nowego Świata, które miały miejsce u zarania epoki nowożytnej; na liście lektur znajdują się zarówno teksty o charakterze relacji historycznych, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia procesu konkwisty i kolonizacji (m.in. listy Kolumba i Cortésa czy kroniki autorów indiańskich), jak i dzieła literackie, filozoficzne, teologiczne i publicystyczne odnoszące się bezpośrednio do fenomenu spotkania cywilizacji (Brevísima relación Bartolomégo de las Casas i inne teksty związane z tzw. kontrowersją z Valladolid, bulle papieskie) i wyzyskujące tę tematykę do własnych celów (utwory renesansowych i oświeceniowych pisarzy i myślicieli). Szczególna uwaga poświęcona zostanie tekstom poświęconym kulturze, obyczajom i wierzeniom ludności podbitych przez Hiszpanów ziem, a więc refleksji, z której narodzi się później antropologia kulturowa.

Celem lektury tekstów źródłowych i towarzyszącej jej dyskusji nie jest odtworzenie przebiegu wydarzeń historycznych epoki konkwisty ani realiów kulturowych przedkolonialnego i kolonialnego Nowego Świata, lecz przybliżenie sposobu, w jaki kultura europejska i kultury indiańskie radziły sobie z doświadczeniem odmienności kulturowej i jakie strategie przyjmowały, by nazwać i opisać obcą rzeczywistość. Dwa zjawiska, które przez cały czas trwania zajęć pozostaną w centrum uwagi, to przekład międzykulturowy oraz poszukiwanie analogii do zjawisk zakorzenionych w kulturze, z której wywodzi się autor tekstu.

W miarę potrzeb i możliwości tematyka zajęć może zostać również rozszerzona poza ramy czasowe wczesnej nowożytności, zarówno w dalszą przeszłość ‒ do antyku i średniowiecza ‒ jak i w czasy późniejsze. Część zajęć poświęcona jest współczesnym konsekwencjom europejskiego kolonializmu – zjawiskom takim jak rasizm i stereotypizacja rasowo-etniczna (w tym autostereotypizacja), metysaż kulturowy, zawłaszczenie kulturowe (cultural appropriation) – analizowanym za pomocą podstawowych narzędzi studiów postkolonialnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.