Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-SEMLIC-AZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku Antropozoologii
Punkty ECTS i inne: 18.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Na seminarium uczęszczać mogą studenci III roku studiów I stopnia kierunku Antropozoologia

Zajęcia obowiązkowe dla studentów III roku kierunku Antropozoologia


Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych


Skrócony opis:

Problematyka interdyscyplinarna. Strefa pogranicza nauk w antropozoologii. Prezentacja proponowanych tematów prac dyplomowych. Wybór tematów przez studentów. Praca nad konspektem i całością pracy, która przebiegać będzie w kształtować się toku dyskusji.

Pełny opis:

Pierwsza część seminarium licencjackiego służyć będzie dyskusji o potrzebie i możliwościach badań interdyscyplinarnych, o barierach, które utrudniają (jeśli nie uniemożliwiają) podejście interdyscyplinarne. Temu i rozpoznaniu stref pogranicza w antropozoologii poświęcone będzie kilka pierwszych zajęć. Zaproponowane i przedstawione zostanę tematy prac dyplomowych oraz proponowany zakres badań. W toku kolejnych spotkań studenci powinni wybrać tematy, a potem, już w mniejszych grupach, pracować nad konspektem i nad całością, która powinna wyłonić się w toku dyskusji w grupie.

W ramach seminarium studenci będą uczyć się pisać i recenzować prace licencjackie, prezentować fragmenty prac, uczestniczyć w dyskusjach ogólnych i moderować dyskusje wokół tematów i struktury swoich prac oraz stosowanej metodologii i terminologii. Studenci wybierają tematy, którymi zajmują się w ramach seminarium licencjackiego zgodnie z zainteresowaniami i problematyką pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Studenci będą m. in. potrafili dokonać właściwych wyborów własnej tematyki badawczej, stosownie do ich zainteresowań i umiejętności, formułować cele własnej pracy badawczej i osadzać je w szerokim kontekście wiedzy, budować konspekt pracy dyplomowej, krytycznie wspomagać kolegów w tej procedurze, korzystać z uwag krytycznych formułowanych przez prowadzących i kolegów, korzystać ze źródeł bibliograficznych z różnych dyscyplin wiedzy, i umiejętnie je zestawiać.

KU_03 Potrafi interpretować wyniki badań empirycznych i teoretycznych

KU_04 Potrafi dostrzegać i analizować procesy i zjawiska artystyczne oraz kulturowe dotyczące zwierząt w kontekście społecznym

KU_05 Potrafi - w kontekście kulturowym, społecznym i etycznym - analizować i interpretować dzieła artystyczne, w których obecne są zwierzęta lub ich wizerunki

KU_08 Potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

KK_02 Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

KK_04 Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

KK_08 Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusjach poprzedzających wybór tematu pracy dyplomowej, prezentacja tez pracy licencjackiej, krytyczna ocena cudzych projektów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Axer, Dorota Łagodzka, Joanna Pijanowska
Prowadzący grup: Jerzy Axer, Andrzej Elżanowski, Dorota Łagodzka, Katarzyna Marciniak, Klaudia Modlińska, Joanna Pijanowska, Wojciech Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 90 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Łagodzka
Prowadzący grup: Jerzy Axer, Andrzej Elżanowski, Dorota Łagodzka, Joanna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.