Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium pomocnicze - IMAŻS (Bieda i bogactwo. Moralne, polityczne i historyczne konstrukcje doświadczeń społecznych )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-SEMP4-AL Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium pomocnicze - IMAŻS (Bieda i bogactwo. Moralne, polityczne i historyczne konstrukcje doświadczeń społecznych )
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedm. obowiązkowe i CORE dla st. II-go stopnia Artes Liberales (spec. Dzieło sztuki w kulturze)
Przedm. obowiązkowe i CORE dla stud. II st. Artes Liberales (spec. Różnorodność biolog. i kulturowa)
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zdaniem wielu ekonomistów i socjologów bieda i bogactwo to relatywnie nowe zjawiska. Powstały wraz z nowoczesnymi, uprzemysławiającymi się społeczeństwami, opartymi na gospodarce kapitalistycznej. Wcześniej nikt nie umierał z powodu biedy, co najwyżej ginął w wyniku ogólnospołecznej katastrofy. „Radzenie sobie z biedą” to jeden z podstawowych zwrotów, które pojawiają się, gdy o niej mowa. Z bogactwem nikt sobie nie „radzi”, lecz co najwyżej „w nim żyje”. Tak można by - prowokacyjnie upraszczając - postawić problem, który jest jednym z wątków przewodnich zajęć. Seminarium na temat biedy i bogactwa będzie powiązaniem co najmniej trzech perspektyw, które pozwolą nie tylko dostrzec społeczną konstrukcję pojęć biedy i bogactwa, ale także wyjaśnić, jak można śledzić te zjawiska w historii, jak rozumieć moralne roszczenia do ograniczania biedy czy bogactwa oraz w jaki sposób społeczeństwa radziły i nie radziły sobie z biedą oraz bogactwem.

Pełny opis:

Zdaniem wielu ekonomistów i socjologów bieda i bogactwo to relatywnie nowe zjawiska. Powstały wraz z nowoczesnymi, uprzemysławiającymi się społeczeństwami, opartymi na gospodarce kapitalistycznej. Wcześniej nikt nie umierał z powodu biedy, co najwyżej ginął w wyniku ogólnospołecznej katastrofy. „Radzenie sobie z biedą” to jeden z podstawowych zwrotów, które pojawiają się, gdy o niej mowa. Z bogactwem nikt sobie nie „radzi”, lecz co najwyżej „w nim żyje”. Tak można by - prowokacyjnie upraszczając - postawić problem, który jest jednym z wątków przewodnich zajęć. Seminarium na temat biedy i bogactwa będzie powiązaniem co najmniej trzech perspektyw, które pozwolą nie tylko dostrzec społeczną konstrukcję pojęć biedy i bogactwa, ale także wyjaśnić, jak można śledzić te zjawiska w historii, jak rozumieć moralne roszczenia do ograniczania biedy czy bogactwa oraz w jaki sposób społeczeństwa radziły i nie radziły sobie z biedą oraz bogactwem.

Zajęcia będą zorganizowane wokół normatywizacji ubóstwa i bogactwa oraz mających z tego wynikać moralnych i politycznych implikacji: sposobów organizacji biedy i bogactwa w społeczeństwach przede wszystkim nowożytnych oraz towarzyszących im postaw, rozważań na temat standardów i odchyleń od nich, zarówno w sposobie dystrybucji zasobów, jak i konceptualizacji pozycji społecznych tych, którzy uchodzili za biednych i bogatych. Będziemy także dyskutować o rozmaitych sposobach instytucjonalizacji biedy i bogactwa, a właściwie – radzenia sobie z biedą oraz legitymizacji bogactwa.

Materiałem do dyskusji będą historyczne teksty źródłowe, literatura epoki, teorie nauk społecznych oraz dzieła filozoficzne. Seminarium ma za zadanie nie tylko poruszyć tytułową problematykę, ale także wskazywać, w jaki sposób oraz dzięki jakim teoriom i perspektywom badawczym można analizować rzeczywistość społeczną.

Efekty uczenia się:

K_W01

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej

K_W08

ma uporządkowaną w pogłębionym zakresie wiedzę o kierunkach myśli filozoficznej i społecznej w perspektywie historycznej i współczesnej

K_W10

ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

K_U01

potrafi w szerokim zakresie selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

K_U04

posiada umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki

K_U09

potrafi przygotować w sposób dojrzały i profesjonalny prace pisemne: esej, rozprawa naukowa, recenzja, sprawozdanie naukowe w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych

K_K01

rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K02

rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej

K_K08

rozumie znaczenie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Europy

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie pisemnej pracy zaliczeniowej, na uzgodniony z prowadzącymi temat, w formie eseju lub artykułu, o objętości ok. Pół arkusza wydawniczego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 90 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kulas, Mikołaj Lewicki
Prowadzący grup: Michał Kopczyński, Przemysław Kordos, Piotr Kulas, Mikołaj Lewicki, Grzegorz Sokół, Kamil Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.