Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-WYK21-AZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ewolucyjna
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku Antropozoologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowany jest paradygmat psychologii ewolucyjnej, zgodnie z którym umysł człowieka rozpatrywany jest w kategoriach adaptacji do najczęściej powtarzających się w przeszłości ewolucyjnej naszego gatunku wyzwań środowiskowych (w sensie fizycznym, ekologicznym i społecznym). Omawiana jest specyfika psychologii ewolucyjnej na tle socjobiologii oraz korzyści wynikające z uwzględnienia perspektywy ewolucyjnej, w tym możliwość integracji różnych obszarów psychologii.

Pełny opis:

Na zajęciach prezentowany jest paradygmat psychologii ewolucyjnej, zgodnie z którym umysł człowieka rozpatrywany jest w kategoriach adaptacji do najczęściej powtarzających się w przeszłości ewolucyjnej naszego gatunku wyzwań środowiskowych (w sensie fizycznym, ekologicznym i społecznym). W pierwszej części zajęć omawiane są podstawy podejścia ewolucyjnego oraz specyfika psychologii ewolucyjnej. Druga część poświęcona jest analizie wybranych problemów adaptacyjnych. Planowane jest przeprowadzenie zespołowo przez studentów dwóch badań empirycznych – ich cel i metoda zostaną opracowane w trakcie zajęć. Omawiane są korzyści wynikające z uwzględnienia perspektywy ewolucyjnej, w tym możliwość integracji różnych obszarów psychologii.

Literatura:

Buss, D.M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP, rozdz. 1-5, 7-9, 11

Danel. D. i Pawłowski B. (2014). Atrakcyjność a mechanizmy doboru płciowego i teoria sygnalizacji biologicznej. W: B. Pawłowski (red.), Biologia atrakcyjności człowieka (s. 12-45). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: Student zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii, zna biologiczne podstawy zachowań.

W zakresie umiejętności: Student posiada umiejętność analizy zachowania w konwencji naukowej psychologii, krytycznej analizy tekstów oraz przekazów słownych, potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności.

W zakresie kompetencji: Student jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów, jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się testem (jednokrotnego wyboru) sprawdzającym wiedzę. Studenci będą ponadto rozliczani z wykonania zadania powierzonego w ramach realizowanych w trakcie zajęć badań empirycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Osiński
Prowadzący grup: Jerzy Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Osiński
Prowadzący grup: Jerzy Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.