Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język starogrecki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-DON-GR1 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Język starogrecki I
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty do wyboru, filozofia, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce

Skrócony opis:

Kursu gramatyki języka starogreckiego (dialekt attycki) umożliwiającego tłumaczenie tekstów starogreckich szczególnie filozoficznych. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów starogreckich. Elementy kultury starożytnej Grecji. Nauka gramatyki starogreckiej i słownictwa umożliwiająca tłumaczenie tekstów starogreckich.

Poznawanie wybranych tematów z kultury Grecji Starożytnej (literatury, filozofii, sztuki, życia codziennego, umysłowości starożytnych Greków) na podstawie tekstów źródłowych bez pośrednictwa tłumaczenia.

Pełny opis:

1.Czasownik: Kon. I – ind. imper. inf. praesentis, imperfecti, futuri, aorystu I i II tematycznego act. i medii, aorystu I i II biernego; part. aor. I i II act. i medii, aor. I i II biernego; fut bierne; ind. imper. inf. part. aorystu pierwiastkowego; Kon. II – praesens i imperf. act. i medii-pass., fut. act. i medii, aorysty czasowników II Kon;

2.Rzeczownik: I, II, III dekl.

3.Przymiotnik: odmiana I, II, III dekl.; stopniowanie przymiotników (regularne, pierwiastkowe, nieregularne).

4.Liczebniki główne i porządkowe. Deklinacja liczebników 1-4.

5.Zaimki (osobowe, pytajne, nieokreślone, wskazujące)

6.Składnie: Accusativus cum infinitivo, Genetivus absolutus, Accusativus relationis, Genetivus comparationis, Genetivus partitivus;

7.Tłumaczenie fragmentów dzieł: Ezopa, Herodota, Platona, Ksenofonta, Arystotelesa, Tukidydesa, Eliana, Charitona z Afrodyzji, Heliodora, Kallimacha i.t.d.

Literatura:

Wszyscy jesteśmy Grekami. Podręcznik do nauki języka starogreckiego, M. Mikuła, M. Popiołek (I, II, III tom); Gramatyka jęz.greckiego, E. Fiderer; Greek Gramar, H.W. Smyth; Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, N. Marinone; Słownik grecko-polski, t. I i II, O.Jurewicz; Słownik grecko-polski, t. I, II, III, IV, Z. Abramowiczówna; Lidell and Scott’s Greek-English Lexicon; Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Pierre Grimal; Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek; Słownik polsko – grecki, W. Appel

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student tłumaczy prosty lub o średniej trudności tekst starogrecki ze słownikiem. Określa formy fleksyjne wszystkich części mowy (dialektu attyckiego), opisuje i tłumaczy greckie składnie. Porównuje tłumaczenie na język polski wybranego tekstu starogreckiego, wskazuje niedokładności i błędy.

Metody i kryteria oceniania:

Do odwołania zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem Google Meet i innych narzędzi dostępnych w ramach pakietu "G Suite dla Szkół i Uczelni"

1.W ciągu semestru ok. 2 sprawdzianów pisemnych (z gramatyki z elementami tłumaczenia lub z tłumaczenia [dłuższy tekst] z elementami gramatyki).

2.Po drugim semestrze sprawdzian – fragment tekstu oryginalnego do tłumaczenia z pytaniami gramatycznymi.

3.Na każdych zajęciach ocena przygotowania studenta do zajęć i aktywności na nich.

4.Obecność na zajęciach obowiązkowa – 3 nieobecności w semestrze dozwolone. W wypadku opuszczenia większej liczby zajęć student musi zaliczyć je w formie wskazanej przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 120 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popiołek
Prowadzący grup: Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.