Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klub Kompetencji Miękkich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L00-KKM
Kod Erasmus / ISCED: 16.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klub Kompetencji Miękkich
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cel warsztatu: trening trzech kompetencji miękkich kluczowych z perspektywy pracodawców: komunikacji, krytycznego myślenia oraz kreatywności.

Pełny opis:

Głównym celem warsztatów będzie praca nad kształtowaniem kluczowych kompetencji miękkich wskazywanych przez pracodawców w badaniach krajowych oraz międzynarodowych, tj. komunikacji, krytycznego myślenia i kreatywności. Uruchomimy w tym celu myślenie refleksyjne, samoocenę oraz proces doświadczania.

Konspekt (4 zajęcia):

Klub Kompetencji Miękkich (wstęp, zasady, technologia)

Komunikacja (asertywność, odpowiedzialność, intencja i dobre pytanie)

Krytyczne myślenie (percepcja, pamięć, heurystyka, logiczne myślenie)

Kreatywność (tworzenie granic, iteracja, błąd, jaki błąd - kiedy jesteś kreatywny, nie istnieje coś takiego jak błąd)

UWAGA: KURS (LUB JEGO FRAGMENTY) MOŻE BYĆ PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Nakład pracy studenta:

lektura materiałów do zajęć - 10 h

przygotowanie do zaliczenia - 5 h

razem - 15 h

Literatura:

Literatura:

● Bąk J., Statystycznie rzecz biorąc, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2020

● Bergstrom T. C., West D. J., Myśl krytycznie i nie daj sobie wcisnąć kitu, JK Wydawnictwo, Łódź 2021

● Bucki P., Jak asertywnie komunikować, Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2019

● Bucki P., Jak komunikować się w pracy, Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2019

● Cleese J., Kreatywność. Krótki i optymistyczny poradnik, Insignis Media, Kraków 2021

● Colamedici A., Gancitano M., Spójrz na to filozoficznie, Łódź 2022

● Domagała-Kręcioch A., Refleksje uczniów dorosłych na temat własnych doświadczeń edukacyjnych w Polish Journal of Continuing Education 1/2017, s. 84-92

● Moukheiber A., Twój mózg płata ci figle, Vis-a-vis Etiuda, Kraków 2020

● Nordengen K., Mózg rządzi, Warszawa 2018

● Perkowska-Klejman A., Uczenie się i edukacja refleksyjna dorosłych w Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3/2013, s. 27-35

● Perkowska-Klejman A., Refleksyjność w kontekście uczenia się. Poszukiwanie pojęć, modeli i metod, Warszawa 2018

● Rosling H., Rosling O., Rönnlund Rosling A., Factfulness, Media Rodzina, Poznań 2018

● Rzycka O., Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

● Smółka P., Kompetencje społeczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

● Williamson T, O co chodzi w filozofii. Od zdziwienia do myślenia, PWN, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

1. Komunikuje się asertywnie;

2. Wykorzystuje techniki wspierające krytyczne myślenie;

3. Wykorzystuje techniki wspierające kreatywne myślenie;

4. Stosuje samoocenę własnych kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie, w tym certyfikat, zostanie przyznane na podstawie:

obecności i aktywnej partycypacji we wszystkich 4. zajęciach, krótkiego eseju z refleksją na temat kursu (300 słów), wypełnionego arkusza samooceny.

Praktyki zawodowe:

brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tauber
Prowadzący grup: Maciej Tauber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)