Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Udział w życiu społecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L12-UZS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Udział w życiu społecznym
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia I rok 2 semestr LATO, Centrum Europejskie
Strona przedmiotu: https://www.ce.uw.edu.pl/studia/udzial-w-zyciu-spolecznym/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Udział w życiu społecznym to zajęcia, które mają na celu pobudzenie studenckiej aktywności na polu społecznym lub naukowym.

Pełny opis:

Udział w życiu społecznym to zajęcia, które mają na celu pobudzenie studenckiej aktywności na polu społecznym lub naukowym. Zajęcia mają indywidualny charakter i polegają na samodzielnym poszukiwaniu i udziale w różnego rodzaju formach społecznej aktywności związanej z życiem Uniwersytetu, np. udział w debatach studenckich, kołach naukowych, organach przedstawicielskich studentów, wystąpienia na konferencjach, udział w dniach otwartych itp.

Więcej informacji na stronie https://www.ce.uw.edu.pl/studia/udzial-w-zyciu-spolecznym/

Efekty uczenia się:

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne rozliczenie 60 godzin aktywności społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)