Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europa - dzieje cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-EDC Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Europa - dzieje cywilizacji
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów III roku I stopnia, ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Przedmioty z III roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie zagadnień realizowanych na I roku studiów licencjackich na kierunku europeistyka w ramach zajęć „Europejskie kody kulturowe”. Konwersatorium „Europa- dzieje cywilizacji" poświęcone jest analizie wybranych wątków z historii materialnej i niematerialnej kultury europejskiej, które odzwierciedlają charakter i przemiany cywilizacji europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium „Europa - dzieje cywilizacji' poświęcone jest analizie wybranych wątków z historii materialnej i niematerialnej kultury europejskiej, które odzwierciedlają charakter i przemiany cywilizacji europejskiej. Przedmiotem i punktem wyjścia dla rozważań nad dynamiką przemian cywilizacyjnych w Europie są wybrane zjawiska kultury artystycznej, wybrane dzieła sztuki europejskiej i inne kulturowe artefakty.

W ujęciu chronologiczno-problemowym omawiane są zarówno te elementy kultury, które budują spójność kulturową Europy i cywilizacji europejskiej, jak i te, które często rozwijając się na marginesie lub w opozycji do wiodących nurtów kultury europejskiej, stanowią o jej różnorodności.

Przedmiotem wielowątkowej analizy jest historia europejskiej kultury artystycznej od średniowiecza po XX wiek. Zajęcia poświęcone są również zagadnieniom ideologizacji kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ideologii totalitarnych na kulturę europejską w XX wieku.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium student:

- zna podstawowy zasób ikonografii i symboli średniowiecznej Europy

- potrafi wyjaśnić i powiązać powstanie i funkcjonowanie różnych artefaktów kulturowych i dzieł sztuki z przemianami cywilizacyjnymi w Europie;

- rozumie i potrafi wskazać na przykładach wpływ kultur pozaeuropejskich na kulturę i sztukę w Europie;

- potrafi na przykładach pokazać i omówić zjawisko dyfuzji kulturowej w Europie i transmisji zjawisk kulturowych z centrów do peryferii;

-potrafi objaśnić, na czym polegał fenomen polskiej awangardy artystycznej i jej wkładu do europejskiego dziedzictwa kulturowego w XX wieku;

- potrafi objaśnić na konkretnych przykładach mechanizm ideologizacji kultury i jej rolę w przemianach cywilizacji europejskiej w XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności), bieżące przygotowanie do zajęć czyli znajomość lektur do poszczególnych zajęć, aktywność na zajęciach, pisemne kolokwium obejmujące materiał omawiany na konwersatorium i lektury, których dokładny zakres jest ustalany na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.