Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L3SEMLIC1 Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Podstawowe umiejętności związane z prowadzeniem samodzielnych badań społecznych oraz opanowanie warsztatu pracy dyplomowej (podstawowa znajomość metod i technik badań społecznych) .

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej. Seminaria służą także doskonaleniu warsztatu pisania pracy dyplomowej oraz przygotowaniu do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Podczas seminarium licencjackiego wszyscy jego uczestnicy mają obowiązek przedstawienia i poddania pod dyskusję wstępnej koncepcji całej pracy licencjackiej oraz – etapowo - kolejnych jej części, a także przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji pracy. Podstawą pracy seminaryjnej są konsultacje z opiekunem pracy licencjackiej (promotorem) oraz dyskusja uczestników.

Etapy pracy seminaryjnej:

1.Omówienie zagadnień dotyczących metodologii pisania prac naukowych (założenia teoretyczne, problemy, hipotezy i metody badań)

2. Ustalenie tematów prac licencjackich uczestników seminarium

3. Ustalenie koncepcji prac licencjackich (tezy badawcze, struktura pracy narzędzia badawcze, bibliografia i źródła danych)

4. Systematyczne przyjmowanie i omawianie kolejnych fragmentów prac licencjackich uczestników seminarium

5. Konsultacje dotyczące egzaminu licencjackiego

Efekty uczenia się:

Zwiększenie kompetencji związanych z prowadzeniem samodzielnych badań naukowych, pogłębienie wiedzy w zakresie wybranego tematu badawczego oraz - jako efekt finalny - przygotowanie pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. oraz bieżąca ocena postępów w pisaniu pracy.

Systematyczna ocena wartości merytorycznej przygotowywanych przez studenta indywidualnych wystąpień i opracowań. Warunkiem zaliczenia I semestru seminarium jest przygotowanie całościowej koncepcji pracy licencjackiej (temat, założenia badawcze, struktura pracy, narzędzia badawcze, wstępna bibliografia). Zaliczenie II semestru seminarium jest warunkowane przyjęciem (pod względem merytorycznym) rozdziałów napisanych na podstawie literatury. Zaliczenie semestru następuje na podstawie przyjęcia całej pracy licencjackiej.

Praktyki zawodowe:

nie wymagane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak, Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Rafał Cieślak, Krzysztof Jaroszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej. Seminaria służą także doskonaleniu warsztatu pisania pracy dyplomowej oraz przygotowaniu do egzaminu licencjackiego.

Tematyka seminarium: funkcjonowanie społeczności lokalnych, lokalna (samorządowa) polityka społeczna, kwestie społeczne w wymiarze lokalnym, instytucje społeczne.

Pełny opis:

Podczas seminarium licencjackiego wszyscy jego uczestnicy mają obowiązek przedstawienia i poddania pod dyskusję wstępnej koncepcji całej pracy licencjackiej oraz – etapowo - kolejnych jej części, a także przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji pracy. Podstawą pracy seminaryjnej są konsultacje z opiekunem pracy licencjackiej (promotorem) oraz dyskusja uczestników.

Tematyka seminarium: funkcjonowanie społeczności lokalnych, lokalna (samorządowa) polityka społeczna, kwestie społeczne w wymiarze lokalnym, instytucje społeczne.

Etapy pracy seminaryjnej:

1.Omówienie zagadnień dotyczących metodologii pisania prac naukowych (założenia teoretyczne, problemy, hipotezy i metody badań)

2. Ustalenie tematów prac licencjackich uczestników seminarium

3. Ustalenie koncepcji prac licencjackich (tezy badawcze, struktura pracy narzędzia badawcze, bibliografia i źródła danych)

4. Systematyczne przyjmowanie i omawianie kolejnych fragmentów prac licencjackich uczestników seminarium

5. Konsultacje dotyczące egzaminu licencjackiego

Literatura:

- E.Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003;

- B.Szatur–Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej, UW, Warszawa 2005;

- D.Marsh, G.Stoker (red), Teorie i metody w naukach politycznych, UJ, Kraków 2006.

Ponadto literatura indywidualnie dobrana przez uczestnika, pod kątem tematu przygotowywanej pracy licencjackiej.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.