Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czego możemy nauczyć się od koni? Przywództwo, komunikacja, praca w zespole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KON251-CLASS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Czego możemy nauczyć się od koni? Przywództwo, komunikacja, praca w zespole
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zainspirowanie do refleksji oraz pozytywnej zmiany w obszarze przywództwa (w tym kierowania sobą i planowania własnego rozwoju), komunikacji oraz współpracy w zespole. Na podstawie opisów doświadczeń, filmów oraz literatury dotyczącej uczenia się od koni studenci będą mieli okazję poznać nowy sposób patrzenia na ważne zagadnienia, w tym między innymi na budowanie zaufania, utrzymywanie relacji oraz zarządzanie.

Pełny opis:

Konie są zwierzętami, które swoje przeżycie zawdzięczają dobremu przywództwu, organizacji, współpracy i komunikacji w stadzie. Podobnie jak u ludzi, w ich grupie ważny jest podział ról, odpowiedzialności oraz hierarchia.

Przykładowo żyjące na wolności stado z reguły będzie prowadzone przez najbardziej doświadczoną klacz. Jej najważniejszym zadaniem jest kierowanie stada do bezpiecznego miejsca z łąkami i wodą. W sytuacji zagrożenia klacz wiodąca nada wszystkim kierunek ucieczki. Zwierzęta znajdujące się niżej w hierarchii będą ją wspierały, obserwując otoczenie i przekazując informację o ewentualnym zagrożeniu.

Drugą równie istotną rolę pełni ogier, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa grupie. Miejsce w strukturze stada nie jest jednak przypisane raz na zawsze. W każdej chwili status przywódcy może zostać zakwestionowany przez innego osobnika, który jeśli będzie bardziej sprawny, szybki, inteligentny – zajmie pozycję lidera.

Mechanizmy rządzące dynamiką stada, sposób jego organizacji, komunikacji oraz współpracy pozwalają na wyciąganie szeregu analogii i wniosków, które okazują się trafne, a co najważniejsze, sprawdzają się w praktyce zarządzania zespołami ludzkimi.

W trakcie zajęć poznamy kluczowe elementy postawy lidera, takie jak zaufanie, szczerość, pewność siebie, intencja czy otwartość. Rozważymy kwestię przywództwa opartego na sile całego zespołu, a nie tylko na osobowości jednostki. Na podstawie obserwacji zwierząt i ludzi pochylimy się nad kluczową rolą emocji oraz komunikacji niewerbalnej. Ważnym tematem będzie asertywność i stawianie granic. Konie są wyjątkowo utalentowanymi nauczycielami w obu tych obszarach. Zwrócimy szczególną uwagę na kwestię poziomu energii lidera i grupy, a także na ogólną zasadę jej oszczędzania. Skoncentrujemy się na pełnym wykorzystaniu potencjału intuicji, a więc między innymi na umiejętności zrezygnowania z decyzji opartych wyłącznie na racjonalnej kalkulacji. Poznamy także koncepcję współprzywództwa, rozważając silne i słabe strony tego podejścia. Od koni będziemy uczyć się o wpływie rywalizacji oraz współpracy na rezultaty zespołu. Odkryjemy znaczenie bycia uważnym (obecnym tu i teraz), a także rolę osobowości ludzi i koni w budowaniu relacji pomiędzy jednostkami oraz w grupie.

Wystąpienia uzupełniające opis zajęć:

Wystąpienie (TEDxWarsaw) Agaty Wiatrowskiej, współautorki Menedżer uczy się od koni

Wywiad z Lindą Kohanov, autorką The Power of the Herd

Wywiad z Gerhardem J. Krebsem, twórcą metody HorseDream

1. Postawa lidera (zaufanie, szczerość, pewność siebie, intencja, intuicja, ciekawość, umysł-ciało-duchowość)

2. Przywództwo oparte na sile zespołu czy na sile lidera?

3. Rola emocji w komunikacji

4. Asertywność i stawianie granic

5. Zasada zachowania energii na czas kryzysu

6. Intuicja

7. Od przywództwa do współprzywództwa

8. Rywalizacja czy współpraca?

9. Uważność wśród koni i ludzi

10. Osobowość u ludzi i koni – znaczenie prawej/lewej półkuli mózgowej oraz dynamiki introwersja-ekstrowersja w relacjach.

Literatura:

1. L. Kohanov, The power of the Herd. A Nonpredatory Approach to Social Intelligence, Leadership, and Innovation, 2013

2. Wiatrowska, I. Popławska, Menedżer uczy się od koni, 2013

3. H. Kurstedt, T. Thayne, Taking the reins. Leadership, Supervision & Management Lessons from a Horse, 2012

4. J. Felton, Ubridled succsess. How the secret lives of horses can impact your leadership, teamwork and communication skills, 2012

5. A. Strozzi, Horse sense for the leader within. An equine guided approach to self leadership, 2011

6. A.J. Hamilton, Zen Mind, Zen Horse: The Science and Spirituality of Working with Horses, 2011

7. M. Rashid, Horses Never Lie: The Heart of Passive Leadership, 2011

8. J. Camp, The Soul of a Horse: Life Lessons from the Herd, 2009

9. R. M. Miller, Sekrety końskiego umysłu, 2008

10. L. Kohanov, Way of the Horse: Equine Archetypes for Self-Discovery, 2007

11. McCormick, M. McCormick, Horse Sense and the Human Heart: What Horses Can Teach Us About Trust, Bonding, Creativity and Spirituality, 1997

Efekty uczenia się:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej K_W01

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych K_W02

- zna zależności pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi w kontekście filozoficznym i społecznym K_W06

- ma podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczychK_W10

- posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury i nauki współczesnej K_U05

- potrafi prezentować wyniki samodzielnej analizy problemów badawczych w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej K_U08

- potrafi przygotować wystąpienie pisemne oraz ustne, uwzględniając poziom oraz potrzeby odbiorców K_U13

- rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów K_K01

- rozumie zasady, reguły oraz konieczność pracy zespołowej K_K02

- potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne K_K04

- potrafi właściwie dokonać analizy środków służących do realizacji podjętych zadań K_K05

- rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność, praca pisemna lub referat

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.