Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilowanie geograficzne i GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-23KGIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilowanie geograficzne i GIS
Jednostka: Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

Student uczy się podstaw i metodyki przeprowadzania badań dotyczących profilowania geograficznego, bazując na danych statystycznych. Potrafi przeprowadzić podstawowe symulacje i przedstawić wyniki swoich badań w czytelnej formie. Potrafi analizować dane potrzebne do tworzenia tego typu profili. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

K_W02; Absolwent zna i rozumie w sposób zaawansowany wiedzę o analizowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów przyrodniczych i fizycznych, mających znaczenie w praktyce wykrywania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz dowodów pochodzących z przestępstwa; zna kwestie psychologicznych aspektów w wiedzy kryminalistycznej w kontekście popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom; zna kwestie dotyczące podstaw stosowania w kryminalistyce informatyki i matematyki

K_U03; Absolwent potrafi przeprowadzić czynności wykrywcze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne związane z dowodami kryminalistycznymi, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, w zależności od badanych śladów, posługując się terminologią dyscyplin pokrewnych fizyki, chemii, biologii, informatyki.

K_K01; Absolwent ma zdolność uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich wiarygodności i przydatności z punktu widzenia kryminalistyki, stosując przy takiej ocenie wiedzę z zakresu nauk: fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychologicznych i prawnych; rozumie jednocześnie ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów kryminalistycznych i w ich badaniu, wynikające z możliwości stosowanych współcześnie metod badawczych.

K_K02; Absolwent ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych obszarów nauki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.