Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diploma Seminar I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-DS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diploma Seminar I
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 2nd semester
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Master's seminar fulfilling the function of reviewing diploma theses carried out by all students of SD.


Subject conducted in the room. If ordered to conduct classes remotely, it will be implemented on the platform preferred by the University of Warsaw, e.g. Google Meet.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Obligatory seminar conducted by a coordinator and potential supervisors of diploma thesis topics. Students will learn about a wide spectrum of research issues related to sustainable development. During the seminar each student will present a topic that she or he is working on the master thesis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Obligatory seminar conducted by a coordinator and potential supervisors of diploma thesis topics. Students will learn about a wide spectrum of research issues related to sustainable development. Students works independently on their topics with close cooperation with potential supervisors. During the seminar each student will present a topic and research methods that she or he is working on the master thesis.

Literatura: (tylko po angielsku)

Depends of topics selected by students.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge – a graduate knows and understands:

- wide range of research problems in the field of sustainable development and methods to solve them,

- the place of environmental policy and principles of sustainable development in social and economic life.

Skills – a graduate can:

- performs and describes individually a research problem,

- selects the appropriate methodology to solve a research problem,

- presents the results of her/his work in public.

Social competences – the graduate is ready to:

- improves her/his professional skills,

- is aware of the political and socio-economic determinants of sustainable development.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Presentation, attendance control and continuous assessment, eg. activity, punctuality, discussions, workshops, at student's request: individual mentoring and coaching.

The maximum number of absences allowed to be excused by the student: 2. More absences can be justified in accordance with the regulations in force at the University of Warsaw, e.g. on the basis of a medical certificate.

Type of examination: pass/fail.

Corrective examination based on additional work done.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Barcz, Anna Bednarska, Katarzyna Bielińska, Agnieszka Dąbrowska, Ada Górna, Agnieszka Kałmykow-Piwińska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Wiktor Kotowski, Zuzanna Kulińska-Kępa, Maximilian Piekut, Jakub Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)