Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GPR and ERT field workshops.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GPR-FW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GPR and ERT field workshops.
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lecture include of 30 hours, mainly field workshops at European Centre for Geological Education in Chęciny. During workshop the theoretical aspects will be presented as well as acquisition, processing and interpretation of Ground Penetrating Radar (GPR) and Electrical Resistivity Tomography (ERT) data.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course will be held at workshops at European Centre for Geological Education in Chęciny near Kielce in Holy Cross Mountain vovoideoship. The participants of the course will be accommodated at European Centre for Geological Education. Workshops will be done using geophysical equipment and infrastructure of ECEG inside as well as outside of the Centre. During course Students will have an opportunity to gain basic knowledge of GPR and ERT theoretical aspects. Those methods are suitable for recognition of geological medium in post-mining areas (eg the Rzepka Quarry) for engineering, hydrogeological, mining and environmental protection purposes. The field workshop will be done by acquire data in abandoned quarry “Korzecko” and near European Centre for Geological Education (post mining area). The course will be conducted for 10 hours per day for the next 3 days. On the 3th day, participants will take a test to check the acquired knowledge. The schedule of workshop would be as follows:

Day 1 - 2 hours theoretical basics of the GPR method (advantages and limitations, examples of use), 5 hours acquisition of 2D/3D GPR measurements, 3 hours processing and interpretation of GPR data

Day 2 - 2 hours. theoretical basics of the Electrical Resistivity method (advantages and limitations, measurement techniques, measurement arrays) 8 hours acquisition of Electrical Resistivity Tomography measurements 2.5D

Day 3 - 4 hours data processing and interpretation of Electrical Resistivity Tomography , 4 hours preparation of a report on the performed measurements, 2 hours acquired knowledge test

Literatura: (tylko po angielsku)

1) TELFORD W.M., GELDART L.P, SHERIFF R.E. 2004: “Applied Geophysics”, Cambridge

2) MILSOM J. 2003: “Field Gephysics” London

3) KIRSCH R., (ed.), 2009 - Groundwater Geophisics, A Tool for Hydrogeology, 2en ed., Springer.

4) LOKE M. H., 2012 - Tutorial: 2-D and 3-D electrical imagining surveys. Geotomo Software, Malaysia

5) REYNOLDS, J. M 1998.: An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Wiley,

6) JOL H.M. (ed) 2009: “Ground Penetrating Radar: Theory and Applications” Amsterdam

7) VOGELSANG, D. 1995: Environmental Geophysics, A Practical Guide, Springer Verlag,

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student knows the theoretical basics of the GPR and Electrical Resistivity Tomography methods. Through active participation in data acquisition, processing and interpretation, he gains the necessary knowledge to independently carry out measurements with these methods in the future.

The student knows the most important problems of GPR and Electrical Resistivity Tomography methods and understands the connection of this knowledge with geology (P2A_W05).

The student knows how to apply the basic algorithms and procedures for the processing and interpretation of geophysical data (P2A_W03).

The student is able to prepare the measurements of GPR and Electrical Resistivity Tomography and prepare a report with the results of the interpretation of these data (P2A_W03).

The student is able to interpret geological and anthropogenic structures on the basis of GPR and ERT sections.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The student receives a grade from the course.

Test of acquired knowledge.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

None

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)