Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innovations and Knowledge Transfer

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-IKT
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innovations and Knowledge Transfer
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle pro+gramme, 2nd year, 1st semester
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course will be composed of three modules.

The first module will provide students with knowledge on innovations in terms of sustainable development. During the course case studies of leading sustainability innovations will be discussed with an emphasis put on the good practices for future.

During the second module of the course the students will learn issues related to the impact of the new technologies on sustainable development and its application in organisation management.

The third module of the course will offer topics related to knowledge diffusion and knowledge spillovers in terms of sustainable development.

Pełny opis:

The course will offer an overview of innovation processes (supply-push and demand pull), types of innovations (architectural, radical, disruptive, incremental) main theories of innovation, market strategies adopted by innovative technology companies. Moreover, the course will cover the topic how the concept of sustainable innovation management applies to different areas of business.

In module II the following topics will be covered: key issues related to the technological revolution, technological trends and technology management; discussion of the importance of new technologies in society, economy and sustainable development; presentation of the technology life cycle and technology licensing.

Furthermore, in module III, issues of knowledge transfers (absorptive capacity, comparative advantage) and knowledge enablers will be analyzed.

Moreover, methods to manage the tacit knowledge (model SECI) will be presented. The students will get acquainted with the up-to-date research relating innovations, new technologies and knowledge transfer to sustainable development. Building upon case studies of companies, knowledge management strategies (codification and personalization) will be discussed.

Literatura:

• Abellera C., Short C. (2011), The Costs of CCS and other Low-Carbon Technologies, CCS Institute, Issues brief 2011, No. 2, http://decarboni.se/sites/default/files/publications/24202/costs-ccs-and-other-low-carbon-technologies.pdf

• Amiolemen O. S., Ologeh I., Ogidan A. J. (2012), Climate Change and Sustainable Development: The Appropriate Technology Concept, Journal of Sustainable Development, 5/5, http://dx.doi.org/10.5539/jsd.v5n5p50

• Beder S. (2000), The Role of Technology in Sustainable Development, University of Wollongong Archive, http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=artspapers

• Byrne R., Smith A., Watson J., Ockwell D. (2011), Energy Pathways in Low-Carbon Development: From Technology Transfer to Socio-Technical Transformation, STEPS Working Paper 46, University of Sussex, Brighton, http://steps-centre.org/wp-content/uploads/Energy_PathwaysWP1.pdf

• Cetindamar D., Wasti S.N., Ansal H., Beyhan B. (2009), Does technology management research diverge or converge in developing and developed countries?,Technovation, 29, 45–58. DOI: 10.1016/j.technovation.2008.04.002.

• Dale M. (2013), A Comparative Analysis of Energy Costs of Photovoltaic, Solar Thermal, and Wind Electricity Generation Technologies, Applied Sciences, 3, 325-337, https://www.mdpi.com/2076-3417/3/2/325/pdf

• European Commission, (2011), a, Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more innovative Europe, COM(2011) 822 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0822:FIN:en:PDF

• Halicka K. (2016), Innovative Classification of Methods of The Future-Oriented Technology Analysis, Technological and Economic Development of Economy, 22/4, 574–597, DOI: http://dx.doi.org/10.3846/20294913.2016.1197164

• International Energy Agency (2017), Energy Technology Perspectives, https://www.iea.org/etp/

• Leach M., Rockström J., Raskin P., Scoones I., Stirling A. C., Smith A., Thompson J., Millstone E., Ely A., Around E., Folke C., Olsson, P., (2012), Transforming innovation for sustainability, Ecology and Society, 17 /2): 11, http://dx.doi.org/10.5751/ES-04933-170211

• Pilkington A., Teichert T. (2006), Management of technology: themes, concepts and relationships, Technovation, 26, pp. 288–299. http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/13501.pdf

• Sarkar U. A. (1997), Sustainable development and technology, The Environmentalist 17, 97-102, http://link.springer.com/article/10.1023/A:1018543831602#page-1

• United Nations Conference on Trade and Development (2013), Science, technology and innovation for sustainable cities and peri-urban communities, E/CN.16/2013/2, https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162013d2_en.pdf

• United Nations, World Economic and Social Survey 2018 Frontier technologies for sustainable development, New York 2018. https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESS2018_full_web.pdf

• Valkenburg G. (2012), Sustainable technological citizenship, European Journal of Social Theory, 15: 471-482, http://est.sagepub.com/content/15/4/471

Efekty uczenia się:

Student will be able to explain relations between the development of technologies activities and environment, including externalities.

Students will characterize technologies development and technology life cycle.

Students will be familiar with business models based on new technologies.

Students will known how to design knowledge management strategies in terms of sustainability.

Students will be able to recognize the sustainable potential of innovations and will be able to assess innovations in the context of sustainability.

K_W02; K_W03; K_W07; K_W09; K_U01; K_U02; K_U04; K_U05; K_U06; K_K02; K_K03; K_K05; K_K06; K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Tasks for students (60%) - individual and group tasks performed by students during classes and at home. Participation in class discussions.

Final individual project assignment (40%).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Spik
Prowadzący grup: Aleksandra Spik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)