Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Measuring, Evaluating and Reporting Sustainable Development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MERSD
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Measuring, Evaluating and Reporting Sustainable Development
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 2nd year, 1st semester
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Global Changes – Synthetic Outlook and the Concept of Sustainable Development 4030-GCOSD

Założenia (opisowo):

Basic understanding of sustainable development challenges.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

This course focuses on evaluation of selected indicators used for monitoring and measuring of progress towards SDGs.

Students will learn about databases of statistical offices of selected countries and international organizations.

The data from that databases will be used to forecast social, environmental or economic phenomena.

The course enable to attain practical skills needed to create SD reports.

Methods of data presentation and good practices in SD reporting will be presented.

Pełny opis:

1. Agenda 2030 SDGs (2h).

2. Overview databases of the GUS, OECD, Eurostat, MONET, WB (4h).

2. Systems of SD indicators: GUS, Eurostat, OECD, MONET (4h).

3. Mesuring progress, Exploring Data, Introduction to Forecasting (8h).

4. SD implementation, monitoring and control, good practices (2h).

5. Building value through sustainability reports (4h).

6. Methods of data presentation (2h).

7. Presentation of reports (4h).

Literatura:

• Bell, S., Morse, S., 2010. Sustainability Indicators. Measuring theImmeasurable. Earthscan, London.

• Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, GUS.

• Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU contex, Eurostat, 2016, 2017.

• The Sustainable Development Goals Report 2017, ONU.

• Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development; https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

• Advancing the Sustainable Development Goals: Business action and Millennials’ views. 2016. Corporate Citizenship.

• United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF).

Efekty uczenia się:

Upon completion of the course the student:

- analyses the challenges of sustainable development;

- recognizes trends in social, economic and environmental phenomena;

- interprets and explains the trends in time;

- creates and justifies the choice of a system of indicators SD;

- creates forecasts of social, economic and environmental phenomena;

- collects data and creates and presents a SD report;

- is able to critically assess the SD reports.

K_W03; K_W05; K_W07; K_W09; K_U02; K_U03; K_U04; K_U09; K_K01; K_K03; K_K05;K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Class participation (20%). Project (80%).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Zalewska
Prowadzący grup: Mariola Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Zalewska
Prowadzący grup: Mariola Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)