Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Slavery and the Making of the Americas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS204
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Slavery and the Making of the Americas
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Założenia (opisowo):

none

Skrócony opis:

This course is an exploration of the role slavery played in shaping the social, economic, politics, and culture of nations in the Americas.

Pełny opis:

Slavery was a central institution in many nations of the Americas up until its abolition in the late nineteenth century. This course is not so much a history of the institution as it was practiced, though that will be covered, but it will analyze, more importantly, the way slavery contributed to "making" nations in the Americas. Making here embraces a broad range of topics including society, economics, politics, and culture. In other words, among other issues, we will explore the way the presence of slaves in a society shaped it by creating classes and castes; the ways in which slavery influenced the economic development of nations through the slave trade as well as the slaves' work in producing cash crops; how slavery required new kinds of laws and influenced the political process of making those laws; and the various aspects of culture such as literature, music, religion, and cuisine.

Slavery, though, was not simply an institution, it was people, and this course will not overlook the lives of the enslaved. We will consider the way they worked, the distinctive culture and society they created, and the ways they fought against their circumstances.

Slavery ended, and the process of its abolition also contributed to the development of nations in the Americas. Finally, slavery continues to shape nations through its memory in literature, music, film, and other forms of popular culture as well as the way it created racially diverse societies each with different ways of understanding and living with that diversity.

Though the main focus will be on the United States, the analysis will be comparative with nations in South America and the Caribbean.

This course is not just about an intellectual enterprise to understand the past and its continuing influence; it also has a practical side. Students will learn the basic skills for conducting original research at the master level

Week 1

What is Slavery?

The Imperial Context

Week 2

Roots: Africa

Ojo, “The Atlantic Slave Trade and Local Ethics of

Slavery in Yorubaland”

Equiano’s Travels, chap. 1

Week 3

The Slave Trade

Carrington and Noel, “Slaves and Tropical

Commodities”

Equiano’s Travels, chap. 2

Week 4

Slavery as a system of labor: Sugar

Dunn, “Demographic Contrast between Jamaica

and Virginia”

Discovering the Global Past, chap. 4

Week 5

Slavery as a system of labor: Cotton

Bailey, “The Other Side of Slavery”

Week 6

Slavery as a system of racial control:

Racism and slavery

Jordan, White over Black, chap. 1

Williams, Capitalism and Slavery, chap. 1

Week 7

Slavery as a system of racial control: Laws

Maltz, “Slavery, Federalism, and the Structure

of the Constitution”

Week 8

The culture of slavery: Family and religion

Bush-Silami, “Women, Children,

and Resistance”

Camara, “Afro-American Religious Syncretism”

Week 9

The culture of slavery: Music and literature

Mixon, “Joel Chandler Harris and

Uncle Remus”

Lawrence-McIntyre, “The Double Meanings

of the Spirituals”

Week 10

Resistance and rebellion

Discovering the American Past, chap. 8

DuBois, “The Haitian Revolution”

Week 11

Ending slavery

Haberly, “Abolitionism in Brazil”

Week 12

Freed People

Bethel, “Forming a Free Black Community”

Beckert, “Emancipation and Empire: Reconstructing

the Worldwide Web of Cotton Production

Alexander, “The New Jim Crow”

Weeks 13-15 Individual presentations

Literatura:

Ojo, “The Atlantic Slave Trade and Local Ethics of

Slavery in Yorubaland”

Equiano’s Travels, chap. 1

Carrington and Noel, “Slaves and Tropical

Commodities”

Equiano’s Travels, chap. 2

Dunn, “Demographic Contrast between Jamaica

and Virginia”

Discovering the Global Past, chap. 4

Bailey, “The Other Side of Slavery”

Jordan, White over Black, chap. 1

Williams, Capitalism and Slavery, chap. 1

Maltz, “Slavery, Federalism, and the Structure

of the Constitution”

Bush-Silami, “Women, Children,

and Resistance”

Camara, “Afro-American Religious Syncretism”

Mixon, “Joel Chandler Harris and

Uncle Remus”

Lawrence-McIntyre, “The Double Meanings

of the Spirituals”

Discovering the American Past, chap. 8

DuBois, “The Haitian Revolution”

Haberly, “Abolitionism in Brazil”

Bethel, “Forming a Free Black Community”

Beckert, “Emancipation and Empire: Reconstructing

the Worldwide Web of Cotton Production

Alexander, “The New Jim Crow”

Efekty uczenia się:

Knowledge

By the end of the course, students will

1. have a general understanding of the history of slavery in the Americas.

2. see the specific ways slavery shaped the economics, society, politics, and culture of American nations.

3. understand the lives, society, and culture slaves created for themselves.

Skills

By the end of this course, students

1. will develop skills in conducting independent historical research, analyzing primary sources, and evaluating the work of other scholars.

2. will improve their ability to synthesize the information gained from their research.

3. will become adept in communicating the results of their investigation in clear, concise English prose.

Competences

By the end of the course, students will

1. appreciate the value of comparative cross cultural study of a particular topic

2. gain insight into hemispheric American studies.

Metody i kryteria oceniania:

Students are expected to attend class and come prepared to discuss the assigned material. Students will be require to complete a series of "process" tasks designed to practice various research and writing skills (40%) and to write a major research paper (60%).

Should this course be taught online, in addition to the process tasks and research paper, students will be responsible for two presentations about the topics listed above. The grading will be adjusted as follows Research paper 50%, Process tasks 30%, presentations 20%.

The class will meet at its scheduled time via a conference call.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Glass
Prowadzący grup: William Glass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)