Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary African American Voices

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD097
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary African American Voices
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Rozkwit afroamerykańskiego pisarstwa (wpływowych esejów, nagradzanych powieści) i filmu (renesans czarnego kina) to niezwykle ważny amerykański fenomen kulturowy początku XXI wieku. Literatura, film i sztuka afroamerykańska ostatnich dwóch dekad posłuży nam jako pretekst do przyjrzenia się doświadczeniu, historii i kulturze afroamerykańskiej w U.S.A. na przestrzeni wieków.

Pełny opis:

Rozkwit afroamerykańskiego pisarstwa (wpływowych esejów, nagradzanych powieści) i filmu (renesans czarnego kina) to niezwykle ważny amerykański fenomen kulturowy początku XXI wieku. Literatura, film i sztuka afroamerykańska ostatnich dwóch dekad posłuży nam jako pretekst do przyjrzenia się doświadczeniu, historii i kulturze afroamerykańskiej w U.S.A. na przestrzeni wieków.

W czasach, kiedy tak głośne stały się publiczne protesty przeciwko przemocy policji, której ofiarami są Afroamerykanie, przeciwko masowym aresztowaniom i więzieniu osób z innym niż biały kolorem skóry, protesty wskazujące na systemowy rasizm oraz utrzymujące się nierówności rasowe, literatura i film afroamerykański często sięgają do amerykańskiej przeszłości—czasem aż do handlu afrykańskimi niewolnikami, niewolnictwa i okresu Rekonstrukcji, w poszukiwaniu diagnozy współczesnej sytuacji Afroamerykanów w U.S.A. Inne współczesne teksty kultury afroamerykańskiej zwracają się ku doświadczeniu tu i teraz, analizując problemy XXI wieku. Zakorzeniona w tematyce niewolnictwa sztuka Kary Walker, powieść Colsona Whiteheada The Underground Railroad (jak i niezależnie powstały serial filmowy pod tym samym tytułem); powieści: Homegoing Yaa Gyasi, The Good Lord Bird Jamesa McBride’a, The Sellout Paula Beatty’ego, film Nata Parkera The Birth of a Nation; czy „New Slaves” Kanye Westa, albo remake XIX-wiecznej powieści The Octoroon autorstwa Brandona Jacobs-Jenkinsa, to przykłady tekstów, które podejmują tematy historyczne z perspektywy współczesnych debat, sugerując—mniej lub bardziej otwarcie—że aby rozwiązać współczesne problemy trzeba sięgnąć do tej przeszłości, z której Stany Zjednoczone nigdy się nie rozliczyły. Film Get Out Jordana Peele’a satyryzuje między innymi próby hollywoodzkie z lat 60’tych unikania złożoności amerykańskiej historii. Książka, którą dedykuje swojemu synowi Ta-Neishi Coates, Between the World and Me oraz Citizen: An American Lyric, krytyka społeczna w formie poetyckiej autorstwa Claudii Rankine, to dosadna krytyka amerykańskiego rasizmu ujęta w formie lirycznej. Przyjrzymy się wielu gatunkom tekstów: powieściom, opowiadaniu, wierszom, utworom muzycznym, wideo, filmom i sztukom wizualnym. Wśród tematów omawianych na podstawie tych tekstów na pewno znajdą się: amerykańska historia rasowa; definicje rasy; przemoc wobec czarnej społeczności U.S.A. i w jej obrębie; intersekcjonalność rasy i gender; normy seksualne; tożsamość i autoprezentacja; czarne estetyki.

Literatura:

Proza:

Colson Whitehead, The Underground Railroad

Ta-Nehisi Coates, Between the World And Me

Claudia Rankine, Citizen

Yaa Gyasi, Homegoing

Chimamanda Ngozie Adichie, Americanah

Poezja:

Haryette Mullen

Major Jackson

Toi Derricotte

Nathaniel Mackey

Kevin Young

Tracy K. Smith

Film:

Barry Jenkins, Moonlight

Jordan Peele, Get Out

Ava DuVernay, 13th

Eseje:

bell hooks, from Feminism is for Everybody: Passionate Politics.

Taiye Selasi, “The Sex Lives of African Girls”; “Bye-Bye, Babar (or, what is an Afropolitan?)”

Chimamanda Ngozie Adichie, from We Should All Be Feminists

Muzyka:

Childish Gambino

Kendrick Lamar

Beyonce

Kanye West

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu kursu, studentka/student:

- Zna kluczowe teksty współczesnej kultury afroamerykańskiej

- Posiada wiedzę w zakresie centralnych zagadnień kultury afroamerykańskiej

- Umie omówić główne okresy i punkty zwrotne w historii Afroamerykanów (handel niewolnikami; niewolnictwo; abolicjonizm; Rekonstrukcja; Wielka Migracja; Harlem Renaissance; Ruch Praw Obywatelskich; Black Power)

- Jest świadoma/y faktu, że nie tylko Ameryki, ale również Europa były beneficjentami amerykańskiego niewolnictwa i umie przełożyć tę świadomość na współczesny obraz świata

Umiejętności:

- Umie zastosować takie pojęcia krytyczne jak np. reprezentacja, polityka tożsamościowa, krzyżowanie ras.

- Umie zastosować nabytą wiedzę do analizy szerszych zjawisk w kulturze U.S.A.

Kompetencje społeczne:

- Jest świadoma/y skali, na jaką rasa determinuje życie społeczne i jest w stanie krytycznie zastosować wiedzę, którą posiadł do analizy nie tylko współczesnej rzeczywistości amerykańskiej, ale sytuacji w świecie (również w Polsce) osób o innym niż biały kolor skóry.

- Stosuje nabytą wiedzę, aby stać się świadomym uczestnikiem/uczestniczką życia społecznego w swoim środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje 40%

Obecność i uczestnictwo w zajęciach 30%

Esej końcowy 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mazur
Prowadzący grup: Krystyna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W tym semestrze zajmiemy się: 1) powrotem do tematu niewolnictwa jako rozliczeniem się z

kolektywną traumą historyczną i konstruowaniem współczesnych strategii przetrwania i

oporu; 2) reakcje na masowe więzienie i brutalność policji; 3) rewizja czarnej męskości; 4)

czarne kobiety i feminizm; 5) nowa czarna estetyka

Pełny opis:

Wstępny sylabus:

Afterlives of slavery:

1. Saidyia Hartman, from Scenes of Subjection

2. 12 Years a Slave

3. Yxta Maya Murray, “From Here I Saw What Happened and I Cried: Carrie Mae Weems’

Challenge to the Harvard Archive” (excerpt)

4. (video/lecture) Cheryl I. Harris, The Afterlife of Slavery: Markets, Property, and Race.

https://drive.google.com/file/d/17F4sqzOtoIPa3d7x-fpawbn-dzVf1pIR/view?usp=share_link

Mass incarceration, police brutality & BLM:

5. 13 th

6. Claudia Rankine, “The Condition of Black Life Is One of Mourning”

7. Fruitvale

8. Coates, from Between the World and Me

Black Masculinity

9. Kobena Mercer, from Welcome to the Jungle

10. Moonlight

11. bell hooks, from Ain’t I a Woman

12. Roxane Gay, from Bad Feminist

13. Kiese Laymon, “Da Art of Storytellin’ (a Prequel)”

14. Jordan Peele, Nope

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)