Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The American Presidency (Amerykańska prezydentura)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF003-N Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: The American Presidency (Amerykańska prezydentura)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - koszyk 3 - studia BA - 2 i 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs analizuje amerykańskie przywództwo prezydenckie od administracji George'a Washingtona w 1789 roku do chwili obecnej. Uwzględnione zostaną cechy zdolnych kandydatów, proces selekcji na prezydenta, struktura instytucjonalna urzędu prezydenckiego w miarę ewolucji tych i powiązanych czynników w ciągu ostatnich 230 lat. Przeanalizowane zostaną decyzje podejmowane przez prezydentów w zakresie polityki krajowej i zagranicznej, od krajowej i zagranicznej polityki gospodarczej po rolę sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na całym świecie. Rozdzielenie uprawnień: interfejs prezydentów z kongresem, sądy będą badane wraz z polityką partii, grupami interesu, podczas gdy prezydenci wchodzą w interakcje z lobby krajowymi i zagranicznymi, prasą, opinią publiczną. W roku wyborczym zostanie podkreślony proces nominacji na prezydenta, groźba impeachmentu, uzasadnione oczekiwania co do zachowania prezydenta, rola funkcjonariuszy w biurze wykonawczym prezydenta. Czy prezydentom przeszkadza rozproszenie?

Pełny opis:

Ważna uwaga.

Decyzją Dyrektora Centrum Studiów Amerykańskich uzgodnioną przez nasz Wydział NIE DOPUSZCZA SIĘ WIĘCEJ NIŻ DWA (2) NIEOBECNOŚCI W ŻADNYM KURSIE, z wymówką lub bez wymówki, w tym wymówki medycznej. Po trzeciej nieobecności z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wystawiona ocena, a Kurs musi zostać powtórzony w innym terminie. Zasada ta dotyczy wszystkich kursów ASC od spotkania pierwszej klasy do ostatniego spotkania klasy, w tym egzaminu. Pytania należy kierować do doradcy do spraw studenckich i kierownika studiów.

Kurs analizuje amerykańskie przywództwo prezydenckie od pierwszej administracji George'a Washingtona w 1789 r. Do chwili obecnej, wraz z typologiami opracowanymi przez niektórych naukowców w celu porównania i wyjaśnienia różnic osobowościowych i kierowniczych u różnych prezydentów. Uwzględnione zostaną cechy charakterystyczne kandydatów, proces selekcji na prezydenta, struktura instytucjonalna urzędu prezydenckiego, ponieważ te i powiązane czynniki ewoluowały w ciągu ostatnich 230 lat. Przeanalizowane zostaną decyzje prezydentów w zakresie polityki krajowej i zagranicznej, od polityki gospodarczej w kraju i za granicą po rolę sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w różnych regionach świata. Podział uprawnień zostanie poddany kontroli, zwłaszcza interfejs amerykańskich prezydentów z Kongresem, także z sądami. Organizacje polityczne i grupy interesu będą badane, ponieważ Prezydenci wchodzili w interakcje z lobby krajowymi i zagranicznymi, prasą i samą opinią publiczną. W roku wyborczym nieuchronnie musimy przestudiować proces nominacji na prezydenta, groźbę impeachmentu, uzasadnione oczekiwania co do zachowania prezydenta, rolę różnych funkcjonariuszy w ramach tzw. Biura Wykonawczego Prezydenta. Czy bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych jest „liderem wolnego świata”? Czy amerykańska prezydencja jest „najtrudniejszą pracą na świecie”? Czy prezydentom przeszkadza odwrócenie ich konstytucyjnych obowiązków od politycznych przeciwników?

W tym kursie zajmiemy się różnymi częściami Prezydencji Stanów Zjednoczonych, w tym:

1. Ścieżka kariery: zanim Prezydent Donald J. Trump przybył do Białego Domu ze świata biznesu, Prezydenci zwykle pochodzili z jednego lub kilku różnych środowisk: Senatu Stanów Zjednoczonych, Gubernatora Stanu, Generała Wojskowego. Jakie są powody?

2. Proces selekcji. Uzyskanie nominacji na partię polityczną w ostatnich latach wiązało się z pokonaniem zastoju innych kandydatów z własnej partii politycznej w okolicznościach, które osłabiają ogólne szanse partii na zdobycie Prezydencji z dowolnym kandydatem.

3. Electoral College vs. Popular Vote. Jeśli uchwalona zostanie poprawka konstytucyjna w celu usunięcia Kolegium Elektorów, tylko kilka wielkich stanów, takich jak Kalifornia i Nowy Jork, zdecyduje o prezydencji. Ameryka ma liberalne „peryferie”, konserwatywne „jądro” przedstawione odpowiednio jako „niebieskie” i „czerwone” państwo.

4. Koszt wyborów. Wygranie (lub utrata) Prezydencji jest bardzo kosztowne, a większość kandydatów staje się zobowiązana do dużych sponsorów finansowych, którzy oczekują specjalnych uprzejmości i przysług w zamian, co zagraża Prezydencji.

5. Krzywa uczenia się przed i po inauguracji. Większość przybywających prezydentów nie ma znaczącego wglądu w umiejętności lub nakład pracy wymagany w trakcie Prezydencji. Muszą się tego uczyć w pracy metodą prób i błędów, ponieważ większość prezydentów nie pielęgnuje swojego następcy, nawet jeśli jest on jego wiceprezydentem.

6. Sprawy zagraniczne. Polityka zagraniczna jest wyłącznym przywilejem Prezydencji, delegowanym na prezydenta na mocy art. II Konstytucji Stanów Zjednoczonych, czasem „za radą i zgodą” Senatu. Przed inauguracją Prezydenci Prezydium gromadzą doświadczony i lojalny zespół.

7. Członkowie gabinetu, członkowie niezależnych organów regulacyjnych, szefowie różnych agencji rządowych otrzymują nominacje od Prezydenta, głównie po potwierdzeniu przez Senat. Odgrywają rolę w uznaniu prezydenta za niezdolnego do pracy zgodnie z poprawką XXV, sekcja 4 Konstytucji.

8. Nominacje w służbie zagranicznej i oficerach wojskowych. Ambasadorów i oficerów generalnych / flagowych Stanów Zjednoczonych powołuje bezpośrednio Prezydent. Niżsi rangą urzędnicy mogą otrzymywać nominacyjne nominacje na prezydenta, każde po potwierdzeniu przez Senat.

9. Nominacje sądowe. Sędziowie federalni na wszystkich szczeblach otrzymują dożywotnie nominacje na prezydenta, po potwierdzeniu przez Senat i dostarczeniu ich Komisji Prezydenckiej do Sekretarza Stanu. Prezydenci zazwyczaj ustępują starszemu senatorowi ze swojej partii w danym państwie w sprawie mianowania sędziów federalnego sądu okręgowego, pod patronatem funkcjonalnym. Różni prezydenci stosują różne systemy mianowania w sądach apelacyjnych. Sędziowie Sądu Najwyższego, mianowani przez Prezydenta, mogą spodziewać się w ostatnich latach znoszących ataków podczas przesłuchań przed Senacką Komisją Sądowniczą.

10. Impeachment, próba, usunięcie z biura. Artykuł II ust. 4 Konstytucji przewiduje „impeachment” Prezydenta: „Prezydent, wiceprezydent i wszyscy urzędnicy cywilni Stanów Zjednoczonych zostaną usunięci z urzędu w przypadku naruszenia i skazania za zdradę, przekupstwo lub inne wysokie przestępstwa i wykroczenia ". Artykuł I, sekcja 2, klauzula 5 rozciąga się na Izbę Reprezentantów wyłączną władzę impeachmentu (oskarżenia). Artykuł I, sekcja 3, klauzule 6 i 7 stanowi, że „Senat będzie miał wyłączną władzę do wypróbowania wszystkich Impeachmentów. W tym celu będą składać przysięgę lub afirmację. Kiedy Prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie osądzony, Naczelny przewodniczy: Żadna osoba nie zostanie skazana bez zgody dwóch trzecich obecnych członków. Wyrok w sprawach o naruszenie nie może obejmować jedynie odwołania z urzędu i dyskwalifikacji w celu sprawowania i sprawowania jakiegokolwiek urzędu honoru, zaufania lub Zysk w ramach Stanów Zjednoczonych: ale strona skazana ponosi jednak odpowiedzialność i podlega aktom oskarżenia, procesu, wyroku i kary, zgodnie z prawem".

11. Działalność postprezydencka historycznych i żyjących byłych prezydentów.

12. Możliwości dla prezydentów i ich rodzin „sprzedać prezydencję”.

Ważne, aby powtórzyć we wszystkich tematach, będzie „realizm zasadniczy” administracji prezydenta Donalda J. Trumpa od 2017 r., Jego ewolucja oraz zastosowanie w sektorze prywatnym, a także w sektorze publicznym, kulturalnym, dyplomatycznym, gospodarczym, wywiadowczym, wojskowym i teatry kosmiczne.

Literatura:

Uczniowie są zachęcani do zapoznania się z podstawowymi odczytami:

Fryzjer, James David. 2017. Charakter prezydencki: Prognozowanie wyników w Białym Domu. New York: Taylor & Francis Rutledge, 4. wyd.

Campbell, Colin. 1998. Prezydencja USA w kryzysie: perspektywa porównawcza. Oxford i Nowy Jork: Oxford University Press.

Ceaser, James W. 1979. Wybór prezydencki: Teoria i rozwój. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Edwards, III, George C. 2012. Strategiczny prezydent: Perswazja i szansa na prezydenta. Princeton, N.J .: Princeton University Press.

Engel, Jeffrey A., Jon Meacham, Timothy Naftali, Peter Baker. 2018. Impeachment: An American History. Nowy Jork: Random House Modern Library.

Gao, George i Samantha Smith. 2016. „Prezydenckie oceny zatwierdzenia pracy od Ike do Obamy”, Pew Research Center Fact Tank. 12 stycznia. Https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/12/presidential-job-approval-ratings-from-ike-to-obama/

Globalna baza wskaźników. 2019. „Zaufanie do prezydenta USA”, Pew Research Center, Global Attitudes and Trends. https://www.pewresearch.org/global/database/indicator/6/

Gould, Lewis L. 2009. Współczesna amerykańska prezydencja. Lawrence, KS: University Press of Kansas.

Greenstein, Fred I. 1994. Prezydencja ukrytej ręki: Eisenhower jako lider. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Haley, Nikki R. 2019. With All Due Respect: Defending America with Grit and Grace. New York: Macmillan St. Martin’s Press

Jones, David A., and Hanzhen Liu. 2019. "Tensions Along the Western Pacific Rim of East Asia: Obstacles or Opportunities?" in Żakowski, Karol, and Bartosz Kowalski, eds. 2019. Power Shifts in East Asia and Their Implications for Asia-Europe Relations. Łódź: University of Łódź Press, 13-38.

Jones, David A., and Izabela Zhiznevska. 2019. “Safeguarding the Golan Heights, Israel, and Jordan from Iran,” International Journal of Research in Business Management, Vol. 7, No. 7, 13-24. 07 Jul.

http://www.impactjournals.us/archives?jname=78_2&year=2019&submit=Search&page=2

Jones, David A. 2018. “America Incorporated: Movement of Assets by Companies Chartered in the United States Across the World and Back Home,” European Journal of Business & Management Research, Vol. 3, No. 1, 1-7. Feb. http://ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/16/9

Jones, David A. 2018. Asia in Europe: Emerging Trade Routes by Ocean and Land. Boston: CreateSpace. ISBN 13: 978 1729599563 plus ISBN 10: 1729599567

Jones, David A. 2015. Four Eagles and a Dragon: Successes and Failures of Quixotic Encirclement in Foreign Policy, An Analysis. New Delhi: Bloomsbury Publishing India, Pvt. Limited, in association with London: Bloomsbury Publishing, Plc. 394 + 16 pages. ISBN 9 789385 436826. http://www.infibeam.com/Books/four-eagles-dragon-successes-failures-quixotic-encirclement-strategies-david-jones/9789385436826.html.

McDonald, Forrest. 1994. Prezydencja amerykańska: historia intelektualna. Lawrence, KS: University Press of Kansas.

Milkis, Sidney M. i Michael C. Nelson. 2019. Prezydencja amerykańska: początki i rozwój, 1776–2018. Washington: Congressional Quarterly (CQ) Press, 8 wyd.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Grudzień 2017 r. Https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf

Newstadt, Richard E. 1991. Władza prezydencka i współcześni prezydenci: polityka przywództwa od Roosevelta do Reagana. Nowy Jork: Free Press.

Pika, Joseph A., John Anthony Maltański, Andrew C. Rudalevige. 2017. Polityka prezydencji. Washington, D.C .: Pressional Quarterly (CQ) Press.

Polsky, Andrew J. 2012. Nieuchwytne zwycięstwa: amerykańska prezydencja na wojnie. Oxford i Nowy Jork: Oxford University Press.

Rossiter, Clinton Lawrence, III. 1987. Prezydencja amerykańska. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, poprawione wyd.

Schlesinger, Arthur M., Jr. 2004. Prezydencja cesarska. Nowy Jork: przedruk Houghton Mifflin Mariner.

Skowronek, Stephen. 2011. Przywództwo prezydenckie w czasach politycznych: powtórzenie i ponowna ocena. Lawrence, KS: University Press of Kansas.

Skowronek, Stephen. 1997. Prezydenci polityczni tworzą: przywództwo od Johna Adamsa do Billa Clintona. Cambridge, MA: Belknap Press z Harvard University Press.

Podsumowanie strategii obrony narodowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2018 r .: zaostrzenie przewagi konkurencyjnej amerykańskiego wojska. Waszyngton: Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf

TerHorst, Jerald F. 1974. Gerald Ford i przyszłość prezydentury. New York: Third Press.

Narodowa strategia wywiadowcza Stanów Zjednoczonych Ameryki z 2019 r. Waszyngton: Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego. https://www.lawfareblog.com/document-2019-national-intelligence-strategy-0

Work, Robert O. 2015. „Trzecia amerykańska strategia offsetowa i jej implikacje dla partnerów i sojuszników”, Departament Obrony USA. 28 stycznia https://www.defense.gov/Newsroom/Speeches/Speech/Article/606641/the-

Decyzje Sądu Najwyższego dotyczące uprawnień prezydenta:

Ex parte Milligan, 71 U.S. (4 Wall.) 2 (1866)

Myers przeciwko Stanom Zjednoczonym, 272 U.S. 52 (1926)

Korematsu przeciwko Stanom Zjednoczonym 323 US 214 (1944)

Youngstown Sheet & Tube Co. przeciwko Sawyer, 343 U.S. 579 (1952)

New York Times Co. przeciwko Stanom Zjednoczonym, 403 U.S. 713 (1971)

Stany Zjednoczone przeciwko Nixon, 418 U.S. 683 (1974)

Clinton przeciwko Jones, 520 U.S. 681 (1997)

Clinton przeciwko City of New York, 524 U.S. 417 (1998)

Hamdi przeciwko Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004)

Rasul przeciwko Bushowi, 542 U.S. 466 (2004)

Źródła elektroniczne:

Projekt amerykańskiej prezydencji, www.presidency.ucsb.edu

Miller Center na University of Virginia, www.millercenter.org

Zalecane dodatkowe odczyty:

Genovese, Michael A. 2001. The Power of the American Prezydencja: 1789 - 2000. Oxford i Nowy Jork: Oxford University Press.

Pfiffner, James P. 2000. Nowoczesna prezydencja. Nowy Jork: Macmillan Bedford St. Martin's Press.

Hamilton, Alexander. Federalist 69-71 Dostępny pod adresem: https://www.congress.gov/resources/display/content/The+Federalist+Papers

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu powinieneś być w stanie:

Wiedza, umiejętności.

1. Porównaj i porównaj to, co czyni skutecznego Prezydenta, co czyni odnoszącym sukcesy Prezydentem.

2. Wymień amerykańskich prezydentów, którzy są ogólnie uważani za „wielkich” lub „prawie wielkich”, wraz z wyjaśnieniem, dlaczego zostali tak wyznaczeni, przez kogo, z powodu osiągnięć lub innych powodów.

3. Zidentyfikuj główne źródła władzy prezydenckiej, zarówno „wyraźne”, jak i „dorozumiane”, i omów powody, dla których niektórzy prezydenci wydawali się lepiej wykorzystywać „moce wykonawcze” niż inni.

4. Wyjaśnij różnice między współczesną prezydencją amerykańską a tym urzędem, tak jak ją przewidzieli twórcy konstytucji, wraz z kilkoma przyczynami, dla których prezydencja ewoluowała w sposób, w jaki zmieniła się przez 230 lat i dłużej.

5. Wyjaśnij, co należy rozumieć przez Biuro Wykonawcze Prezydenta jako biurokrację i instytucję, oraz wyjaśnij, w jaki sposób różni pracownicy Prezydenta pomagają Prezydentowi lub utrudniają go, a także, w jaki sposób ich role różnią się od tradycyjnych ról konstytucyjnych członków gabinetu.

6. Dyskutuj i krytycznie oceniaj obecne procedury wyboru Prezydenta w Kolegium Elektorów oraz w drodze głosowania powszechnego, porównując to samo z proponowanymi reformami i końcowym wynikiem każdej reformy, jeśli zostanie ona przeprowadzona.

Umiejętności

Studenci powinni umieć argumentować następujące zalety:

7. Czy Stany Zjednoczone powinny wspierać rozszerzenie stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jeśli tak, to czy zmniejszy to wpływ Prezydenta Stanów Zjednoczonych jako „Lidera wolnego świata”?

8. Czy Stany Zjednoczone powinny oczekiwać i aktywnie starać się o rekompensatę finansową za koszty swoich interwencji wojskowych za granicą?

9. Czy Stany Zjednoczone powinny wymagać od wszystkich członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), aby zapłacili dwa procent produktu krajowego brutto (PKB) na jego utrzymanie i funkcjonowanie, zgodnie z żądaniem prezydenta Donalda J. Trumpa?

10. Skrytykować utworzenie, a następnie rozszerzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, rolę Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego w okresie po 1945 r., Konflikt między wartościami demokratycznymi a bezpieczeństwem narodowym w czasach kryzysu.

11. Argumentuj, jaka powinna być właściwa rola prezydenta w amerykańskim systemie politycznym, a także odpowiednie ograniczenia w wykonywaniu uprawnień prezydenckich.

12. Argumentuj zasadność amerykańskiej polityki za granicą w kategoriach wewnętrznych mocnych i słabych stron, zewnętrznych szans i zagrożeń.

Praktyczne zastosowania.

13. Porównaj i porównaj zdolności wymagane do wygrania wyborów prezydenckich lub do wygrania nominacji dużej partii politycznej w tym zakresie z ekspertyzą „Statecraft” potrzebną do rządzenia narodem.

14. Zidentyfikuj niektóre główne ograniczenia dla uprawnień prezydenckich, a następnie oceń, dlaczego niektórzy amerykańscy prezydenci zostali pochwaleni lub oczerniani z powodu ich wykonywania.

15. Oceń wpływ pochodzenia i wykształcenia Prezydenta, doświadczenia, osobowości i temperamentu na wyniki Prezydenta.

16. Wyjaśnij rolę opinii publicznej i postawy „grupy interesu” w działaniach prezydenckich, a także rolę Prezydenta w proaktywnym kształtowaniu opinii publicznej.

17. Jakie zabezpieczenia zostały przyjęte przez Kongres, aby wymagać od prezydentów przestrzegania konstytucyjnych ograniczeń władzy wykonawczej.

18. Oprócz polityk dyplomatycznych i wojskowych wyjaśnij, jakie inne polityki amerykański prezydent rozwija w teatrze globalnym: Rozważ polityki związane z gospodarką, kulturą (sztuka, literatura, muzyka) i sportem.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs zostanie oceniony przede wszystkim na podstawie Term Paper wyraźnie o jakości możliwej do opublikowania oraz prezentacji w klasie na zajęciach za pomocą slajdów PowerPoint, a także egzaminu śródokresowego w celu zapewnienia stopniowej informacji zwrotnej. Jeżeli zastosowane zostanie każde kryterium, Kurs zostanie oceniony w następujący sposób:

10 procent frekwencji i uczestnictwa w zajęciach

20 procent egzaminu śródokresowego

30 procent prezentacji na zajęciach według wybranego harmonogramu *

40-procentowy papier terminowy z dokumentacją

• Każdy uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia prezentacji klasowej, indywidualnie lub w grupie złożonej z maksymalnie trzech (3) uczestników, trwającej 15 minut na osobę, na wniosek Polityki Międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych, z konkretnymi przykładami. Na spotkaniu pierwszej klasy lub wkrótce po nim zostanie rozesłana karta rejestracyjna z prośbą o wybranie przez każdego uczestnika daty prezentacji grupy i (wstępnego) tematu, którego nie należy zmieniać bez zgody instruktora i zastępczego prezentera.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: David Jones
Prowadzący grup: David Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.