Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The American Legal System (Amerykański system prawny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF004 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The American Legal System (Amerykański system prawny)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - koszyk 3 - studia BA - 2 i 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzą studentów studiów licencjackich w historię amerykańskiego systemu prawnego w ramach tego jak wyewoluował on brytyjskiego prawa precedensowego o zyskał własną niezależność w Stanach Zjednoczonych od 4 lipca 1776 roku. Akcent położony będzie na tradycyjne dyscypliny prawne począwszy od konstytucyjnego prawa karnego poprzez prawo kontraktowe, nieruchomości, własności intelektualnej, deliktów aż po współczesne prawo i praktyki administracyjne i regulacyjne, prawa rodzinnego, sprzedaży i wynajmu, gwarancji i odpowiedzialności produktowej oraz prób prawne regulacji internetu. Dodatkowo, uwaga będzie skierowana na instytucje stojące na straży porządku prawnego w Ameryce: sądy prawa i kapitału, ciała prawa administracyjnego, niezależne agencje regulacyjne oraz organizacje arbitrażu i mediacji (razem określane jako Alternatywne Rozwiązywanie Konfliktów lub "ADR").

Pełny opis:

Amerykański system prawny jest bardzo złożony i, najwyraźniej, staje się coraz bardziej złożony. Częściowo problem ten związany jest ze zmianami związanymi z innowacjami technologicznymi. Częściowo wynika to ze zmian społecznych i rosnącej zależności obywateli od rządu, w miarę tego jak wymagają i oczekują oni ochrony przed rosnącym katalogiem zagrożeń. Niektóre grupy interesu wnioskują, że amerykański system prawny jest zbyt złożony i powinien zostać uproszczony. Jednym z argumentów jest to że pozwy cywilne stały się plagą i niszczą amerykańskie wartości, zwłaszcza w dziedzinie medycyny. W Stanach Zjednoczonych obywateli pod karą więzienia jest więcej niż w każdym innym kraju zachodnim, dłuższe są także ich kary. Mówiąc wprost, Ameryka obiecuje znacznie więcej "wolności obywatelskich" niż w rzeczywistości dostarcza, a jeśli już to pewne osoby mają do nich uprzywilejowany dostęp. Aby zrozumieć mocne i słabe strony amerykańskiego systemu prawnego na zajęciach studenci będą mieli możliwość dowiedzenia się o jego angielskich korzeniach, transformacji przez 230 lat niepodległości oraz wybranych zagadnieniach takich jak instytucje, aktorzy, prawo materialne, prawo procesowe, remedia na problemy oraz, w wybranych dziedzinach, związkach Ameryki ze wspólnotą międzynarodową. Taryfy nałożone przez Stany Zjednoczone na Chiny i kraje europejskie mogą zostać odrzucone przez amerykański sąd handlu międzynarodowego, ale może to zająć rok, lub dłużej, jeśli taryfy, taryfy odwetowe lub cła wyrównawcze są zaskarżane do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych w obwodzie federalnym lub do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Kiedy firma zależna American Telephone i Telegraph Company, AT & T Corporation (AT & T), największa na świecie firma telekomunikacyjna, zaproponowała zakup Time Warner, Incorporated, największej na świecie firmy medialnej i drugiej co do wielkości firmy rozrywkowej (za The Walt Disney Company), administracji Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump był przeciwny tej fuzji. Ostatecznie amerykański sąd okręgowy w południowym dystrykcie nowojorskim (sędzia Richard Leon) zezwolił na fuzję, ustanawiając precedens bardzo niebezpieczny dla konkurencji i skutecznie pozwalając monopolom na powiększenie. Bez większego zaskoczenia decyzja ta zachęciła Disneya do zwiększenia swojej oferty zakupu aktywów 21st Century Fox Corporation, aby przebić Comcast Corporation, już właścicielem National Broadcasting Company (NBC) Universal. W tym Kursie omówimy powody, dla których administracja Trumpa wydaje się działać podobnie jak prezydent Theodore Roosevelt w przeciwstawnych monopolach jako anatema dla populizmu.

Niektóre problemy otwarte do omówienia w tym obieralnym kursie będą niedawne orzeczenia sądowe o szerokim zakresie, które wspierają ochronę konstytucyjną: od zakazu bezzasadnych wyszukiwań samochodów, gdy pojazd jest zaparkowany w pobliżu czyjegoś domu, aby zakazać bez nakazu rewizji i konfiskaty informacji pochodzących z rozmów telefonicznych, takich jak jako miejsce rozmów stron, rozszerzenie uzasadnionych oczekiwań dotyczących prywatności w kabinie telefonicznej (Katz przeciwko Stanom Zjednoczonym, 1967) na erę cyfrową, wzmacniając zasadę, że Konstytucja chroni ludzi, a nie miejsca. W kwestii samotnego sprzeciwu Neila Gorsucha, Sąd Najwyższy osłabił tradycyjną konstytucyjną ochronę przed ingerencją państwa w prywatne kontrakty. W osobnej decyzji z 2018 roku Trybunał orzekł, że państwa mogą wymagać, aby sprzedaż internetowa towarów i usług podlegała opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży, nawet jeśli sprzedawca nie utrzymuje fizycznej obecności w danym państwie, umieszczając handel internetowy na równi z "cegłami i zaprawą" firmy, takie jak sklepy na głównej ulicy lub w centrach handlowych.

Sądy w różnych amerykańskich jurysdykcjach na poziomie federalnym i stanowym wydają się być obojętne wobec rosnących napięć na tle rasowym, o czym świadczy coraz częstsze strzelaniny policyjne nieuzbrojonych młodych czarnych mężczyzn, próbujących uciec przed interwencją policji, których kulminacją było ostatnio fatalne strzelanie do nieuzbrojonej czarnej 17 roczny mężczyzna w Pittsburghu w Pensylwanii przez funkcjonariusza pierwszego dnia służby, zadając pytania dotyczące właściwej selekcji, szkolenia, nadzoru. Następnie pojawia się kwestia fundamentalnej sprawiedliwości, kiedy Luizjana wypuściła 59-letniego mężczyznę po odbyciu 41 lat w więzieniu za "gwałt" rzekomo popełniony, gdy był 17-letnim chłopcem, którego został uniewinniony przez dowody DNA, tylko wymagać od niego podpisania "zwolnienia" obiecującego, że nie będzie pozwać stanu jako warunku jego uwolnienia! Rosnące napięcia rasowe sprawiają, że rola policjanta jest trudniejsza i bardziej niebezpieczna.

Obecność jest obowiązkowa we wszystkich klasach American Studies Center. Każdy student ma dwie (2) nieobecności w klasie bez wymówki, z trzecią i ewentualnie czwartą nieobecnością według uznania Instruktora. Nie zezwala się na dalsze nieobecności z wymówką lub bez niej. Każdej klasie należy uczyć się w całości, przy czym konsekwentnie spóźnienia lub wczesne wyjazdy traktowane są jako proporcjonalne nieobecności.

Literatura:

Wytyczne Dokumentacja

Odniesienie do orzeczeń sądów apelacyjnych należy do oficjalnego reportera Raporty Stany Zjednoczone do podjęcia decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z zaleceniami "Blue Book". Szczegóły dostępne na stronie internetowej

Martin, Peter W. 2016. Introduction to Basic Legal Citation. Ithaca, NY: Cornell University Law School, Legal Information Institute. https://www.law.cornell.edu/citation/

Glass, William, Agnieszka Graff, and Ludmiła Janion. 2016. Writing Your Thesis at the American Studies Center: A Very Brief Guide to Academic Writing. Warsaw: University of Warsaw, Institute of The Americas and Europe, American Studies Center. http://www.asc.uw.edu.pl/news/ASC%20StyleGuide-22.09.2016-FINAL%20VERSION.pdf

Lektura wymagana / bardzo zalecana lista książek:

Abadinsky, Howard. 2014. Law, Courts, and Justice in America. Long Grove, IL: Waveland Press. ISBN 139780132328630.

Abadinsky, Howard. 2007. Law and Justice: An Introduction To The American Legal System. Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN 013098180X

Jones, David A. 2018. “America Incorporated: Movement of Assets by Companies Chartered in the United States Across the World and Back Home,” European Journal of Business & Management Research, Vol. 3, No. 1, 1-7. Feb. http://ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/16/9

Jones, David A. 2016. “Social Class in the First Two Decades of the 21st Century America: Has Class Structure Been Altered by the Financial Crisis?” Swift Journal of Social Sciences and Humanity, Vol. 2, No. 4, 36-42. Sep. http://www.swiftjournals.org/sjssh/pdf/2016/september/David2.pdf

Jones, David A. 2009. “The United States Constitution, its Bill of Rights, and Selective Disincorporation through the Fourteenth Amendment,” in ed. Jolanta A. Daszynska, Konstytucja Stanow Zjednoczonych Ameryki: Reminiscencje w 220, rocznice uchwalenia. Lodz: University of Lodz Press, 2009, 31-47.

Jones, David A. 2008. “Twentieth-Century American Legal Literature: Were The 'Crits' Right?” in Boźenna ChyliĹska, ed., Ideology and Rhetoric: Constructing America. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing Company, 257-267.

Krause, Reinhardt. 2018. “AT&T Can Buy Time Warner; Court Ruling To Ignite Comcast, Disney Brawl,” Investor’s Business Daily. 12 Jun. https://www.investors.com/news/technology/att-decision-comcast-disney-fox/

Kustron, Konnie. 2013. Introduction to the American Legal System. BookBoon.com Free Online book access. http://www.free-ebooks.net/ebook/introduction-to-the-american-legal-system.

Schubert, Frank August. Introduction to Law and the Legal System. Independence, Ky: 11th edition 2015, Cengage Learning. ISBN 139781285438252.

Segal, Jeffrey A., Harold J. Spaeth, Sara C. Benesh. 2005. The Supreme Court in the American Legal System. Cambridge: University of Cambridge Press.

Sibilla, Nick. 2018. “The Supreme Court Abandons Another Constitutional Safeguard, Only Gorsuch Dissents,” Forbes. 12 Jun.

https://www.forbes.com/sites/instituteforjustice/2018/06/12/the-supreme-court-abandons-another-constitutional-safeguard-only-gorsuch-dissents/#7cbacbf31f80

An "American Common Law"?

Swift v. Tyson, 41 U.S. (16 Pet.) 1 (1842). See http://www.lawnix.com/cases/swift-tyson.html

Erie Railway Co. v. Thompkins, 304 U.S. 64 (1938). See http://www.lawnix.com/cases/erie-railroad-tompkins.html

Companion Books.

Toni M. Fine, American Legal Systems: A Resource and Reference Guide. St. Paul: 2008, LexisNexus Publishing. ISBN 139871422420775.

Michael Ross Fowler, With Justice For All? The Nature of the American Legal System. Upper Saddle River: 1997, Pearson Education. ISBN 0136183492.

Pamela N. Gray, “American Legal Intelligence,” Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 12, No. 1, Fall 1998.

http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v12/oldNonPaginated(DONOTUSE)/12HarvJLTech241.pdf

Jeffrey A. Segal, Harold J. Spaeth, Sara C. Benesh, The Supreme Court in the American Legal System. Cambridge: 2005, Cambridge University Press.

John Humbach, Who’s Monet? An Introduction to the American Legal System. New York: 2007, Aspen Publishers.

Zalecane odczyty:

Billias, George Athan. 2011. American Constitutionalism Heard Round the World: 1776-1989: A Global Perspective. New York: New York University (NYU) Press. ISBN-13: 978-0814725177.

Diamond, John L., Lawrence C. Levine, Anita Bernstein. 2009. Understanding Torts. San Francisco: Matthew Bender LexisNexus.

Farnsworth, E. Allan, and Steve Sheppard. 2010. An Introduction to the Legal System of the United States. New York: Oxford University Press.

Feinman, Jay. 2014. Law 101: Everything You Need to Know about American Law. New York: Oxford University Press.

Glannon, Joseph W. 2010. The Law of Torts: Examples and Explanations. New York: Aspen.

Jones, David A. 2015. Four Eagles and a Dragon: Successes and Failures of Quixotic Encirclement Strategies in Foreign Policy, An Analysis. London and New Delhi: Bloomsbury Publishing, Plc.

Jones, David A. 2014. “Quid pro Quo: Dependent Relative Revocation and Quixotic Military Dis-encirclement,” Studia Europejskie, Vol. 17, No. 4, 99-120. Dec.

Knapp, Charles L., Nathan M. Crystal, Harry G. Prince. 2014. Rules of Contract Law. New York: Aspen.

McJohn, Stephen M. 2012. Intellectual Property. New York: Aspen.

Meader, Daniel John, and Gregory Mitchell. 2009. Meader and Mitchell’s American Courts. St. Paul, MN: West Publishing.

Scheb, John M., and John M. Scheb, II. 2013. Criminal Law and Procedure. Boston: Wadsworth Cengage.

Schubert, Frank August. 11th ed. 2015. Introduction to Law and the Legal System. Independence, Ky: 11th edition 2015, Cengage Learning.

Snoe, Joseph, and Barlow Burke. 2012. Property. New York: Aspen.

Waller, Marshall. 2011. California Family Law for Paralegals. New York: Aspen.

Zalecane odczyty / źródła online:

Documents for American Legal History (Online) http://vi.uh.edu/pages/alh.html.

Law Reviews, Law Journals Available Online

http://www.law.cam.ac.uk/legal-resources/law-journals-on-the-internet.php

Jay M. Feinman, Law 101: Everything You Need To Know About The American Legal System. Oxford: 2000, Oxford University Press. ISBN 0195132653.

Frederick G. Kempin, Historical Introduction to Anglican-American Law In A Nutshell. St. Paul: 1990, Thomson/West. ISBN 0314747087.

Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law. Boston: 1881, Little, Brown & Company. http://biotech.law.lsu.edu/Books/Holmes/claw_c.htm.

N.E.H. Hull, Roscoe Pound and Karl Llewellyn: Searching for an American Jurisprudence. Chicago: 1998, University of Chicago Press. ISBN 0226360431.

John H. Langbein, Renee Lettow Lerner, Bruce P. Smith, History of the Common Law: The Development of Anglo-American Legal Institutions. Aspen: 2009, Aspen Publishers. ISBN 9780735562905.

(Nathan) Roscoe Pound. The Spirit of the Common Law. Boston: 1921, Marshall Jones Company. With other publications now available online. http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Pound%2c%20Roscoe%2c%201870%2d1964.

John M. Scheb, II, Introduction To The American Legal System. Albany: 2002, Thomson/West/Delmar.

Recommended Books on English Legal History (Available Online):

Paul Halsall, ed., Internet Medieval Sourcebook, Medieval Legal History. http://www.fordham.edu/halsall/sbook-law.html.

Common law http://www.fordham.edu/halsall/sbook-law.html.

Constitutional History and Commentary, Selected Books. http://www.constitution.org/cmt/cons_cmt.htm.

William Blackstone, Commentaries on the Laws of England. London: 1765-1768. Reprinted Yale University Law School Avalon Project http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/blackstone.asp.

Matthew Hale, The History of the Common Law of England (Charles M. Gray, ed.). London: 1713. Reprinted Chicago: 1971 http://www.constitution.org/cmt/hale/history_common_law.htm.

Theodore Frank Thomas Plucknett A Concise History of the Common Law. Boston: 5th ed. 1956, Little, Brown and Company.

Frederick Pollock and Frederick William Maitland, The history of English law before the time of Edward I (2nd ed., 2 vol., Cambridge 1898; reprint 1952) - also reprinted with an introduction by S.F.C. Milsom (Cambridge 1968); Maitland wrote all its chapters but one. http://www.constitution.org/cmt/poll-mait/poll-mait.htm.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student studiów licencjackich powinien:

• Wyjaśnić genezę angielskiego prawa precedensowego i jego znaczenia dla amerykańskiego systemu prawnego w przeszłości i obecnie.

• Zrozumieć naturę i wagę Wielkiej Karty Praw, niepisanej konstytucji Wielkiej Brytanii, Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Deklaracji Praw i innych poprawek, wraz z różnorodnymi konstytucjami stanowymi.

• Zrozumieć rolę niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Anglii i Ameryce, oraz zauważyć współczesne różnice pomiędzy oboma systemami: Angielski wymiar sprawiedliwości jest bezsprzecznie najlepszy na świecie, zaś Amerykański ma swoje problemy.

• Dyskutować w sposób inteligentny o tym jak sprawy apelacyjne stają się z czasem elastycznie zmienialnymi precedensami (doktryna Stare Decisis).

• Znać najważniejsze zasady i terminologię związaną z prawem administracyjnym, konstytucyjnym, handlowym i kontraktowym, kryminalnym, rodzinnym, środowiskowym, własności (w tym własności intelektualnej) i deliktów, tak jak historycznie wyewoluowały one z angielskiego prawa precedensowego, wraz z rozwojem innowacji technologicznych.

• Szanować Brytyjskie i Amerykańskie zastrzeżenia związane z prawami jednostki, ważne w globalnych konfliktach w XXI wieku.

• Rozumieć presję jaka jest wywierana na amerykański system prawny wraz z tym jak w kraju coraz gorszy los spotyka drobnych przedsiębiorców którzy zmagają sie z konkurencją ze strony potężnej oligarchii korporacyjnej w XXI wieku.

• Wyjaśnij szczegóły "Patriot Act" Ameryki, a zwłaszcza jego wpływ na warrantless "Dataveillance".

• Projekt konsekwencje ochronie więcej swobód obywatelskich dla Amerykanów niż dla cudzoziemców próbując usprawiedliwić tę dychotomię jako odpowiedź do aktualnych spostrzeżeń na temat rzekomego zagrożenia ze strony "terroru" do Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

• Wyjaśnić politykę nieodłącznie związane z powołaniem zastępstwie zmarłego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Antonin Scalia przez 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald J. Trump, zwłaszcza że dotyczy potwierdzenia w Stanach Zjednoczonych Senatu.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci ocenieni będą na podstawie następującej proporcji.

10% dyskusja na zajęciach

20% pierwszy egzamin

20% drugi egzamin

50% praca semestralna (temat zgodny z tematyką zajęć, zaakceptowany przez prowadzącego)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: David Jones
Prowadzący grup: David Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.