Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

U.S. Constitutional Amendments: Their Substance, Procedure, and Purposes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF047 Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: U.S. Constitutional Amendments: Their Substance, Procedure, and Purposes
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - koszyk 3 - studia BA - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) No formal prerequisites.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ten kurs zapozna B.A. student z elementami merytorycznymi i proceduralnymi zaangażowanymi w zmianę Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W konwencji konstytucyjnej z 1787 r. Zaproponowano wstępne artykuły. Ratyfikacja pociągnęła za sobą trzy czwarte państw, które ratyfikowały po raz pierwszy ratyfikację New Hampshire w 1788 r. Poprawki do konstytucji mają tendencję do podążania za wzorcami tematycznymi, podejdziemy do nich z tej perspektywy. Do tej pory wszystkie udane poprawki konstytucyjne zostały zaproponowane przez Kongres. Czasami państwa próbowały utrzymać konwencję. Kongres wysłał 33 proponowane poprawki do państw, 27 zostało ratyfikowanych. Propozycja poprawki wymaga dwóch trzecich „super-większości” Izby i Senatu. Zgoda Kongresu jest dozwolona, ale nie wymagana, na ustalenie terminu ratyfikacji, zwykle siedem lat. We wszystkich przypadkach z wyjątkiem jednego Kongres wymagał ratyfikacji przez stanowe organy ustawodawcze.

Pełny opis:

Ważna uwaga.

Decyzją dyrektora Centrum Studiów Amerykańskich uzgodnioną przez nasz Wydział, NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH (2) NIEOBECNOŚĆ W JAKIMKOLWIEK KURSIE BĘDZIE POZWOLONA, z usprawiedliwieniem lub bez usprawiedliwienia medycznego. Po trzeciej nieobecności z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wprowadzona żadna ocena, a Kurs musi zostać powtórzony w innym terminie. Ta zasada dotyczy wszystkich kursów ASC od pierwszego spotkania klasy do ostatniego spotkania klasy, w tym egzaminu. Pytania należy kierować do doradcy do spraw studenckich i kierownika studiów.

Ten kurs ma na celu zaznajomienie B.A. student poziomu z elementami merytorycznymi i proceduralnymi zaangażowanymi w zmianę Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki wraz z podanymi celami dokonywania takich zmian od czasu do czasu. W rzeczywistości sama konstytucja jest poprawką do artykułów konfederacji przyjętą przez Kongres Kontynentalny 15 listopada 1777 r., Ratyfikowaną przez wszystkie trzynaście państw dnia 1 marca 1781 r. Artykuły stworzyły luźną konfederację suwerennych państw z bardzo słabym rządem centralnym, większość władzy pozostawiono rządom państwowym. To, co nazywamy „właściwą konstytucją”, zostało zaproponowane w konwencji konstytucyjnej 17 września 1787 r. Ratyfikacja konstytucji pociągnęła za sobą trzy czwarte państw, które ratyfikowały po ratyfikacji New Hampshire 21 czerwca 1788 r., A Virginia ratyfikowała 25 czerwca 1788 r. w Nowym Jorku w dniu 26 lipca 1788 r. Północna Karolina odroczyła bez ratyfikacji, a następnie ponownie zwołała ratyfikację w dniu 21 listopada 1789 r., a Rhode Island ratyfikowała 29 maja 1790 r. Kiedy więc państwowość rozpoczęła się 4 marca 1789 r., 11 z 13 oryginalnych kolonii ratyfikowało konstytucję .

Zmiany w konstytucji Stanów Zjednoczonych mają tendencję do podążania za wzorcami tematycznymi: 11 770 propozycji poprawek zgłoszono od 1789 do 3 stycznia 2019 r., Czyli 230 lat (Senat USA). W związku z tym podejdziemy do nich z takiej perspektywy. Do tej pory wszystkie udane poprawki konstytucyjne Stanów Zjednoczonych zostały zaproponowane przez Kongres, chociaż czasami państwa próbowały utrzymać konwencję. Kongres wysłał 33 proponowane poprawki do państw w celu ratyfikacji, przy czym 27 zostało ratyfikowanych, sześć nie ratyfikowanych. Wysłanie proponowanej poprawki do państw w celu ratyfikacji wymaga dwóch trzecich „większości” członków Izby i Senatu obecnych przy kworum. Artykuł V Konstytucji zezwala, ale nie wymaga od Kongresu wyznaczenia terminu ratyfikacji proponowanej poprawki, zwykle siedem lat, aw Dillon przeciwko Gloss, 256 US 368 (1921), został on uznany za jednomyślny przez konstytucyjny Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Kongres może określić, jaką procedurę państwa zastosują do ratyfikacji proponowanej poprawki, a we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem jednej, określiła ratyfikację przez stanowe organy ustawodawcze. Wyjątkiem była 21. poprawka, która uchyliła 18. poprawkę „Zakaz” alkoholu, gdzie Kongres wymagał od państw ratyfikacji tego przez Konwencję ratyfikacyjną, aw rzeczywistości został ratyfikowany w dniu 5 grudnia 1933 r. Wymaganymi 36 stanami, a następnie ratyfikacją przez dwa inne stany. Z pozostałych stanów Karolina Północna odmówiła przeprowadzenia ratyfikacji Konwencji, w Południowej Karolinie odbyła się jedna, ale odrzucona ratyfikacja. Gruzja, Kansas, Luizjana, Mississippi, Nebraska, Północna Dakota, Oklahoma i Południowa Dakota nie podjęły żadnych działań. Okręgi w niektórych stanach pozostają „suche”, gdzie napoje alkoholowe nie mogą być sprzedawane legalnie.

Poprawki, które zostały ratyfikowane, można skategoryzować, aby umożliwić lepsze zrozumienie ich celów. Ogólnie rzecz biorąc, „Karta Praw” lub Poprawki I do X są uważane za stanowiące amerykańskie federalne „swobody obywatelskie”, ale nawet ta kategoryzacja jest zbyt ogólna. Poprawka I odnosi się do wolności wypowiedzi: w zgromadzeniach religijnych, w mowie, w prasie i podczas protestów politycznych. Poprawka II uznaje, że „dobrze uregulowana milicja, niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo ludności do trzymania i noszenia broni, nie zostanie naruszona”. Poprawki III i IV mają na celu ochronę prywatności osób. Poprawka III stwierdza: „Żaden Żołnierz, w czasie pokoju, nie będzie kwaterowany w żadnym domu, bez zgody Właściciela ani w czasie wojny, ale w sposób przewidziany przez prawo”. Poprawka IV ma na celu zachowanie „prawa ludzi do bezpieczeństwa w swoich osobach, domach, dokumentach i skutkach, przed nieuzasadnionymi poszukiwaniami i konfiskatami”, wymagając, aby „żaden Nakaz nie wydał, ale na prawdopodobną przyczynę, popartą Przysięgłą lub afirmacja, a szczególnie opisywanie miejsca do przeszukania oraz osób lub rzeczy do przejęcia ”. Poprawka V ustanawia wysoki standard ingerencji w wolność osoby poprzez oskarżenie o przestępstwo lub zajęcie mienia osoby do użytku publicznego bez sprawiedliwego odszkodowania: „Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za kapitał lub inną niesławną zbrodnię, chyba że na prezentacji lub oskarżenie Wielkiego Jury, z wyjątkiem przypadków, które miały miejsce w siłach lądowych lub morskich, lub w Milicji, gdy są w rzeczywistej służbie w czasie wojny lub w niebezpieczeństwie publicznym; żadna osoba nie może być narażona na to samo przestępstwo, które jest dwukrotnie narażone na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia; ani nie będzie zmuszany w żadnej sprawie karnej do bycia świadkiem przeciwko sobie, ani do pozbawienia życia, wolności lub własności, bez należytego procesu prawnego; ani własność prywatna nie może być wykorzystywana do użytku publicznego, bez sprawiedliwego odszkodowania ”. Poprawka VI chroni osobę oskarżoną o popełnienie przestępstwa, wymagając, aby „korzystał z prawa do szybkiego i publicznego procesu, bezstronnego jury stanu i okręgu, w którym popełniono przestępstwo, który okręg został uprzednio ustalony przez prawo i być poinformowanym o charakterze i przyczynie oskarżenia; być skonfrontowanym ze świadkami przeciwko niemu; obowiązkowy proces uzyskiwania świadków na jego korzyść oraz pomoc doradcy w jego obronie ”. Poprawka VII wymaga rozpraw sądowych w sprawach cywilnych: „W sprawach z prawem zwyczajowym, w których wartość kontrowersji przekracza dwadzieścia dolarów, prawo procesowe złożone przez ławę przysięgłych zostanie zachowane, a żaden fakt nie zostanie osądzony przez ławę przysięgłych, zostanie ponownie zbadany w inny sposób w jakimkolwiek sądzie Stanów Zjednoczonych, niż zgodnie z zasadami prawa zwyczajowego ”. Poprawka VIII nakłada ograniczenia na kaucję i karę: „nadmierna kaucja nie jest wymagana, ani nakładane są nadmierne grzywny, ani nie są nakładane okrutne i niezwykłe kary”. Poprawki IX i X „Prawa podmiotów angielskich” nieokreślone w Konstytucji ani w jej poprawkach, które należy zachować. Poprawka IX stwierdza: „Wyliczenie w Konstytucji, pewnych praw, nie powinno być interpretowane jako odmawianie lub dyskredytowanie innych zachowanych przez lud”. Poprawka X idzie dalej, zachowując „prawa państw” i suwerenność ludu: „Uprawnienia, które Konstytucja nie powierzyła Stanom Zjednoczonym ani nie zakazała jej państwom, są zastrzeżone odpowiednio dla państw lub ludu .

Pamiętajcie zawsze, że według Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, wykonując swoje wyłączne uprawnienia do interpretacji konstytucji zgodnie z jej art. 3, Karta Praw zapewnia ochronę tylko przed działaniami rządu federalnego, a nie przeciwko państwom, chyba że Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdza, że ​​pozycja w karcie praw ma zastosowanie do państw. Ogólnie rzecz biorąc, uczynił to, z pewnymi wyjątkami, ale na podstawie klauzuli po klauzuli zamiast ogólnie lub przez całą poprawkę. Kiedy Sąd Najwyższy wprowadził klauzulę w poprawce mającej zastosowanie do państw, nazywa się to „selektywną inkorporacją”, w której Trybunał odwołuje się do fikcji prawnej, wykorzystując w tym celu czternastą poprawkę, omawianą przez instruktora w artykule na temat to, co nazywa „selektywne zniechęcenie” (Jones, 2009). Wyróżnia się kilka przypadków: Barron przeciwko Baltimore, 32 US 243 (1833) w sprawie zabrania nieruchomości do użytku publicznego, Hurtado przeciwko Kalifornii, 110 US 516 (1884) w sprawie Grand Jury Clause z szóstej poprawki i Twining przeciwko New Jersey, 211 US 78 (1908) w sprawie przywileju piątej poprawki wobec przymusowej samooskarżenia, ten ostatni ustanawia doktrynę „selektywnej inkorporacji”, odmawiając włączenia takich klauzul do czternastej poprawki. W Palko przeciwko Connecticut, 302 US 319 (1937), Sąd Najwyższy uznał, że piąta poprawka Double Jeopardy Prohibition nie miała zastosowania do państw, nawet w przypadku kapitału. Twining i Palko zostali potwierdzeni przez Sąd Najwyższy w Adamson przeciwko Kalifornii, 332 US 46 (1947), w związku z silnym sprzeciwem sędziego Hugo L. Blacka, w którym argumentował, że pierwsze osiem poprawek powinno zostać włączone w całości, rozumowanie: „ Nie potwierdziłbym decyzji w sprawie twiningu. Myślę, że ta decyzja i teoria „prawa naturalnego” Konstytucji, na której się opiera, degradują konstytucyjne gwarancje Karty Praw, a jednocześnie są odpowiednie dla tego Trybunału szerokie uprawnienia, których Konstytucja nie upoważnia do wykonywania. Ponadto decyzja w sprawie Twining opierała się na wcześniejszych sprawach i szerokich hipotezach, które zostały podcięte przez interwencyjne decyzje tego sądu. 332 US 46, 70 (zdanie odrębne Black, J.). Ten instruktor nazwał Adamsona Czarnego Sprawiedliwości odmiennymi argumentami prawnymi napisanymi po angielsku. Malloy v. Hogan, 378 U.S. 1 (1964) odwrócił sznurowanie. Palko został odwrócony przez Benton przeciwko Maryland, 395 U.S. 784 (1969). Oczywiście egzekucji Palko nie można było cofnąć ani przywrócić. Od ratyfikacji pierwotnych 10 poprawek zbiorowo jako „karty praw”, 17 kolejnych poprawek zostało ratyfikowanych. Poprawka XI została zaproponowana w 1794 r., Ratyfikowana w 1795 r., Zmodyfikowana w art. 3 ust. 2 Konstytucji, stanowiąc, że „władza sądownicza Stanów Zjednoczonych nie może być rozumiana jako obejmująca jakikolwiek pozew lub prawo, wszczęte lub ścigane przeciwko jednemu ze Stanów Zjednoczonych przez obywateli innego państwa lub obywateli lub podmioty jakiegokolwiek obcego państwa ”. Stworzyło to podstawy do zastosowania „Suwerennej Immunitetu”, pozostawiając każdemu państwu zdolność do machania wszystkim, niektórym lub żadnym z jego immunitetu zwyczajnego w obrębie własnych sądów lub innych instytucji państwowych. Poprawka XII została zaproponowana w 1803 r., Ratyfikowana w 1804 r., I wyjaśniła część art. 2 ust. 1 Konstytucji określającą rolę Kolegium Elektorów w wyborze Prezydenta i Wiceprezydenta w następstwie zbliżających się wyborów prezydenckich w 1800 r. Thomas Jefferson pokonał ofertę Johna Adama o reelekcję. Jeśli większość delegatów Kolegium Wyborczego nie jest w stanie uzgodnić Przewodniczącego lub Wiceprezydenta, odpowiedzialność ta spoczywa na Izbie Reprezentantów przy wyborze Prezydenta z jednym głosem na państwo, Senatem przy wyborze Wiceprzewodniczącego większością głosów. Następuje prezydencka sukcesja, ze szczegółami zastąpionymi przez sekcję 2 poprawki XX, zaproponowaną w 1932 r., A następnie ratyfikowaną w 1933 r.

Poprawka XIII jest pierwszą z trzech poprawek „wojny domowej”. Proponowana i ratyfikowana w 1865 r. Poprawka XIII zniosła niewolnictwo. Poprawka XIV składa się z pięciu części, zaproponowanych w 1866 r., Ratyfikowanych w 1868 r. Sekcja 1 jest najbardziej znaną, z czterema klauzulami: „Wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane w Stanach Zjednoczonych i podlegające ich jurysdykcji, są obywatelami Stany Zjednoczone i państwa, w którym zamieszkują. Żadne państwo nie może ustanawiać ani egzekwować żadnego prawa, które obejmie przywileje lub immunitety obywateli Stanów Zjednoczonych; ani żadne państwo nie pozbawia żadnej osoby życia, wolności ani własności, bez należytego procesu prawnego; ani nie odmawiają żadnej osobie podlegającej jej jurysdykcji równej ochrony praw ”. Jeśli chodzi o klauzulę„ Obywatelstwo ”, potwierdziło to obywatelstwo byłych niewolników wyzwolonych przez poprawkę XIII. Następnie następuje klauzula „Przywileje i immunitety”, która wyraźnie wyrównuje przywileje i immunitety dla wszystkich obywateli. Chociaż piąta poprawka zawiera klauzulę „należytego procesu”, z uwagi na to, że kilka decyzji Sądu Najwyższego zawierających „Kartę praw” ma zastosowanie tylko do Stanów Zjednoczonych, a nie do państw, klauzula „należny proces” poprawki czternastej rozszerza zasięg na stany wyraźnie. Ponadto klauzula „równej ochrony” nakłada na państwa, które wykraczają poza tekst „karty praw”, obowiązek. Przypuszczalnie koncepcja „selektywnej inkorporacji” wywodzi swoją legitymizację z klauzuli „równej ochrony”, czyniąc niektóre klauzule „karty praw” obowiązkowe dla państw, gdy tak zdecyduje Sąd Najwyższy.

Sekcja 2 wyraźnie wyjaśnia, że ​​podział okręgów Kongresu wraz z elektorami w Kolegium Wyborczym odbywa się poprzez „policzenie całej liczby osób” z wyłączeniem „Indian nie opodatkowanych” w każdym państwie, tym samym porzucając ułamek trzech piątych, który dotyczył niewolników w artykule I, sekcja 2 Konstytucji. Ta sekcja zachowała dyskryminację ze względu na płeć, wymagając od państw zezwolenia na głosowanie „męskim mieszkańcom” w wieku powyżej 21 lat. Zostało to obniżone do 18 lat w 1971 r. Przez 26. poprawkę. Podział został zredukowany w poprawce XV przez ułamek populacji każdego państwa, jeśli w ogóle, pozbawiony praw z powodu ich udziału w Konfederacji, wyrażony bardziej definitywnie w jego sekcji 3. Sekcja 4 wyraźnie zabrania Stanom Zjednoczonym lub jakimkolwiek państwom spłacania długów Konfederacji lub rekompensowania właścicielom niewolników strat lub emancypacji niewolników. Poprawka XV, zaproponowana w 1869 r., Ratyfikowana w 1870 r., Wyraźnie stanowi, że „prawo obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania nie może być odrzucone ani skrócone przez Stany Zjednoczone ani przez żadne państwo ze względu na rasę, kolor skóry lub poprzedni warunek poddaństwa."

Poprawka XVI została zaproponowana w 1909 r., Ratyfikowana w 1913 r. I stanowi, że „Kongres będzie miał prawo do nakładania i pobierania podatków od dochodów, niezależnie od źródła, bez podziału między kilka państw i bez względu na spis ludności lub wyliczenie. ”Artykuł XVII, zaproponowany w 1912 r., ratyfikowany w 1913 r., zmienił art. I ust. 3 Konstytucji, aby wymagać, aby wszyscy członkowie Kongresu byli wybierani bezpośrednio w głosowaniu powszechnym, zamiast senatorów wybieranych pośrednio przez stanowe organy ustawodawcze, a także zezwalających na stan ustawodawcy określają, w jaki sposób zostaną obsadzone tymczasowe wolne miejsca w Kongresie.

Poprawka XVIII, zaproponowana w 1917 r., Ratyfikowana w 1919 r., Zakazywała „produkcji, sprzedaży lub transportu odurzających napojów alkoholowych wewnątrz, ich importu lub wywozu ze Stanów Zjednoczonych i wszystkich terytoriów podlegających ich jurysdykcji do celów napojów”, począwszy od rok od ratyfikacji. Został on uchylony 14 lat później przez 21. poprawkę, zaproponowaną i ratyfikowaną w 1933 r., Która była jedyną poprawką, której Kongres wymagał ratyfikacji przez konwencje państwowe zamiast ustawodawczych. W rzeczywistości delegował on państwom swobodę regulowania transportu alkoholu na ich terytorium.

Poprawka XIX, zaproponowana w 1919 r., Ratyfikowana w 1920 r., Zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć w głosowaniu, funkcjonalnie dając kobietom prawo do głosowania w wyborach federalnych po raz pierwszy. Poprawka XX zmieniła datę z czwartego dnia marca na 20 stycznia jako datę objęcia urzędu przez nowego prezydenta i wiceprezydenta i wyznaczyła trzeci dzień stycznia na datę objęcia urzędu przez członków Kongresu. Poprawka XX, zaproponowana w 1947 r., Ratyfikowana w 1951 r., Ograniczyła przewodniczącego do dwóch kadencji, z wyjątkiem sytuacji, w której prezydent, który ukończył mniej niż połowę kadencji swojego poprzednika, może zostać wybrany na dwie własne kadencje , skutecznie ustalając 10-letni pułap kadencji prezydenta w biurze. Poprawka XXIII przyznaje przedstawicielstwu Dystryktu Kolumbii w obu izbach Kongresu iw Kolegium Elektorów proporcjonalnie do tego, co byłoby dozwolone, gdyby posiadało państwowość. Poprawka XXIV, zaproponowana w 1962 r., Ratyfikowana w 1964 r., Stanowi, że prawo do głosowania nie może być „odmawiane ani skracane przez Stany Zjednoczone ani żadne państwo z powodu nieuiszczenia podatku od ankiety lub innego podatku”. Poprawka XXV, zaproponowana w 1965 r. , ratyfikowany w 1967 r., wyraźnie stanowi, że po „usunięciu prezesa z urzędu lub jego śmierci lub rezygnacji, wiceprezes staje się prezydentem”. Ponadto umożliwia prezydentowi wyznaczenie wiceprezesa, ilekroć urząd ten zwolni się, wymagając potwierdzenia większość obu izb Kongresu. Przewiduje również, że wiceprezes będzie pełnił funkcję prezesa w przypadku, gdy Przedstawiciel deklaruje się niezdolny do wypełniania obowiązków, oraz deleguje do „większości głównych urzędników departamentu wykonawczego lub innego organu, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Kongresu zapewnić „stwierdzenie niezdolności prezydenta do pełnienia obowiązków, co wymaga zgromadzenia się Kongresu w ciągu 21 dni w celu ustalenia o dwie trzecie głosów w obu izbach, czy w rzeczywistości prezydent jest niezdolny.

Poprawka XXVI zaproponowana i ratyfikowana w 1971 r. Obniżyła wiek wyborczy z 21 do 18 lat. Poprawka XXVII, najnowsza, reguluje rekompensaty dla członków Kongresu, pod warunkiem, że „prawo, zmieniające rekompensatę za usługi senatorów i przedstawicieli, wejdzie w życie, dopóki nie nastąpi interwencja w wyborach przedstawicieli”. Ta poprawka, zaproponowana w 1789 r., Została ratyfikowana w 1992 r. Lub prawie 203 lata później! Takie długie opóźnienie w ratyfikacji tej poprawki potwierdza argument instruktora, że ​​prawdziwy powód, dla którego Kongres zaproponował tak niewiele poprawek, tylko jedna wysłana do państwowej konwencji, jest członkiem Kongresu, w którym limity terminowe mogą zostać wpisane do poprawki do konwencji.

Literatura:

Odniesienie do orzeczeń sądu apelacyjnego do Harvard „Blue” / „White” Wymagania dotyczące książki.

Allison, Jennifer. 2018. „Cytowanie Bluebook dla studentów LLM”, Harvard Law School Library. 17 września https://guides.library.harvard.edu/LLM-Bluebook

Odczyty do wyboru przez każdego ucznia:

Zarezerwuj w bibliotece.

Conley, Patrick T. i John P. Kamiński, red. 1992. Bill of Rights and the States: The Colonial and Revolutionary Origins of American Liberties. Londyn: Rowman & Littlefield.

Nagel, Robert F. 1989. Kultury konstytucyjne: mentalność i konsekwencje kontroli sądowej. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Nelson, Eric. 2014. The Royalist Revolution: Monarchy and the American Founding. Cambridge, MA i Londyn: The Belknap Press of Harvard University Press.

Zavodnyik, Peter. 2014. Wiek ścisłej budowy: historia wzrostu władzy federalnej, 1789–1861. Washington, D.C .: The Catholic University of America Press.

Zuckert, Michael P. 1998. Prawa naturalne i nowy republikanizm. Princeton, N.J .: Princeton University Press.

Wybrane źródła online.

Albert, Richard. 2019. Poprawki konstytucyjne: tworzenie, łamanie i zmiana konstytucji. Oxford i Nowy Jork: Oxford University Press.

Albert, Richard. 2014. „Struktura zasad zmian konstytucyjnych”, 49 Wake Forest Law Review 913-975. Nov. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2461507##

Albert, Richard. 2013. „Ekspresyjna funkcja zasad poprawek do konstytucji”, 59 McGill Law Journal 225-281. Jul. Https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2296380

„Constitution: America's Founding Documents”, Archiwa Narodowe.

https://www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27

„Konstytucja Stanów Zjednoczonych: Karta praw”, Ratical.org. https://ratical.org/co-globalize/BillOfRights.html [Każda poprawka indeksowana do analizy na www.findlaw.com].

„Konstytucyjny proces zmian”, rejestr federalny. Waszyngton: Archiwa narodowe.

https://www.archives.gov/federal-register/constitution

Huckabee, David C. 1997. „Ratyfikacja poprawek do konstytucji USA”, Raport Kongresu ds. Badań Naukowych nr 97-922. Waszyngton: Congressional Research Service, Library of Congress. 30 września

https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs415/m1/1/high_res_d/97-922gov_1997Sep30.pdf

Jones, David A. 2009. „Konstytucja Stanów Zjednoczonych, jej karta praw i selektywna dezintegracja poprzez czternastą poprawkę”, w Jolanta A. Daszyńska, red. 2009. Konstytucja Stanow Stanów Zjednoczonych: Reminiscencje w 220, rocznice uchwalenia. Łódź: University of Łódź Press, 31-47.

https://kampus.come.uw.edu.pl/theme/image.php/come_l3/core/1550834767/f/document-24

Lloyd, Gordon. 2006. „Wprowadzenie do Konwencji Konstytucyjnej: Wezwanie do Wielkiej Konwencji”, TeachingAmericanHistory.org. Ashland, OH: Ashland University, Ashbrook Center. http://teachingamericanhistory.org/convention/intro/

Madison, James. 1789. „Proponowane poprawki Jamesa Madisona do konstytucji, 8 czerwca 1789 r.”, Annals of Congress, House of Representatives, 1. Kongres, 1. sesja, 8 czerwca 1789, 451–53, Waszyngton: 1834, Gales i Seaton.

https://www.archives.gov/files/legislative/resources/education/bill-of-rights/images/handout-2.pdf

Mazzone, Jason. 2005. „Unamendments”, 90 Iowa Law Review 1747-1855. Wrz

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=803864.

Mosbergen, Dominique. 2019. „Gliny w niewłaściwym domu zabijają nieudokumentowanego człowieka, miasto twierdzi, że nie miał żadnych praw konstytucyjnych”, Huffington Post. 30 września

https://www.yahoo.com/huffpost/ismael-lopez-mississippi-police-no-constitutional-rights-102224401.html

Neily, Clark M. 2013. Warunki zaangażowania: Jak nasze sądy powinny egzekwować obietnicę Konstytucji dotyczącą ograniczonego rządu. New York: Encounter Books.

„Ratyfikacja, daty i głosy”, Konstytucja Stanów Zjednoczonych.

https://www.usconstitution.net/ratifications.html

Karta praw (poprawki 1–10, a następnie poprawki 11–27). Malta: ID: Narodowe Centrum Studiów Konstytucyjnych. https://nccs.net/blogs/americas-founding-documents/bill-of-rights-amendments-1-10

Skousen, Paul B. 2016. How to Read the Constitution and the Declaration of Independence. Seattle: CreateSpace Independent Publishing Platform.

„Niektóre proponowane poprawki", U.S.Constitution.net.

https://www.usconstitution.net/constamprop.html

„Konstytucja: nieudane poprawki”, NexisLexis.com

https://www.lexisnexis.com/constitution/amendments_failed.asp

„Nieudane poprawki”, USConstitution.net.

https://www.usconstitution.net/constamfail.html

Dokumenty federalistyczne. Waszyngton: Congress.gov. Zasoby.

https://www.congress.gov/resources/display/content/The+Federalist+Papers

Senat Stanów Zjednoczonych. „Środki proponowane w celu zmiany konstytucji Stanów Zjednoczonych”.

https://www.senate.gov/pagelayout/reference/three_column_table/measures_proposed_to_amend_constitution.htm

Sugerowane odczyty.

Albert, Richard. 2013. „Ekspresyjna funkcja zasad poprawek do konstytucji”, 59 McGill Law Journal 225-281. Jul. Https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2296380

Albert, Richard. 2014. „Struktura zasad zmian konstytucyjnych”, 49 Wake Forest Law Review 913-975. Nov. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2461507##

Amar, Akhil Reed i Les Adams. 2013. Primer Bill of Rights: A Citizen's Guidebook to the American Bill of Rights. Nowy Jork: Racehorse Publishing of Skyhorse Publishing.

„Zmieniające konstytucje stanowe”, BallotPedia.org.

https://ballotpedia.org/Amending_state_constitutions

Barton, David. 2011. Original Intent: The Courts, the Constitution, and Religion. Aledo, TX: Wallbuilder.

Billias, George Athan. 2009. Amerykański konstytucjonalizm usłyszał na całym świecie, 1776–1989: globalna perspektywa. New York: New York University (N.Y.U.) Press.

Bill of Rights, amerykańskie dokumenty założycielskie. Archiwa Narodowe.

https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights

Caplan, Robert L. 1988. Konstytucyjny Brinksmanship: Zmiana konstytucji przez Konwencję krajową. Oxford i Nowy Jork: Oxford University Press.

Chemerinsky, Ervin. 2015. Prawo konstytucyjne: zasady i zasady. Nowy Jork: Wolters Kluwer Aspen Publishers, 5. edycja.

„Constitution: America's Founding Documents”, Archiwa Narodowe.

https://www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27

„Konstytucja Stanów Zjednoczonych: Karta praw”, Ratical.org. https://ratical.org/co-globalize/BillOfRights.html [Każda poprawka indeksowana do analizy na www.findlaw.com].

„Konstytucyjny proces zmian”, rejestr federalny. Waszyngton: Archiwa narodowe.

https://www.archives.gov/federal-register/constitution

Garcia, Michael, Caitlain Devereaux Lewis, Andrew Nolan, Meghan Toten, Ashley Tyson, red. 2017. „Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki: analiza i interpretacja”, 112. kongres, 2. sesja, dokument Senatu nr 112-09. Waszyngton: Rządowy Urząd Drukowania USA, 25-45. 26 sierpnia. Https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-2017.pdf

Hamilton, Alexander, John Jay i James Madison. 1787–1788. Federalist: Zbiór esejów, napisanych na korzyść nowej konstytucji, zgodnie z postanowieniami Konwencji Federalnej z 17 września 1787 r. Nowy Jork: J. & A. McLean [przedrukowany w 2016 r. Jako The Federalist Papers and the Constitution Stanów Zjednoczonych: Zasady rządu amerykańskiego. Nowy Jork: Racehorse Publishing of Skyhorse Publishing.

Huckabee, David C. 1997. „Ratyfikacja poprawek do konstytucji USA”, Raport Kongresu ds. Badań Naukowych nr 97-922. Waszyngton: Congressional Research Service, Library of Congress. 30 września

https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs415/m1/1/high_res_d/97-922gov_1997Sep30.pdf

Jay, Joseph. 2018. Sacred Conviction: The South's Stand for Biblical Authority. Columbia, S.C .: Shotwell Publishing, LL.C.

Jones, David A. 2009. „Konstytucja Stanów Zjednoczonych, jej karta praw i selektywna dezintegracja poprzez czternastą poprawkę”, w Jolanta A. Daszyńska, red. 2009. Konstytucja Stanow Stanów Zjednoczonych: Reminiscencje w 220, rocznice uchwalenia. Łódź: University of Łódź Press, 31-47.

https://kampus.come.uw.edu.pl/theme/image.php/come_l3/core/1550834767/f/document-24

Jones, David A. 2008. „Dwudziestowieczna amerykańska literatura prawna: czy„ krytycy ”mieli rację?” W Bożenie Chylińskiej, red. 2008. Ideologia i retoryka: Konstruowanie Ameryki. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing Company, 257-267.

https://kampus.come.uw.edu.pl/mod/page/view.php?id=55763

Ketcham, Ralph. 2003. Dokumenty antyfederalistyczne i debaty na temat Konstytucji. Nowy Jork: Penguin Signet.

Lloyd, Gordon. 2006. „Wprowadzenie do Konwencji Konstytucyjnej: Wezwanie do Wielkiej Konwencji”, TeachingAmericanHistory.org. Ashland, OH: Ashland University, Ashbrook Center. http://teachingamericanhistory.org/convention/intro/

Madison, James. 1789. „Proponowane poprawki Jamesa Madisona do konstytucji, 8 czerwca 1789 r.”, Annals of Congress, House of Representatives, 1. Kongres, 1. sesja, 8 czerwca 1789, 451–53, Waszyngton: 1834, Gales i Seaton.

https://www.archives.gov/files/legislative/resources/education/bill-of-rights/images/handout-2.pdf

Mazzone, Jason. 2005. „Unamendments”, 90 Iowa Law Review 1747-1855. Wrz

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=803864.

„Daty ratyfikacji i głosowania”, konstytucja Stanów Zjednoczonych.

https://www.usconstitution.net/ratifications.html

Rafael, Ray. 2017. The U.S. Constitution: Explained--Clause by Clause--for Every American Today. New York: Vintage.

Roesch, James Rutledge. 2018. Od Ojców Założycieli do Zjadaczy Ognia: Konstytucyjna Doktryna Praw Państw na Starym Południu. Columbia, S.C .: Shotwell Publishing, LL.C.

Karta praw (poprawki 1–10, a następnie poprawki 11–27). Malta: ID: Narodowe Centrum Studiów Konstytucyjnych. https://nccs.net/blogs/americas-founding-documents/bill-of-rights-amendments-1-10

„Niektóre proponowane poprawki”, U.S.Constitution.net.

https://www.usconstitution.net/constamprop.html

Karta praw: poprawki 1–10 do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

https://constitution.com/bill-rights/

Karta praw: poprawki 11–27 do konstytucji USA.

https://constitution.com/amendments-11-27-u-s-constitution/

Karta praw i późniejsze zmiany. UShistory.org.

http://www.ushistory.org/documents/amendments.htm

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ithaca, NY: Cornell University Legal Information Institute (LII). https://www.law.cornell.edu/constitution

„Konstytucja: nieudane poprawki”, NexisLexis.com

https://www.lexisnexis.com/constitution/amendments_failed.asp

„Nieudane poprawki," USConstitution.net.

https://www.usconstitution.net/constamfail.html

Dokumenty federalistyczne. Waszyngton: Congress.gov. Zasoby.

https://www.congress.gov/resources/display/content/The+Federalist+Papers

Senat Stanów Zjednoczonych. „Środki proponowane w celu zmiany konstytucji Stanów Zjednoczonych”.

https://www.senate.gov/pagelayout/reference/three_column_table/measures_proposed_to_amend_constitution.htm

Vile, John R. 2017. Towarzysz Konstytucji Stanów Zjednoczonych i jej poprawek. Santa Barbara, Kalifornia: ABC-CLIO Praeger. 6 edycja.

Wehle, Kim. 2019. How to Read the Constitution--and Why. New York: Harper.

Wilson, Clyde. 2016. Unieważnienie: Odzyskanie zgody rządzonych. Columbia, S.C .: Shotwell Publishing, LL.C.

Zastanów się również nad ulepszonymi sposobami studiowania, od „ustalonego sposobu myślenia” do „myślenia o wzroście”. Stromberg, Joseph. 2015. „Ponowne czytanie jest nieefektywne. Oto 8 wskazówek, jak lepiej studiować”, Vox. 16 stycznia https://www.vox.com/2014/6/24/5824192/study-smarter-learn-better-8-tips-from-memory-researchers

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student powinien:

Wiedzai:

1. Rozumiem powody, dla których podstawowy dokument, taki jak Konstytucja, wymaga czasu na poprawienie, aby pozostać „żywą Konstytucją”.

2. Zapoznać się z procedurami niezbędnymi dla zmian lub zmianami, które mogą destabilizować zarządzanie.

3. Rozumiem mądrości i wartości jako „Karta Praw”, z powodów, dla których Ojcowie Założyciele niechętnie ratyfikowali Konstytucję właściwą bez Karty Praw.

4. Zidentyfikuj kilka z nich, które są już nieaktualne w poprawkach konstytucyjnych, wraz z prawdopodobnymi powodami, dla których nie zostały ratyfikowane.

Umiejętności:

5. Wyjaśnij, dlaczego poprawka XXVII została ratyfikowana w 1992 r., Prawie 203 lata po jej projekt w 1789 r.

6. Być w centrum uwagi i wyjaśnienia wszystkich 27 zmian konstytucyjnych pod względem ich głównych celów.

7. Miej wyrafinowane rozumienie kategorii, w których Poprawki mogą być zgrupowane razem.

8. Być w stanie zrozumieć i wyjaśnić powody, dla których Kongresy Stanów Zjednoczonych niechętnie działają wiele zmian w kraju w celu ratyfikacji.

Kompetencje:

9. Być wrażliwym na powody, dla których jedna poprawka dotycząca zakazu używania jest przez całą poprawkę, anulowanie wcześniejszą poprawkę.

10. Bądź świadomy konkurencyjnych warunków w stosunku do liczby osób do terminowej ratyfikacji równości płci.

11. Być w stanie wyjaśnić, dlaczego typowe konstytucje państwowe zostały zmienione niż Konstytucje Stanów Zjednoczonych.

12. Zidentyfikowane podstawowe prawa związane z procesem konstytucyjnym i jego skutkami.

powody

Metody i kryteria oceniania:

Uczniowie będą oceniani według następujących kryteriów:

10% frekwencji i uczestnictwa w zajęciach

20% egzamin śródokresowy, który można zabrać do domu

20% prezentacja klasy przez co najmniej 15 minut na uczestnika

50% pracy terminowej na koniec kursu i semestru

[do 20% w oparciu o egzamin końcowy, który należy odjąć od 50% pracy semestralnej, jeśli frekwencja klasowa znacznie spadnie].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: David Jones
Prowadzący grup: David Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.