Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alaska - the Last Frontier (Alaska - ostatnie pogranicze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH0031
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Alaska - the Last Frontier (Alaska - ostatnie pogranicze)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Alaskę jako stan odseparowany od głównego terytorium USA, charakteryzujący się ekstremalnym klimatem i ogromem niezamieszkałej przestrzeni często jest postrzegany jako ostatnie amerykańskie pogranicze na Ziemi. Mimo że Alaska jest 49 stanem USA od 1959 roku, wiele osób nadal przeprowadza się tam, by wieść życie pioniera. Osoby te osiedlają się lasach, czasem wiele mil od najbliższego miasta i zamieszkują  w chatach niepodłączonych do sieci elektrycznej lub wodociągowej. Polują, łowią ryby i podziwiają krajobraz. Niektórzy z pionierów dzielą się swoimi przeżyciami w internecie, inni piszą dzienniki lub pamiętniki. Jak zmieniło się pionierski życie na Alasce od 19 wieku? Jakiej zmianie uległy koncepcję Zachodu, natury, pogranicza?

Pełny opis:

Alaskę jako stan odseparowany od głównego terytorium USA, charakteryzujący się ekstremalnym klimatem i ogromem niezamieszkałej przestrzeni często jest postrzegany jako ostatnie amerykańskie pogranicze na Ziemi. Mimo że Alaska jest 49 stanem USA od 1959 roku, wiele osób nadal przeprowadza się tam, by wieść życie pioniera. Osoby te osiedlają się lasach, czasem wiele mil od najbliższego miasta i zamieszkują  w chatach niepodłączonych do sieci elektrycznej lub wodociągowej. Polują, łowią ryby i podziwiają krajobraz. Niektórzy z pionierów dzielą się swoimi przeżyciami w internecie, inni piszą dzienniki lub pamiętniki. Jak zmieniło się pionierski życie na Alasce od 19 wieku? Jakiej zmianie uległy koncepcję Zachodu, natury, pogranicza?

Kurs składa się z następujących modułów: pogranicze; natura; przygoda; poszukiwanie siebie; pierwsi ludzie; kobiety; minimalizm i kultura DIY. Każdy moduł to 1-4 spotkania. Studenci będą czytać teksty naukowe, opowiadania, fragmenty autobiografii i pamiętników z podróży, a także oglądać kanały na YouTube na temat różnych aspektów życia na Alasce.

Literatura:

Opowieści

Ingstad Helge. 1951/2006. Nunamiut. Among Alaska’s Inland Eskimos. The Country Man Press. (fragment)

Krakauer, Jon. 1997. Into the Wild. Anchor Books. ( fragment lub: film Seana Penna, Into the Wid )

London, Jack - short stories, for instance To the Man on the Trail.

McPhee, John. 1976. Coming into the Country, Farrar, Straus and Girroux (fragments)

Meaux, Jean Morgan (ed.). 2013. In Pursuit of Alaska. An Anthology of Travelers’ Tales 1879-1909, Univeristy of Washington Press. - selected texts - women’s voices

Miur, John. „Fort Wrangler, Alaska, August 8, 1879” , In Pursuit of Alaska. An Anthology of Travelers’ Tales 1879-1909, edited by Jean Morgan Meaux, Univeristy of Washington Press 2013.

Murie, Margaret. 1951/ 1997. Two in the Far North. Alaska Northwest Books (fragment)

Schooler, Lynn. 2002. The Blue Bear. A True story of Friendship and Discovery in the Alaskan Wild. HarperCollins.(fragment)

Murdoch, John.1988. Ethnological Results of Point Barrow Expedition. Smithsonian Institution Press (fragment)

Velma Wallis. 1993. Two Old Women. An Alaska Legend of Betrayal, Courage and Survival. HarperPrennial.

Kanały You Tube:

Betting on Alaska

Simple Living Alaska

Our Simple Life

Teksty akademickie ( wybrane rozdziały)

Crowell, Aaron L. et al (ed.) 2010. Living our Cultures. Sharing Or Heritage. The First Poeples of Alaska. Smitsonian Books. (fragment)

Chayka, Kyle. 2020. The longing for less. Living with minimalism. Bloomsbury Publishing.

Daley, Patrick J. and Beverly A. James. Cultural Politics and the Mass Media Alaskan Native Voices.

Fussel, Edwin.1965 Frontier. American Literature and the American West. Princeton University Press.

Haycox, Stephen Alaska. 2020. An American Colony. University of Washington Press.

Kollin, Susan.2001. Nature’s State. Imaging Alaska as the Last Frontier. The University of North California Press.

Williams, Raymond. 1975. The Country and the City, Oxford University Press.

Lista lektur może ulec zmianie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Studenci i studentki będą znać:

- 19-wieczne oraz 20- i 21-wieczne narracje podróżników i podróżniczek, opowieści rdzennych mieszkańców, i mieszkanek Alaski;

- koncepcje pogranicza, dziczy i cywilizacji.

Umiejętności

Studentki i studenci będą potrafili

- analizować historyczne i współczesne opowieści o życiu w alaskańskiej dziczy i o kulturowym znaczeniu tych narracji;

- zrekonstruować tożsamość wyrażoną w narracjach autobiograficznych (zarówno w tekście jak i formach multimedialnych) o życiu w dziczy na Alasce.

Kompetencje społeczne

Studenci i studentki będą ćwiczyć przemawianie publiczne, przedstawianie prezentacji, wymianę opinii w dyskusjach na temat pogranicza, minimalizmu i ekologii, a także przeciwstawienia: natura - cywilizacja,.

Metody i kryteria oceniania:

udział w zajęciach - 20% oceny końcowej

prezentacja - 30% oceny końcowej

krótki esej (odpowiedź na pytanie) j w połowie semestru ( 2 strony) - 20 procent oceny końcowej

test (z pytaniami otwartymi) - 30% oceny końcowej

skala ocen: 100-88/5; 87-73/4; 72-57/3; 56-0/2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gąsiorowska
Prowadzący grup: Halina Gąsiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)