Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar: Identity in America. Culture, History, Politics, and the Economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP026
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminar: Identity in America. Culture, History, Politics, and the Economy
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Seminarium jest ukierunkowane na badania społeczne mniejszości etnicznych oraz relacji rasowo-etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Zachęca studentów do badania zarówno grup mniejszościowych jak i większościowych w społeczeństwie Amerykańskim, ich historii, kultury i warunków społeczno-ekonomicznych; Seminarium zachęca do badania różnorodności grup mniejszościowych, poznania i zrozumienia ich tożsamości oraz problemów, z którymi przyszło się im mierzyć . Kurs dodatkowo proponuje studentom włączenie do swoich projektów badawczych zagadnień dotyczących kobiet. Studenci będą mogli analizować różne przypadki, aby zilustrować dyskusję o tym jak rasa, płeć i system klasowy ukształtowały społeczeństwo Amerykańskie. Podczas gdy nacisk położony jest na grupy etniczne z dziedzictwem obu Ameryk, Afryki, Europy i Azji, kurs zwraca również uwagę na nowe grupy, takie jak migranci i uchodźcy. Wreszcie, kurs ocenia rolę, jaką odgrywają firmy w tworzeniu i odtwarzaniu tożsamości i ról etnicznych .

Pełny opis:

Kurs jest ukierunkowany na badania społeczne dotyczące mniejszości etnicznych i relacji rasowo-etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Kurs analizuje tożsamość Amerykańską zarówno z perspektywy współczesnej, jak i historycznej; analizuje również spuściznę historycznych migracji, osadnictwa i spotkań między narodami, które utworzyły naród Amerykański. Zachęca studentów do badania grup mniejszościowych i większościowych w społeczeństwie amerykańskim, ich historii, kultur i warunków społeczno-ekonomicznych; zachęca również do badania różnorodności mniejszości i zrozumienia ich tożsamości oraz problemów, z którymi się borykają. Ponadto, z uwagi na pojawiające się w XXI wieku różne zagadnienia i perspektywy feministyczne, kurs zachęca studentów do uwzględniania ich w swojej pracy. Uczniowie będą mieli okazję m.in. badać różne przypadki, aby zilustrować dyskusję na temat tego, jak rasa, płeć i klasa ukształtowały amerykańskie społeczeństwo. Podczas gdy nacisk kładziony jest na grupy etniczne z dziedzictwem obu Ameryk, Afryki, Europy i Azji, kurs zwraca również uwagę na nowe grupy, takie jak migranci i uchodźcy. Wreszcie, kurs analizuje dziedzictwo etniczne w odniesieniu do globalizacji i ocenia rolę, jaką kapitalistyczne korporacje odgrywają w tworzeniu i odtwarzaniu tożsamości i ról etnicznych.

Literatura:

Abramowitz, A. 2015. Beyond Confrontation and Gridlock: Making Democracy Work for the American People. In N. Persily (Ed.), Solutions to Political Polarization in America (pp. 197-207). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316091906.014.

Ball, D. 2019. America’s “Whiz Kids”? Ambivalence and the Model Minority Stereotype, Sociological Spectrum, 39:2, 116-130, DOI: 10.1080/02732173.2019.1608339.

Barber, M., & McCarty, N. 2015. Causes and Consequences of Polarization. In N. Persily (Ed.), Solutions to Political Polarization in America (pp. 15-58). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316091906.002.

Bayor, R. The Oxford Handbook of American Immigration and Ethnicity. New York, NY: Oxford University Press, 2016.

Birch, A. 1978. Minority Nationalist Movements and Theories of Political Integration. World Politics 30(3): 325–44. doi:10.2307/2009869.

Bond, J.R., & Smith, K.B. (2019). Analyzing American Democracy: Politics and Political Science (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429438035

Danico, Mary Yu. 2014, Asian American Society : An Encyclopedia, SAGE Publications, Inc, Thousand Oaks, CA.

Ellis, B. and Bhatia, S. 2019. Cultural Psychology for a New Era of Citizenship Politics. Culture & Psychology, 25(2): 220–40. doi:10.1177/1354067X18808760.

Horowitz, D. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press.

Kymlicka, W. 2018. Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State–Minority Relations. Political Theory 46(1): 81–91. doi:10.1177/0090591717696021.

Lijphart, A. 2015. Polarization and Democratization. In N. Persily (Ed.), Solutions to Political Polarization in America, pp. 73-82. Cambridge: Cambridge University Press.

doi:10.1017/CBO9781316091906.004.

MacGregor-Mendoza, P. 2000. Aquí No Se Habla Español: Stories of Linguistic Repression in Southwest Schools, Bilingual Research Journal, 24:4, 355-367, DOI: 10.1080/15235882.2000.10162772.

McClain, P. 2018. Can We All Get Along? New York: Routledge https://doi.org/10.4324/9780429495533.

Zhou, M. and Ocampo, A.C. 2016. Contemporary Asian America (Third Edition) : A Multidisciplinary Reader. Vol. Third edition. New York: NYU Press.

Ponce, A. 2019. Affective solidarities or group boundaries? Muslims’ place in America’s racial and religious order, Ethnic and Racial Studies, DOI: 10.1080/01419870.2019.1691741.

Rodden, J. 2015. Geography and Gridlock in the United States. In N. Persily (Ed.), Solutions to Political Polarization in America (pp. 104-120). Cambridge: Cambridge University Press.

Tachiki, A., Wong, E. and Odo, F., Wong, B. (eds.), Roots: An Asian American Reader (Los Angeles: UCLA Asian American Studies Center, 1971)

Tetrault, J. and Cobain, E.. 2019. What’s Hate Got to Do with It? Right-Wing Movements and the Hate Stereotype. Current Sociology, doi:10.1177/0011392119842257.

Whitt, L., and Clarke, A. 2019. North American Genocides: Indigenous Nations, Settler Colonialism, and International Law. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108348461.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu student:

- rozumie kluczowe pojęcia i teorie dotyczące badań granicznych.

- rozpoznaje istotne kwestie w zarządzaniu granicą

- identyfikuje historyczne i współczesne zagadnienia związane z granicą dwunarodową.

UMIEJĘTNOŚCI:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi krytycznie posługiwać się teoriami i pojęciami w celu wyjaśnienia kwestii związanych z relacjami międzynarodowymi.

- formułuje krytyczne argumenty

- wyciąga wnioski i formułuje syntetyczne podsumowania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi sformułować własną opinię na temat zarządzania granicą międzynarodową.

- rozumie znaczenie dyplomacji i współpracy międzynarodowej w rozwiązywaniu wspólnych problemów.

- wzbogaca wiedzę o Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mają za zadanie przygotowanie pracy licencjackiej w ciągu jednego semestru, taki jest wymóg zaliczenia seminarium. Jednak nie tylko finalny produkt, ale również organizacja procesu badawczego podlega ocenie. Studenci będę zobowiązani prezentować kolejne etapy swoich badań począwszy od wyboru tematu pracy, poprzez , bibliografię, plan, pierwszy szkic etc. Wykazanie się umiejętnością wyboru tematu, selekcji źródeł, ich opracowania i napisania logicznej pracy jest niezbędne do zaliczenia seminarium. Bez współpracy z promotorem przez cały semestr, kompletna praca licencjacka nie zostanie zaakceptowana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hector Calleros Rodriguez
Prowadzący grup: Hector Calleros Rodriguez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)