Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BA Seminar: Identity in America. Culture, History, Politics, and the Economy (Seminarium licencjackie: Tożsamość w Ameryce. Kultura, historia, polityka, ekonomia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS016
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: Identity in America. Culture, History, Politics, and the Economy (Seminarium licencjackie: Tożsamość w Ameryce. Kultura, historia, polityka, ekonomia)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

The seminar is oriented to social research on ethnic minorities in the United States. It encourages students to research minority and mainstream groups; their histories, cultures, and politics. While the focus of the seminar is on social groups with heritage from the Americas, Africa, Europe and Asia; it encourages students to incorporate gender theories and perspectives to the study of American society.

Pełny opis:

The course is oriented to social research on ethnic minorities and race-ethnic relations in the United States. The course examines American identity from both, contemporary and historical perspectives; it also examines legacies of historic migrations, settlements, and encounters among peoples who have formed the American nation. Further, as varieties of feminist and gender perspectives are emerging in 21st century, the course encourages students to incorporate them in their work. Students could research cases to illustrate discussion of how race, gender, and class have shaped American society.

Literatura:

Abramowitz, A. 2015. Beyond Confrontation and Gridlock: Making Democracy Work for the American People. In N. Persily (Ed.), Solutions to Political Polarization in America (pp. 197-207). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316091906.014.

Ball, Daisy. 2019. America’s “Whiz Kids”? Ambivalence and the Model Minority Stereotype, Sociological Spectrum, 39:2, 116-130, DOI: 10.1080/02732173.2019.1608339.

Barber, M., & McCarty, N. 2015. Causes and Consequences of Polarization. In N. Persily (Ed.), Solutions to Political Polarization in America (pp. 15-58). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316091906.002.

Birch, Anthony. 1978. Minority Nationalist Movements and Theories of Political Integration. World Politics 30(3): 325–44. doi:10.2307/2009869.

Bond, Jack and Smith, Kevin. 2019. Analyzing American Democracy: Politics and Political Science (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429438035

Citrin, Jack and David O. Sears. American Identity and the Politics of Multiculturalism. Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. doi:10.1017/CBO9781139028967.

Ellis, Basia, and Sunil Bhatia. 2019. Cultural Psychology for a New Era of Citizenship Politics. Culture & Psychology, 25(2): 220–40. doi:10.1177/1354067X18808760.

FitzGerald, David. 2014. Culling the Masses. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Horowitz, Donald. 1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press.

Kymlicka, Will. 2018. Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State–Minority Relations. Political Theory 46(1): 81–91. doi:10.1177/0090591717696021.

Lijphart, Arendt. 2015. Polarization and Democratization. In N. Persily (Ed.), Solutions to Political Polarization in America, pp. 73-82. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316091906.004.

MacGregor-Mendoza, Patricia. 2000. Aquí No Se Habla Español: Stories of Linguistic Repression in Southwest Schools, Bilingual Research Journal, 24:4, 355-367, DOI: 10.1080/15235882.2000.10162772.

Ponce, Aaron. 2019. Affective solidarities or group boundaries? Muslims’ place in America’s racial and religious order, Ethnic and Racial Studies, DOI: 10.1080/01419870.2019.1691741.

Rodden, J. 2015. Geography and Gridlock in the United States. In N. Persily (Ed.), Solutions to Political Polarization in America (pp. 104-120). Cambridge: Cambridge University Press.

Stavroula Pipyrou. 2018. #MeToo is little more than mob rule // vs // #MeToo is a legitimate form of social justice HAU: Journal of Ethnographic Theory, 8(3): 415-419.

Whitt, L., and Clarke, A. 2019. North American Genocides: Indigenous Nations, Settler Colonialism, and International Law. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108348461.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu student:

- rozumie kluczowe pojęcia i teorie dotyczące badań granicznych.

- rozpoznaje istotne kwestie w zarządzaniu granicą

- identyfikuje historyczne i współczesne zagadnienia związane z granicą dwunarodową.

UMIEJĘTNOŚCI:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi krytycznie posługiwać się teoriami i pojęciami w celu wyjaśnienia kwestii związanych z relacjami międzynarodowymi.

- formułuje krytyczne argumenty

- wyciąga wnioski i formułuje syntetyczne podsumowania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi sformułować własną opinię na temat zarządzania granicą międzynarodową.

- rozumie znaczenie dyplomacji i współpracy międzynarodowej w rozwiązywaniu wspólnych problemów.

- wzbogaca wiedzę o Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mają za zadanie przygotowanie pracy licencjackiej o objętości min 25 stron tekstu (7500 słów) w ciągu jednego semestru, taki jest wymóg zaliczenia seminarium. Jednak nie tylko finalny produkt, ale również organizacja procesu badawczego podlega ocenie. Studenci będę zobowiązani prezentować kolejne etapy swoich badań od thesis statement, bibliography przez outline, first draft, etc. Wykazanie się umiejętnością wyboru tematu, selekcji źródeł, ich opracowania i napisania logicznej pracy jest niezbędne do zaliczenia seminarium. Bez współpracy z promotorem przez cały semestr, kompletna praca licencjacka nie zostanie zaakceptowana

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hector Calleros Rodriguez
Prowadzący grup: Hector Calleros Rodriguez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)