Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MA Seminar: American Law, Business, and Foreign Policy (Seminarium magisterskie: amerykański biznes, prawo i polityka zagraniczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS114-SK Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MA Seminar: American Law, Business, and Foreign Policy (Seminarium magisterskie: amerykański biznes, prawo i polityka zagraniczna)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium jest interdyscyplinarne i koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem, zarządzaniem (zarówno sektor prywatny jak i publiczny) i politologią (w tym stosunki międzynarodowe). Tematy prac mogą dotyczyć zarządzania w organizacjach, zarówno w sektorze prywatnym (biznes, NGO) jak i publicznym (różne poziomy rządu), prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych (dyplomacja) i handlu międzynarodowego.

Pełny opis:

Ważna uwaga

Decyzją dyrektora Centrum Studiów Amerykańskich, uzgodnioną przez nasz Wydział, NIE MA WIĘCEJ NIŻ DWIE (2) NIEOBECNOŚĆ W KAŻDYM DORĘCZENIU, z wymówką lub bez wymówki, w tym uzasadnienie medyczne. Po trzeciej nieobecności z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wprowadzona ocena, a kurs musi zostać powtórzony w innym terminie. Ta zasada dotyczy wszystkich kursów ASC od pierwszego spotkania klasowego do ostatniego spotkania klasowego, w tym do egzaminu. Pytania należy kierować do doradcy ds. Studenckich i kierownika studiów.

Seminarium jest interdyscyplinarne i koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem, zarządzaniem (zarówno sektor prywatny jak i publiczny) i politologią (w tym stosunki międzynarodowe). Tematy prac mogą dotyczyć zarządzania w organizacjach, zarówno w sektorze prywatnym (biznes, NGO) jak i publicznym (różne poziomy rządu), prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych (dyplomacja) i handlu międzynarodowego. Zainteresowania prowadzącego obejmują szeroki zakres tematów, począwszy od studiów porównawczych nad międzynarodowymi uregulowaniami dotyczącymi sztucznej reprodukcji w tym "turystyki medycznej" czy ochrony własności intelektualnej (IP), redukcji barier w handlu międzynarodowym, innowacji w zakresie zarządzania personelem i produkcją, zachowania organizacyjnego, strategii biznesowej i politycznej aż po rolę wielkich mocarstw i ich hegemoniczne zapędy na arenie międzynarodowej, w kontekście potrzeby zmiany ich zachowania tak aby stały się odpowiedzialnymi architektami nowego porządku świata opartego na pokojowej współpracy a nie na dominacji agresywnego sektora wojskowo-przemysłowego dążącego do maksymalizacji zysków i dopuszczającego przemoc tylko w razie wystąpienia rzeczywistego zagrożenia dla zachowania niepodległości poszczególnych krajów, indywidualnie lub w sojuszach międzynarodowych.

Od każdej pracy złożonej do podpisu przez prowadzącego oczekuje się, że będzie prezentować najwyższą jakość. Pomysł powinien być kreatywny, innowacyjny i wychodzący poza konwencję, oprócz standardów dotyczących dokumentacji źródeł obowiązujących na uczelni o poziomie tak wysokim jak Uniwersytet Warszawski. Studenci z reguły powinni odbyć wizytę badawczą za granicą, tak jak jest to przyjęte w Oxfordzie, na Cambridge czy w każdej amerykańskiej szkole z "Ivy League" czy "Wielkiej dziesiątki". Wielu studentów rozważa opublikowanie swoich prac w formie książek wydawanych przez światowych wydawców.

Pierwszy semestr.

W trakcie pierwszego semestru seminarium (drugi semestr studiów) studenci zapoznają się z wyborem książek i innych materiałów. Ma to na celu zapoznanie ich z metodami badawczymi stosowanymi w naukach o prawie, zarządzaniu i administracji publicznej, w tym polityki zagranicznej. Jest to konieczne z uwagi na interdyscyplinarny charakter programu studiów magisterskich.

Każdy student powinien na koniec semestru złożyć prospekt (propozycję) pracy dyplomowej. Prospekt ten ma z reguły około sześciu (6) stron i opisuje wizję studenta. Ta propozycja powinna być ściśle zgodna z dostarczonym w celu jej stworzenia formularzem.

Drugi semestr.

W trakcie drugiego semestru seminarium (z reguły trzeci semestr studiów) studenci kontynuują swoje lektury, tym razem związane ściśle z tematyką swoich badań. Duża część zajęć będzie poświęcona dyskusji nad postępami w pracy każdego ze studentów. Stymuluje to wymianę myśli i motywuje do systematycznych postępów zgodnie z oczekiwaniami. Aby otrzymać ocenę każdy student zobowiązany jest złożyć przynajmniej jeden rozdział swojej pracy dyplomowej na koniec tego semestru. Studenci, którzy dołączyli do seminarium na tym etapie, a nie brali udziału w pierwszym semestrze seminarium, zobowiązani są także do złożenia propozycji pracy wraz z wymaganym rozdziałem. Dotyczy to także studentów, którzy w istotny sposób zmienili swój temat pracy lub podejście. Nowy prospekt wymagany jest za każdym razem gdy praca podlega istotnym zmianom i powinien być odpowiednio oznaczony jako "zmieniony projekt pracy numer dwa" lub "zmieniony projekt pracy numer trzy". Elastyczność jest cnotą, ale błędy w zarządzaniu nie. Powinno się wstrzymać od zbyt częstego dokonywania drastycznych zmian w koncepcji pracy.

Trzeci semestr.

W trakcie trzeciego semestru studenci powinni dokonać znaczącego postępu w pracy nad swoimi rozprawami tak aby przedstawić wersję roboczą pracy zawierającą wszystkie rozdziały oraz przypisy i pełną bibliografię. Prowadzący będzie pełnił rolę promotora i powinien móc zaakceptować ukończoną pracę najpóźniej 31 maja w roku w którym student planuje się obronić i ukończyć studia.

Odniesienia.

Zapoznaj się z Przewodnikiem po stylach swojego wyboru, polecanym stylem „przypis dolny Chicago”, co ma tendencję do okresowych zmian. Aktualna wersja jest online. Skonsultuj „Pisanie akademickie w American Studies Center”. URL Web Link tutaj: http://www.asc.uw.edu.pl/programs/general_info/links/academic_writing_at_the_asc_a_handbook.pdf. Również skonsultuj się z Glass, Williamem, Agnieszką Graff i Ludmiłą Janion. 2016. „Pisanie pracy dyplomowej w Centrum Studiów Amerykańskich: bardzo krótki przewodnik po piśmie akademickim. Warszawa: Centrum Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski. ASC StyleGuide-22.09.2016-WERSJA KOŃCOWA (5) .pdf

Literatura:

Lektury zalecane.

Howard Abadinsky. 2014. Law, Courts, and Justice in America. Long Grove, IL: Waveland Press. ISBN 139780132328630

Graham Allison. 2017. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? New York: Houghton Mifflin.

George Athan Billias. 2011. American Constitutionalism Heard Round the World, 1776-1989: A Global Perspective. New York: New Yorik University (NYU) Press.

Gertrude Block. 1999. Effective Legal Writing: For Law Students and Lawyers. New York: Thomson Foundation Press. ISBN 1566627931.

Wayne C. Booth, Joseph M. Williams, Gregory C. Colomb. 2d edition 2003. The Craft of Research: Chicago Guides to Writing, Editing, Publishing. Chicago: University of Chicago Press. ISBN100226065685.

Ian Bremmer. 2018. Us vs. Them: The Failure of Globalism. New York: Random House Penguin Portfolio.

Robert A. Caro. 2019. Working. New York: Alfred A. Knopf.

Noam Chomsky. 2011. Profit Over People: Neoliberalism and Global Order. New York: Seven Stories Press.

Donald R. Cooper and Pamela S. Schindler. 2013. Business Research Methods. Boston: McGraw-Hill Company, 12th edition. ISBN 100073521507.

John W. Creswell. 2012. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 3rd edition. ISBN 139781412995306.

John W. Creswell and J. David Creswell. 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

David De Vaus. 2001. Research Design in Social Research. London and Thousand Oaks, Sage Publications, 2001. ISBN 0761953477.

Ronan Farrow. 2018. War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence. New York: W.W. Norton & Company.

C. Fisher. 2004. Researching and Writing a Dissertation: For Business Students. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN 027368334.9.

P. Ghauri and K. Gronberg. 2005. Research Methods in Business Studies: A Practical Guide. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall Financial Times.

Richard H. Fallon, Jr., John F. Manning, Daniel J. Melzer, David Shapiro. 2015. Hart and Wechsler's Federal Courts and the Federal System. New York: Foundation Press University Casebook Series. 7th edition.

Herbert Lionel Adolphus [H.L.A.] Hart. 1961. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press.

Richard Haass. 2017. A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order. New York: Penguin Books.

P. Hoffer. 1993. Past Imperfect: Facts, Fictions, Fraud: American History from Bancroft and Parkman to Ambrose, Bellesiles, Ellis, and Goodwin. New York: Perseus Public Affairs. ISBN 1586482440.

Daniel Huff. 1993. How to Lie With Statistics. New York: W. Norton. ISBN 0393310728.

David A. Jones. 2018. “America Incorporated: Movement of Assets by Companies Chartered in the United States Across the World and Back Home,” European Journal of Business & Management Research (EJBMR), Vol. 3, No. 1, 1-5. Feb.

file:///C:/Users/Windy/AppData/Local/Temp/16-Article%20Text-73-1-10-20180307-1.pdf

David A. Jones and Hanzhen Liu. 2018. “Tensions Along the Western Pacific Rim of East Asia: Obstacles or Opportunities?” in Zakowski, Karol, and Bartosz Kowalski, eds. 2018. Power Shifts in East Asia and Their Implications for Asia–Europe Relations. Łódź: University of Łódź Press.

David A. Jones. 2017. "Four Leagues of the Pacific: United Kingdom, United States, China, Russia: Where Trust in Trade Meets Distrust in Security, A Pacific-Indian Treaty Organisation (PINTO) is Needed for a ‘Community of Nations’,” International Journal of Political Science, Law & International Relations, Vol. 7, No. 5, 11-28. Oct. http://tjprc.org/view-archives.php?keyword=&from_date=&to_date=&id=&jtype=2&journal=52&page=5

David A. Jones. 2017. “Cooperation or Confrontation? Assessing the American ‘Pivot’ to Asia in Context --Is It a Western ‘Neo-Liberealism’ Response to China’s New ‘Open Door’ Approach to Europe?” in Kamiński, Tomasz, ed. 2017. Overcoming Controversies in East Asia. Łódź: University of Łódź Press. 158-177.

David A. Jones and Hanzhen Liu. 2017. “Searching for the Tao? Reexamining Modern Changes in Asian Management: Characteristics and Significance,” International Journal of Business & General Management, Vol. 6, No. 5, 119-134. Aug/Sep.

https://www.scribd.com/document/361294619/13-IJBGM-Searching-for-the-Tao-David-a-Jones

David A. Jones. 2017. "Revival of 'Dollar Diplomacy' As United States Foreign Economic Policy in 2017: Tradeoffs Exchanged to Maintain Trade and Restore Peace Along the Tottering Western Pacific Rim," Archives of Business Research, Vol. 5, No. 9, 31-41. Sep.

http://scholarpublishing.org/index.php/ABR/article/view/3667/2099

David A. Jones and Hanzhen Liu. 2017. "Management of Chinese Foreign Direct Investment: 'One Belt, One Road' Across Eurasia to Africa and Europe Amidst Maritime Tensions in the South China Sea Region,” Journal of International Relations & Diplomacy, Vol. 5, No. 8, 486-500. Aug.

http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/59cf3c2bbc994.pdf

David A. Jones. 2016. “Is Liber-Realism on the Horizon? Rule, Serica! Serica Rules the Waves? Private Sector Management Approaches to Explaining then Deescalating Conflict and Confrontation Along the Western Pacific Rim,” International Journal of Business Management & Research (IJBMR), Vol. 6, No. 5, 71-96. Oct. http://www.tjprc.org/view-archives.php?year=2016&id=32&jtype=2&page=3

David A. Jones. 2016. “A Corral in a Chinese Coral Lake? Territorial Sovereignty, Maritime Interests, Power Allocation As Defined by China’s Supreme People’s Court, and Its Impact on Foreign Private Sector Management Across and Beyond the East and South China Seas,” Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 3, No. 13, 261-274. Dec. http://scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/2632/1480

David A. Jones. 2016. “From A Desert to A Garden in A Lifetime: Rapid, Robust, Expeditionary Transformation of ‘Failed States’ to Avoid the Appearance or Reality of Social Control,” The International Manager: International Journal of Recent Trends in Management, Commerce, Accountancy, Public Administration, Law, and Allied Research, Vol. 3, No. 11, 97-117. Sep. http://www.issnjournals.com/uploads/admin/paper/97-117%20_The%20International%20Manger%20_%20FROM%20A%20DESERT%20TO%20A%20GARDEN%20IN%20A%20LIFETIME%20_%20%20Dr.%20David%20A.%20Jones.pdf

David A. Jones. 2016. “Microfinancing Abroad along China’s ‘One Belt, One Road’: Replicating the Wokai, Kiva and Other Experiments Worldwide and the American ‘War On Poverty’ Experience Internationally,” Proceedings of the Ninth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (AP16 Hong Kong Conference) ISBN: 978 1 943579 68 6 Hong Kong SAR. 1-10. 11-13 Aug. Paper ID HK631.

http://globalbizresearch.org/HongKong_Conference_2016_Aug/docs/doc/Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/HK631_Abstract.pdf

David A. Jones. 2016. “Territorial Sovereignty, Maritime Interests, Power Allocation As Defined by China’s Supreme People’s Court: Impact on Foreign Private Sector Management Across the ‘New Silk Road’ and ‘New Maritime Silk Route’,” Proceedings of the Ninth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (AP16 Hong Kong Conference) ISBN: 978 1 943579 68 6 Hong Kong SAR. 13 Aug. Paper ID HK637.

http://globalbizresearch.org/HongKong_Conference_2016_Aug/docs/doc/Global%20Business,%20Economics%20&%20Sustainability/HK637_Abstract.pdf

David A. Jones. 2016. "Private Sector Management Approaches To Explaining then Deescalating Conflict and Confrontation Along the Western Pacific Rim,” Proceedings of the 5th International Conference on Social Sciences and Business, Tokyo, Japan, 750-771. 25-27 Aug. ISBN 978 986 87417 7 5.

David A. Jones. 2016. “Economic or Cultural Encirclement? Differential Association in the Strategic Management of MultiNational Asian and European Corporations,” China-USA Business Review, Vol. 14, No. 11, 532-544. Nov.

http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=13&jx=CUBR

David A. Jones. 2015. “Déracinement of Foreign Alliances and Economic Policies Across Eurasia: Differential Association of Nations and its Consequences for Business, International Relations, and Society,” Global Advanced Research Journal of Social Science, Vol. 4, No. 2, 54-67. Dec. http://garj.org/garjss/12/2015/4/2

David A. Jones. 2015. Four Eagles and a Dragon: Successes and Failures of Quixotic Encirclement in Foreign Policy, An Analysis. London: Bloomsbury Publishing, Plc. 394 pp. ISBN 9 789385 436826.

David A. Jones. 2015. “Economic or Cultural Encirclement? Differential Association in the Strategic Management of Multinational Asian and European Corporations,” China-USA Business Review, Vol. 14, No. 11, 532-544. Nov.

http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56a0700b98cf2.pdf

David A. Jones. 2015. “Hybrid Conflict and Encirclement: Reconfiguration of Eastern Europe by NATO, Trade Barriers, and a Chinese Solution for Greece,” Journal of International Relations and Diplomacy, Vol. 3, No. 8, 497-510. Aug.

http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/55ebfd364c909.pdf

David A. Jones. 2014. “Quid pro Quo: Dependent Relative Revocation and Quixotix Military Dis-encirclement,” Studia Europejskie, Vol. 17, No. 4, 99-120.

David A. Jones. 2014. “The Management of Trade for International Security: An Analysis of Some Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats of the Transatlantic Trade and Investment Partnership,” International Journal of Arts and Sciences, Vol. 7, No. 3, 499-507.

David A. Jones. 2014. “On the Road Away from Mandalay: Heading West along the ‘Silk Road’ as China Moves its Investments into Europe,” Journal of Business and Economics, Vol. 5, No. 6, 787-801. Jun. http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/2014-9/20149169253145.pdf

David A. Jones and Hanzhen Liu. 2014. "Balanced Discourses? China’s Ancient and Modern Confucian Heritage Reflected in Historical and Contemporary Chinese Foreign Economic Policies," Journal of Business and Economics, Vol. 5, No. 3, 249-265. Mar.

David A. Jones. 2013. “Trans-Cultural Leadership Architecture: Implications for an Effective Eurasian Trading Partnership,”

International Journal of Information and Intercultural Management, Vol. 3, No. 3, 242-255. http://www.inderscience.com/offer.php?id=57740

David A. Jones and Hanzhen Liu. 2013. “Hallmarks of Neo-Confucianism in Trade Between China and Europe: Historical and Contemporary Chinese Foreign Economic Policies,” in Kantarelis, Dimitry, ed. The 2013 Global Business & Economics Anthology. Worcester. Business and Economics Society International, Vol. II, 64-78.ISSN 1553-1392.

David A. Jones. 2013. “The Factory: Organizational Culture, Organizational Structure, in the Small to Medium Size 21st Century Chinese Factory,” Journal of US China Public Administration, Vol. 10, Issue 8, 763-773. Aug.

David A. Jones. 2013. “The Fall and Rise of Civil Society in China: The influence of Chinese Taiwan,” Humanities International, Vol. 7, No. 4, 111-122. Xiamen: Xiamen University Press, and Ithaca: Cornell University Press. Nov.

David A. Jones. 2013. “Aligning the Abacus Beads: China’s New European Economic Presence,” Экономика [Economics] 148/2013, 56-57. Kiev: Taras Shevchenko National University. www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/card.php?10 then scroll to 9232, or http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_148_2013.pdf

David A. Jones and Hanzhen Liu. 2013. “From ‘Renminbi Diplomacy’ to ‘Dollar Diplomacy’ in Reverse: Changes in Chinese Foreign Economic Policy Since 1950,” in Ma, Ming, ed. 2013. Advances in Social and Behavioral Sciences. Singapore Management and Sports Science Institute, Vol. 4, 68-72. ISBN 978-981-07-6051-9.

David A. Jones. 2013. "Avoidance of ‘Landslides’ West of Karakoram: Projected Successes and Failures of China’s Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe,” in Chopra, Rakesh, Puri, Sandeep, Ranjan, Jayanthi, Malhotra, Gunjan, eds. 2013. Beyond Norms: Management for Excellence. London: Bloomsbury, 51-59.

David A. Jones. 2013. “Avoiding Foreign Deceptive Investment: Lawfully and Legitimately Structuring Asian Foreign Direct Investment (FDI) in Central and Eastern Europe,” ASM International Journal of Ongoing Research in Management and IT. Issue 1, INCON-13-Fin-032, 1-12. Jan.

David A. Jones. 2012. “China’s New Grand Strategy for Europe: What China’s 10 Billion Dollar Projected Enterprise Cooperation Will Mean for Central and Eastern Europe, for China Itself, and for the World,” Transnational Corporations Review, Vol. 4, No. 4, 85-97. Dec.

David A. Jones. 2012. “Caveat Emptor: Conflict of Laws, Banking, Competition, Subsidies and Other Issues of International, European Union, and Local Laws that Parent and Host Country Nationals Should Understand Before Undertaking Foreign Direct Investment (FDI) in Europe,” Bharati Law Review 1:2, 39-58. Pune, India. Nov/Dec.

P. Leedy & J. Ormond. 2015. Practical Research: Planing and Design. Upper Saddle River: 8th International Edition: Pearson Merrill Prentice Hall. ISBN: 0131247204.

P. Leedy and J. Ormrod. 2005, Practical Research: Planing and Design. Upper Saddle River: 8th International Edition: Pearson Merrill Prentice Hall. ISBN: 0131247204.

Hanzhen Liu and David A. Jones. 2018. "Feudal Internationalism? Foreign Policy of the People's Republic of China: See China Change from Back Then to Now to What's Next?" Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula [Vistula Scientific Journal], Vol. 55, No. 1, 21-40. Mar. http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/qsLdAgtz4EENy9Vd8yAWMiMXS.pdf

Mariella Moon. 2018. “The US is warning other countries against using Huawei's 5G tech,” Engadget. 24 Nov. https://www.engadget.com/2018/11/24/us-huawei-warning-5g/

Thomas Pketty and Arthur Goldhammer. 2014. Capital in the twenty-First Century. Boston: Belknap Press of Harvard University Press.

B. Render, R.M. Stair, Jr., M.E. Hanna, T.S. Hale. 2014. Quantitative Analysis for Management. Boston: Pearson, 12th edition. ISBN 139780133507331.

M. Saunders, P. Lewis, A. Thornhill. 2009. Research Methods for Business Students. Upper Saddle River: Prentice Hall. 5th edition. ISBN: 9780273716860.

Gregory Mahlon Scott. 2005. The Political Science Student Writer's Manual. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN: 0131892592.

Management Science Website: Making Good Strategic Decisions:

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/opre640/opre640.htm

Laura Roselle and Sharon Spray, Research and Writing in International Relations. Boston: 2008, Pearson Addison Wesley Longman. ISBN 032127766X.

Kenneth A. Shepsle and Mark S. Bonchek. Analyzing Politics: Rationality, Behavior, Institutions. New York: 2004, W.W. Norton. ISBN 0393971074.

Deborah A. Schmedemann, Matthew P. Downs, Ann L. Bateson, Susan L. Catterall. 2004. The Process of Legal Research (Legal Research and Writing). Aspen: Aspen Publications. ISBN 073553666X.

Detler F. Sprinz and Yael Wolinsky-Nahmas, eds. 2004. Models, Numbers, Cases: Methods for Studying International Relations. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 9780472068616. PDF. http://www.uni-potsdam.de/u/sprinz/doc/mnc_intro.pdf

Stephen van Evera. 1997. Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 080148457X.

Additional Books Recommended.

W. Bennis, The 21st Century Organization: Reinventing Through Reengineering. San Diego: 1995, Pfeiffer.

M. Berenson and D. Levine, Basic Business Statistics. Upper Saddle river: 3rd ed. 1986, Prentice Hall.

K. Blanchard, The One Minute Manager Builds High Performance Teams. New York: 2004, HarperCollins Business. ISBN: 0007105800.

P. Hersey, K. Blanchard, D. Johnson, Managing Organizational Behavior: Leading Human Resources. Escondido: 2004, Center for Leadership Studies.

W. Latzke and D. Saunders, Four Days With Dr. Deming: A Strategy for Modern Methods of Management. Upper Saddle River: 1995, Prentice Hall. ISBN: 0201633663.

D. Menasce and V. Almeida, Scaling for E-Businesses: Technologies, Models, Performance, and Capacity Planning. Prentice Hall Upper Saddle River: 2000, Pearson Prentice Hall.

B. Render, R. Stair, M. Hammer, Quantitative Analysis for Management. Upper Saddle River: 2006, Pearson Prentice Hall.

S. Robbins, Organizational Behavior. Upper Saddle River: 11th ed. 2005, Pearson Prentice Hall. ISBN: 0131914359.

R. Snee and R. Hoerl: Six Sygma Beyond the Factory Floor: Deployment Strategies for Financial Services, Health Care, and the Rest of the Real Economy. Upper Saddle River: 2005, Prentice Hall. ISBN: 013143988X.

R.K. Yin. 2015. Qualitative Research from Start to Finish. New York: Guilford Press, second edition. ISBN 139781462517978.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium studenci powinni rozumieć jak napisać i z sukcesem obronić pracę magisterską o jakości na poziomie przyjętym na Uniwersytecie Warszawskim lub przekraczającej ten poziom. W trakcie seminarium studenci zapoznają się z typową strukturą pracy zawierającą wprowadzenie, plan badań, metody badawcze, przegląd literatury, analizę, wnioski, odpowiednią dokumentacją zalecaną na Stronie Internetowej Centrum oraz merytoryczną Listą Źródeł (Bibliografia).

Po ukończeniu zajęć student studiów magisterskich:

I. WIEDZA

1. Komunikuje się w języku angielskim w mowie i piśmie używając poprawnej terminologii na temat powiązany z dziedziną wiedzy wybraną przez siebie, zwłaszcza z naukami o zarządzaniu/biznesie, prawie, polityce wewnętrznej, polityce zagranicznej.

2. Rozumie filozoficzny i intelektualny kontekst amerykańskiego prawa, polityki, zarządzania/biznesu i tego jak dziedziny te są ze sobą powiązane.

3. Rozumie naturę fundamentalnych idei i koncepcji określających ramy amerykańskich struktur biznesowych, prawnych i politycznych i to jak dziedziny te są ze sobą powiązane.

II. UMIEJETNOSCI

4. Bada powiązania koncepcji i idei z dziedziny amerykańskiego biznesu, prawa i polityki w kontekście wewnętrznym i zagranicznym.

5. Rozumie i szczegółowo dyskutuje o dynamice biznesu, prawa oraz polityki wewnętrznej i międzynarodowej w kontekście wybranej przez siebie dziedziny wiedzy.

6. W pogłębiony sposób rozumie oczekiwania wobec studenta UW w zakresie oryginalności myśli i poprawnej dokumentacji źródeł przy pisaniu pracy dyplomowej oraz konieczność ich weryfikacji.

III. KOMPETENCJE

7. Może prowadzić badania nadzorowane w co najmniej jednej dziedzinie objętej jej M.A.

8. Umieć podsumować, a następnie analizować empiryczne wyniki badań zarówno jakościowych, jak i ilościowych.

9. Być w stanie wyciągnąć prawidłowe wnioski o wynikach badań z wystarczającą dokumentacją.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena w trakcie pierwszych dwóch semestrów będzie zależeć od jakości kolejnych złożonych rozdziałów oraz czasowości ich złożenia, a w trzecim semestrze od jakości i czasowości złożenia całej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: David Jones
Prowadzący grup: David Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: David Jones
Prowadzący grup: David Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.