Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4901-ASKAC-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
Jednostka: Ośrodek Kultury Francuskiej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Pierwsze konwersatorium będzie miało charakter wprowadzający, organizacyjny i odbędzie się debata na temat według programu.

Następnie odbędzie się pięć debat akademickich (tematyka pozostaje do ustalenia w zależności od bieżących aktualności na świecie).

Wstępny program konwersatorium: (15h/semestr)

1. 20.10.2020 dr Aneta Afelt (ICM UW), Alicja Jaworska (OKFiSF UW), Katarzyna Król (IFIS PAN): Covid-19 i co dalej? Interdyscyplinarna perspektywa badań

2. 03.11.2020 Stosunki transatlantyckie w świetle wyborów w Ameryce (spotkanie w języku angielskim)

3. 17.11.2020 prof. Katarzyna Kłosińska (Instytut Języka Polskiego, Wydział Polonistyki): Czy lepiej mówić poprawnie czy nowocześnie? Normy językowe a dynamika rozwoju języka

4. 01.12.2020 Kryzys ekonomiczny a pandemia Covid-19

5.15.12.2020 dr Ludwika Włodek (Studium Europy Wschodniej UW), dr Marta Widy-Behiesse (Zakład Islamu Europejskiego WO UW), dr Jacek Kubera (Zakład Socjologii Cywilizacji UAM): Jak migranci zbudowali Francję

6. 12.01.2021 dr Przemysław Biskup (PISM): Negocjacje postbrexitowe, postbrexitowe pozycjonowanie się Wielkiej Brytanii w stosunków międzynarodowych, Covid i napięcia społeczne na Wyspach


Skrócony opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą prowadzone zdalnie na platformie Google Meet i UW Come.

Konwersatorium prowadzone jest w języku polskim, jedno lub dwa spotkania odbędą się wyjątkowo w języku angielskim.

Organizowane przez WNPiSM UW, Wydział Filozofii UW i Ośrodek Kultury Francuskiej UW.

Osoby koordynujące konwersatorium: dr Jadwiga Nadolska (WNPiSM UW), dr Marcin Rychter (WF UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW), dr Nicolas Maslowski (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze zimowym 2020/2021

Konwersatorium opiera się na założeniu, że we współczesnym świecie istnieje potrzeba odbywania debat interdyscyplinarnych, na poziomie akademickim. Mają one na celu przybliżyć spojrzenie krytyczne i przemyślane na wydarzenia i problemy współczesnego świata.

Pełny opis:

Konwersatorium wpisuje się w sieć debat odbywających się w wielu krajach w Europie. Zostało ono zainicjowane przez École Normale Supérieure Paris w ramach seminarium interdyscyplinarnego Actualité critique européenne. Seminarium to skupia badaczy i studentów wokół zagadnień o kluczowym znaczeniu dla polityki, nauki, ekonomii, społeczeństwa oraz sztuki.

Analiza współczesnych wydarzeń na świecie, prowadzi coraz częściej do manipulacji, przekształceń i fałszywych interpretacji. Uczestnicy konwersatorium będą analizować bieżące wydarzenia w sposób krytyczny z różnych interdyscyplinarnych perspektyw.

Niniejsza formuła ma na celu stać się miejscem refleksji i analizy krytycznej. W lecie 2020 część uczestników sieci debat z całej Europy ma brać udział w Uniwersytecie letnim, który odbywać się będzie w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Konwersatorium ma na celu również wyjście poza ramy tzw. “wieży kości słoniowej” debat akademickich, aby połączyć je z wydarzeniami świata współczesnego.

Literatura:

Alain Badiou, Etyka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009

Henri Bergson, Energia duchowa, IFIS PAN, Warszawa 2004

Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, wyd I: 2005 (2 tomy)

Michel Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Aletheia, Warszawa 1998

Michel Hardt, Antonio Negri, Imperium, WAB, Warszawa 2000

Samuel P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997

Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012

Bernard Stiegler, Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku, PWN, Warszawa 2017

Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Aletheia, Warszawa 2005

Frédéric Worms, Les maladies chroniques de la démocratie, Elidia, Paris 2017

Literatura dostępna on-line dotycząca tematyki poruszanej podczas semestru zostanie systematycznie przedstawiona na platformie UW Come.

Efekty uczenia się:

Zdobycie kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pozwalających na krytyczną analizę aktualności we współczesnym świecie w oparciu o wiedzę akademicką i szersze spojrzenie intelektualne opierające się na pogłębionej refleksji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie obecności, eseju i aktywności:

Obecność podczas spotkań on-line, (dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach),

Aktywny udział w dyskusji podczas zajęć lub na forum dyskusyjnym na platformie Come UW,

Esej: Termin nadsyłania eseju upływa 15.12.2020 r. Esej powinien zawierać 6 stron w języku polskim, strukturę pracy naukowej, tj. zawierać tezę, pytania badawcze, odniesienia do teorii lub danych empirycznych. Prowadzący ocenią poprawność wywodu i styl narracji. Praca powinna być opatrzona przypisami i bibliografią naukową. Esej powinien być powiązany z tematyką spotkań. Praca zostanie sprawdzona w ramach programu antyplagiatowego uczelni. Praca powinna być przesłana mailem do jednego z koordynatorów przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nicolas Masłowski, Jadwiga Nadolska, Marcin Rychter, Kinga Torbicka
Prowadzący grup: Nicolas Masłowski, Jadwiga Nadolska, Marcin Rychter, Kinga Torbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.