Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontynuatorzy, aspiranci, kontestatorzy czyli o polskiej inteligencji w PRL.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 6600-01/2019-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontynuatorzy, aspiranci, kontestatorzy czyli o polskiej inteligencji w PRL.
Jednostka: Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Studentka/student posiada wiedzę o:

1. Metodach analizy różnorodnych źródeł wykorzystywanych w trakcie zajęć.

2. Historii polskiej inteligencji i jej roli w okresie PRL

UMIEJĘTNOŚCI: studentka/student potrafi

- samodzielnie podejmować próby poszukiwania opracowań i materiałów źródłowych związanych z tematyką konwersatorium

- Wyciągać wnioski dotyczące zależności miedzy różnymi tekstami źródłowymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Studentka/student potrafi:

- w dyskusjach szanuje poglądy innych; wykazuje postawę tolerancyjną w stosunku do poglądów innych osób

- docenia walory pracy w grupie.

- potrafi podjąć refleksję i dokonać samookreślenia swojej roli i płynącej z niej zobowiązań we współczesnym społeczeństwie obywatelskim.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze), oceny aktywności na zajęciach, pracy pisemnej lub prezentacji.

Ocena ogólna zajęć będzie składową oceny aktywności studenta podczas zajęć (40%) oraz oceny pracy (60%).

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie pracy/ prezentacji: przygotowanie bibliografii, umiejętność stawiania pytań badawczych i selekcji materiału źródłowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rosner, Marek Wąsowicz
Prowadzący grup: Michał Mizera, Anna Rosner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie tradycji, systemu wartości i działania polskiej inteligencji w okresie PRL, a także próba określenia jej roli we współczesnej Polsce. Tradycje i etos inteligencji są różnie postrzegane i oceniane w kontekście zmian politycznych, gospodarczych i społecznych. Konwersatorium, na podstawie wiedzy zdobytej przez studentów, ma pozwolić na wyrobienie własnego zdania o miejscu tej grupy społecznej, jej roli i funkcji w dzisiejszych realiach.

Pełny opis:

Zajęcia będą się odbywać wedle następującej listy zagadnień:

1. Pytania badawcze, które można sformułować, źródła i ich specyfika dla wskazanego okresu.

2. Rodowody (nie)pokornych. Kontynuatorzy, aspiranci, kontestatorzy

3. Akceptacja: nowe wartości

a. Reforma społeczna

b. Szanse awansu (m.inn. dostęp do edukacji, reforma rolna)

4. Odrzucenie i kontestacja. Mity założycielskie – przeniesienie wartości?

a. II RP / Szklane Domy

b. Powstanie warszawskie

c. Katyń

5. Kraj i emigracja- ośrodki, środowiska / sylwetki

6. Władza wobec inteligencji. W. Gomułka

7. Opór - Polskie miesiące Czerwiec 56, Marzec 68, Grudzień 70, Czerwiec 76, Sierpień 80, Czerwiec 89

8. Nasza mała stabilizacja. E. Gierek

a. Dom

b. Moda

c. Samochód

9. Rzeczy, których nie wyrzucamy.

a. Książka

b. Teatr

c. Film

d. Muzyka

10. „Autorytecie wróć”. Co nam zostało - ocena? Wzorzec? Antywzorzec?

11. Współczesna polityka historyczna a etos polskiej inteligencji

W trakcie zajęć wykorzystywane będą różne źródła: m. inn. teksty prawnicze (konstytucje), prasa, źródła literackie, film, spektakle teatralne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.