Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sen o Niepodległej. Polityka historyczna i najważniejsze mity dwudziestolecia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 6600-03/2018-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sen o Niepodległej. Polityka historyczna i najważniejsze mity dwudziestolecia
Jednostka: Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy przyjrzeć się najważniejszym, wybranym punktom węzłowym swoistej mitologii Dwudziestolecia. Będziemy na te wydarzenia patrzeć zawsze z dwóch punktów widzenia: historycznego-prawnego (w tym ustrojowego) oraz kulturowego. Zajęcia mają pokazać, jak powstają mity w przestrzeni społecznej, jak może być wykorzystywana tradycja i etos różnych stron sceny politycznej i jednocześnie skłonić do refleksji nad mechanizmami polityki historycznej.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i przeznaczone są dla studentów różnych kierunków zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką wspólnotową i obywatelską.

Pełny opis:

W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy przyjrzeć się najważniejszym, wybranym punktom węzłowym swoistej mitologii Dwudziestolecia: Wielkiej Wojnie 1914-1918, Bitwie Warszawskiej 1920, zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza, konstytucji marcowej i, zamachowi majowemu 1926 r., konstytucji kwietniowej, śmierci i pogrzebowi Józefa Piłsudskiego, wreszcie wydarzeniom roku 1939 do kampanii wrześniowej włącznie. Będziemy na te wydarzenia patrzeć zawsze z dwóch punktów widzenia: historycznego-prawnego (w tym ustrojowego) oraz kulturowego, pracując na dokumentach / źródłach z epoki (ustawa, mowa sejmowa, dokumenty życia społecznego, utwór literacki, spektakl teatralny, film). Analizowane też będą późniejsze rewokacje mitologii Dwudziestolecia (w okresie PRL i po 1989 roku). Zajęcia maja pokazać jak powstają mity w przestrzeni społecznej, jak może być wykorzystywana tradycja i etos różnych stron sceny politycznej i jednocześnie skłonić do refleksji nad mechanizmami polityki historycznej.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i przeznaczone są dla studentów różnych kierunków zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką wspólnotową i obywatelską.

Literatura:

Wybrana bibliografia (szczegółowa literatura do poszczególnych tematów wskazywana będzie zgodnie z zainteresowaniami uczestników zajęć)

1. Leszek Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2005

2. Jerzy Szacki, Tradycja, Warszawa, 2011

3. Krzysztof Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 2010

4. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918 – 1928, red. M. Dąbrowski, K. Lot, Kraków – Warszawa 1928 r.

5. Dwudziestolecie literackie, oprac. Andrzej Zawada. Wrocław 1995. Wyd. Dolnośląskie. (seria A to Polska właśnie).

6. K. Duniec, Dwudziestolecie. Przedstawienia, Wydawnictwo: Instytut Teatralny, Instytut Sztuki PAN, SWPS, Warszawa 1917. (seria Teatr Publiczny. Przedstawienia 1765-2015).

7. N. Davies, Boże igrzysko, tom II, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1999 (wyd. piąte).

8. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (wyd. dziesiąte, rozszerzone).

9. Lech Wyszczelski, Warszawa. Listopad 1918. Warszawa: Bellona, 2008.

10. Nie piórem, lecz szablą. Batalie publicystyczne II Rzeczypospolitej pod red. Darii Nałęcz. Warszawa 1993.

11. Przykładowe filmy: Młody las (reż. Józef Lejtes, 1934) – ekranizacja sztuki Adolfa Hertza, strajk szkolny w 1905 r., Róża (reż. Józef Lejtes, 1936) – ekranizacja dramatu Stefana Żeromskiego, Cud nad Wisłą (reż. Ryszard Bolesławski, 1920) ; Polonia Restituta (1928)

12. Przykładowe spektakle teatralne: Chryje z Polską (reż. Maciej Wojtyszko, 2007), Bigda idzie! (reż. Andrzej Wajda, 1999), Bitwa warszawska 1920 (reż. Monika Strzępka, 2013), Król (reż. Monika Strzępka, 2018)

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

• ma podstawową wiedzę o rodzajach oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin, które dotyczą studiów nad zjawiskami społeczno – politycznymi, i ich związkami z kulturą.

• zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

• zna podstawowe metody interpretacji źródeł historyczno – prawnych

• zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego;

• zna powiązania między dyscyplinami humanistycznymi oraz specyficzne zależności między poszczególnymi dyscyplinami, które dotyczą studiów nad społeczeństwem i kulturą;

Student w zakresie umiejętności:

• potrafi opracować i przedstawić recepcję dzieła kultury;

• posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie nauk o społeczeństwie i kulturoznawstwa;

• potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych;

• potrafi uczestniczyć w dyskusji w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski;

• prezentuje wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej;

Student w zakresie kompetencji społecznych:

• rozumie potrzebę i zasady pracy zespołowej w grupie interdyscyplinarnej;

• potrafi pracować w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania

• ma świadomość ograniczoności swojej wiedzy i potrzeby jej pogłębiania;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i egzaminu. Będzie on miał formę ustnej 15-minutowej rozmowy z prowadzącymi lub prezentacji na jeden z dwóch przygotowanych samodzielnie i zaproponowanych przez studenta tematów (zatwierdzonych uprzednio przez prowadzących). Dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze bez usprawiedliwienia)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rosner, Marek Wąsowicz
Prowadzący grup: Michał Mizera, Anna Rosner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.