Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spin Off Academy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7600-SOA-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spin Off Academy
Jednostka: Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zarabiać na tym, co studiują (np. na pracy dyplomowej) oraz dla tych, którzy chcieliby komercjalizować swoją wiedzę i umiejętności. Skorzystają zwłaszcza studenci, którzy chcieliby rozwijać badania naukowe i myślą o pozostaniu na uczelni w roli naukowca lub w życiu zawodowym łączyć działalność badawczą z biznesem.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealną propozycją dla osób, które chciałyby:

● rozwijać się w kierunku badań naukowych,

● zobaczyć jak można łączyć wiedzę z różnych kierunków i wydziałów,

● dowiedzieć się, jak zarabiać na swoim hobby, doświadczeniu,

● dowiedzieć się, czym jest komercjalizacja i patentowanie,

● zarabiać na swoich pracach dyplomowych,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Semestralny przedmiot będzie prowadzony w formie warsztatowej, co tydzień przez 3 godziny zegarowe. Każde zajęcia będą dotyczyły innego zagadnienia i będą prowadzone przez trenera/ praktyka specjalizującego się w danym temacie.

Scenariusz zajęć:

Blok. Kreatywność

Uczestnicy, podzieleni na zespoły pod kątem zainteresowań naukowych i badawczych, spróbują razem wytworzyć interdyscyplinarne hipotezy projektowe.

Blok. Biznesowy i komercjalizacji

W trakcie warsztatów studenci dowiedzą się jak modelować biznesowo swój projekt, jakie są możliwości komercjalizacji, patentowania czy jak budować ecosystem, w ramach którego projekt może znaleźć finansowanie.

Blok. Kompetencyjny

Warsztaty mają za zadanie rozwijać kompetencje miękkie studentów w kontekście prowadzenia projektu o charakterze naukowym, tj. zarządzanie projektem długoterminowym, zarządzanie porażką.

Czego się nauczycie?

● skąd brać pieniądze na rozwój badań i działalności,

● jak zarabiać na tym, co się robi,

● jak spieniężać prace dyplomowe,

● jak tworzyć budżet w projekcie,

● jak komercjalizować wiedzę i umiejętności,

● jak sprawnie i efektywnie zarządzać projektami.

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PI/W 07: Posiada wiedzę na temat zasad i instrumentów marketingu oraz specyfiki marketingu w różnych obszarach.

Umiejętności:

PI/U 08: Umie interpretować informacje rynkowe.

PI/U 07: Umie definiować cele sprzedaży i planować proces sprzedaży.

PI/U 01: Potrafi formułować cele i przekładać je na plany realizacji, w tym uwzględniać metacele, koszty i zyski stojące za realizacją celu.

Kompetencje społeczne:

PI/K 05: Ma świadomość poczucia własnej wartości, niezbędnej do skutecznego działania i dojrzałego funkcjonowania w relacjach.

PI, PII, PIII/ K 04: Swoim zachowaniem stanowi wzór postaw etycznych i moralnych. Godnie reprezentuje swoje wartości i zasady.

Efekty kształcenia na podstawie: „Program kształcenia w obszarze przedsiębiorczości”

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Składa się na nią: obecność, aktywność na zajęciach i zaangażowanie w tworzenie projektu. Na koniec uczestnicy dostaną certyfikat poświadczający udział w kursie (w zależności od poziomu zaangażowania).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 55 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gradowska
Prowadzący grup: Michał Borowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zarabiać na tym, co studiują (np. na pracy dyplomowej) oraz dla tych, którzy chcieliby komercjalizować swoją wiedzę i umiejętności. Skorzystają zwłaszcza studenci, którzy chcieliby rozwijać badania naukowe i myślą o pozostaniu na uczelni w roli naukowca lub w życiu zawodowym łączyć działalność badawczą z biznesem.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealną propozycją dla osób, które chciałyby :

● rozwijać się w kierunku badań naukowych,

● zobaczyć jak można łączyć wiedzę z różnych kierunków i wydziałów,

● dowiedzieć się, jak zarabiać na swoim hobby, doświadczeniu,

● dowiedzieć się, czym jest komercjalizacja i patentowanie,

● zarabiać na swoich pracach dyplomowych,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Semestralny przedmiot będzie prowadzony w formie warsztatowej, co tydzień przez 3 godziny zegarowe. Każde zajęcia będą dotyczyły innego zagadnienia i będą prowadzone przez trenera/ praktyka specjalizującego się w danym temacie.

Scenariusz zajęć:

Blok. Kreatywność

Uczestnicy, podzieleni na zespoły pod kątem zainteresowań naukowych i badawczych, spróbują razem wytworzyć interdyscyplinarne hipotezy projektowe.

Blok. Biznesowy i komercjalizacji

W trakcie warsztatów studenci dowiedzą się jak modelować biznesowo swój projekt, jakie są możliwości komercjalizacji, patentowania czy jak budować ecosystem, w ramach którego projekt może znaleźć finansowanie.

Blok. Kompetencyjny

Warsztaty mają za zadanie rozwijać kompetencje miękkie studentów w kontekście prowadzenia projektu o charakterze naukowym, tj. zarządzanie projektem długoterminowym, zarządzanie porażką.

Czego się nauczycie?

● skąd brać pieniądze na rozwój badań i działalności,

● jak zarabiać na tym, co się robi,

● jak spieniężać prace dyplomowe,

● jak tworzyć budżet w projekcie,

● jak komercjalizować wiedzę i umiejętności,

● jak sprawnie i efektywnie zarządzać projektami.

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Uwagi:

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz reżim sanitarny, zajęcia odbywać się będą w trybie online. Szczegóły techniczne dotyczące zajęć zostaną wysłane mailem przed rozpoczęciem semestru. Prosimy o sprawdzanie wiadomości na mailu studenckim. Dni tygodnia oraz godziny spotkań pozostają bez zmian.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotu prosimy kierować na: oguny@inkubator.uw.edu.pl

Zajęcia prowadzone są dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów (II i III rok studiów licencjackich, I i II rok studiów magisterskich, IV i V rok studiów jednolitych magisterskich).

Zajęcia prowadzone będą za pomocą platformy ZOOM.

Warunkiem niezbędnym do uruchomienia przedmiotu Spin Off Academy jest przynajmniej 12 zapisanych osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 55 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gradowska
Prowadzący grup: Michał Borowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zarabiać na tym, co studiują (np. na pracy dyplomowej) oraz dla tych, którzy chcieliby komercjalizować swoją wiedzę i umiejętności. Skorzystają zwłaszcza studenci, którzy chcieliby rozwijać badania naukowe i myślą o pozostaniu na uczelni w roli naukowca lub w życiu zawodowym łączyć działalność badawczą z biznesem.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealną propozycją dla osób, które chciałyby :

● rozwijać się w kierunku badań naukowych,

● zobaczyć jak można łączyć wiedzę z różnych kierunków i wydziałów,

● dowiedzieć się, jak zarabiać na swoim hobby, doświadczeniu,

● dowiedzieć się, czym jest komercjalizacja i patentowanie,

● zarabiać na swoich pracach dyplomowych,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Semestralny przedmiot będzie prowadzony w formie warsztatowej, co tydzień przez 3 godziny zegarowe. Każde zajęcia będą dotyczyły innego zagadnienia i będą prowadzone przez trenera/ praktyka specjalizującego się w danym temacie.

Scenariusz zajęć:

Blok. Kreatywność

Uczestnicy, podzieleni na zespoły pod kątem zainteresowań naukowych i badawczych, spróbują razem wytworzyć interdyscyplinarne hipotezy projektowe.

Blok. Biznesowy i komercjalizacji

W trakcie warsztatów studenci dowiedzą się jak modelować biznesowo swój projekt, jakie są możliwości komercjalizacji, patentowania czy jak budować ecosystem, w ramach którego projekt może znaleźć finansowanie.

Blok. Kompetencyjny

Warsztaty mają za zadanie rozwijać kompetencje miękkie studentów w kontekście prowadzenia projektu o charakterze naukowym, tj. zarządzanie projektem długoterminowym, zarządzanie porażką.

Czego się nauczycie?

● skąd brać pieniądze na rozwój badań i działalności,

● jak zarabiać na tym, co się robi,

● jak spieniężać prace dyplomowe,

● jak tworzyć budżet w projekcie,

● jak komercjalizować wiedzę i umiejętności,

● jak sprawnie i efektywnie zarządzać projektami.

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Uwagi:

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz reżim sanitarny, zajęcia odbywać się będą w trybie online. Szczegóły techniczne dotyczące zajęć zostaną wysłane mailem przed rozpoczęciem semestru. Prosimy o sprawdzanie wiadomości na mailu studenckim. Dni tygodnia oraz godziny spotkań pozostają bez zmian.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotu prosimy kierować na: oguny@inkubator.uw.edu.pl

Zajęcia prowadzone są dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów (II i III rok studiów licencjackich, I i II rok studiów magisterskich, IV i V rok studiów jednolitych magisterskich).

Nie ma możliwości dołączenia do zajęć jako wolny słuchacz.

Zajęcia prowadzone będą za pomocą platformy ZOOM.

Warunkiem niezbędnym do uruchomienia przedmiotu Spin Off Academy jest przynajmniej 12 zapisanych osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.