Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rescue Response

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8004-EFR-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Rescue Response
Jednostka: Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UW
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie AZS
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają formę zajęć nieobowiązkowych płatnych - 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Przedmiot realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Warszawskim przedmiot pt. Rescue Response będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Posiadanie pełni praw studenckich.

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat podstaw funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Student zobowiązuje się do:

1) przestrzegania obowiązujących na zajęciach zwyczajach, w tym do stosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń instruktorów;

2) starannego i terminowego wykonywania zadań zleconych przez opiekuna merytorycznego przedmiotu;

3) dostosowania ubioru zgodnie z zaleceniami prowadzących (do części praktycznej preferowany strój sportowy niekrępujący ruchów oraz wygodne obuwie na gumowej podeszwie).Skrócony opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. W trakcie zajęć studenci uczą się rozpoznawania stanów zagrożenia życia, postępowania w sytuacjach nagłych oraz pracy w symulowanych trudnych warunkach. Podczas procesu kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na praktyczny aspekt treningu umiejętności ratowania życia.

Pełny opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Przedmiot umożliwia nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych u poszkodowanych w bezpośrednim stanie zagrożenia życia i zdrowia.W toku zajęć student ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych z prowadzącymi. Rozpatrywane są różnice oraz zbieżności w ratownictwie cywilnym, a ratownictwie taktycznym. Wykorzystywanie elementów ratownictwa taktycznego podczas zdarzeń masowych w warunkach cywilnych. Nabywanie umiejętności wykorzystania podręcznych elementów codziennego użytku w ratownictwie oraz udzielaniu pierwszej pomocy. Miejsce przeprowadzania zajęć jest uwarunkowane danym zagadnieniem będącym przedmiotem zajęć. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane będą następujące obiekty na Uniwersytecie Warszawskim: Aula, sala.

Literatura:

-

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK. 1. Student rozpoznaje stany zagrożenia życia i reaguje stosowaniedo sytuacji.

UMIEJĘTNOŚCI

EK. 2. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERC.

EK. 3. Stosuje wiedzę zdobytą podczas części teoretycznej w praktycznych ćwiczeniach z instruktorem oraz grupą.

KOMPETENCJE

EK. 4. Potrafi wskazać i zdefiniować stany zagrożenia życia.

EK. 5. Jest zdolny do pracy pod presją.

EK. 6. Jest zdolny do podejmowania decyzji i reagowania w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

EK. 7. Jest zdolny do kierowania i organizowania pracy na miejscu zdarzenia.

EK. 8. Student kreatywnie rozwiązuje problemy napotkane podczas udzielania pierwszej pomocy.

EK. 9. Student ma świadomość podejmowanych decyzji na pracę grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Wymaga się uczestnictwa w zajęciach, dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione oraz conajmniej 50% + 1 obecności na zajęciach, celem możliwości zaliczenia przedmiotu (w tym nieobecności usprawiedliwione).

Zaliczenie w formie końcowego testu wielokrotnego wyboru: 65% =3, 75% = 4, 90% = 5.

Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu:

ocena algorytm oceny końcowej 30 pkt

2 - 0-15 pkt

3* pow. 65% 20 pkt

3,5 pow. 70% 22 pkt

4 pow. 75% 24 pkt

4,5 pow. 80% 25-27 pkt

5 pow. 90% 28-30 pkt

*Student opanował wszystkie efekty uczenia ujęte w sylabusie.

Metody i kryteria oceniania poprawkowego: j.w.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gasztold, Maciej Górski, Włodzimierz Leśniewski
Prowadzący grup: Maciej Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

UWAGA! Przedmiot platny, cena za semestr 200 zł

Grupa I

1. 17.02.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

2. 24.02.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

3. 02.03.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

4. 09.03.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

5. 16.03.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

6. 23.03.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

7. 30.03.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

8. 06.04.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

9. 20.04.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

10. 27.04.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

11. 04.05.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00- mała sala judo nr.8 Karowa 18

12. 11.05.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

13. 18.05.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

14. 25.05.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

15. 01.06.2020 Poniedziałek 12.30 - 14.00 - mała sala judo nr.8 Karowa 18

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gasztold, Maciej Górski, Włodzimierz Leśniewski
Prowadzący grup: Maciej Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Terminy i lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.