Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Troska o siebie pedagoga/nauczyciela – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-TSNP-KK-B-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Troska o siebie pedagoga/nauczyciela – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre- i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.


Skrócony opis:

Zajęcia składają się z pięciu spotkań: 15,21,22,23,29.06 w godz. 17:00-20:00 i odbędą się na Wydziale Pedagogicznym.

Celem zajęć jest poszerzenie refleksji uczestników kursu w obszarze troski o siebie w zawodach pedagogicznych, jej znaczenia i przejawów w perspektywie krótko- i długofalowej. Zajęcia będą miały charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie refleksji uczestników kursu w obszarze troski o siebie w zawodach pedagogicznych, jej znaczenia i przejawów w perspektywie krótko- i długofalowej. Zajęcia będą miały charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Podczas zajęć rozmawiać będziemy na temat pojęcia troski i jej znaczenia w kształceniu pedagogicznym. Zastanowimy się jakie stereotypy towarzyszą temu pojęciu i jak troska jest rozumiana potocznie przez każdego z uczestników.

W trzech blokach skupimy się na działaniach z obszaru self-care w ich aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym.

Udział w zajęciach umożliwia uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych (szczególnie formułowania i nazywania własnych potrzeb)

Literatura:

- Troska o siebie. Historia seksualności. Tom 3, Michael Foucault [fragmenty]

-Wypalenie, Emily Nagoski, Amelia Nagoski [fragmenty]

-Troska o siebie a rozwój człowieka, Marek Drwięga

-Troska o siebie wobec innego- prolegomena, Hanna Stępniewska-Gębik [fragmenty]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

-zna swoje główne potrzeby w obszarze fizycznym, psychicznym i duchowym

-wie czym jest troska o siebie i zna jej historię, a także potrafi odróżnić jej sedno od potocznych przekonań na jej temat

-rozumie wagę troski o siebie w zawodach pedagogicznych

-potrafi stworzyć osobisty krótko- i długofalowy plan troski o siebie w perspektywie zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w zajęciach

-przedstawienie na ostatnich zajęciach osobistego planu troski o siebie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)