Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele matematyczne w makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M11MMM Kod Erasmus / ISCED: 11.914 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Modele matematyczne w makroekonomii
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla IV - V roku matematyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zarówno wprowadzenie do makroekonomii, jak i prezentacje modeli opisujących różne zjawiska obserwowane w gospodarce. W ramach wykładu oprócz wiedzy teoretycznej studenci naucza się wyciągania wniosków z istniejących modeli, a także modyfikowania ich lub budowania własnych modeli, opisujących dotychczas nieopisane aspekty obserwowanych zjawisk.

Pełny opis:

Makroekonomia jest to gałaz ekonomii opisujaca działanie gospodarki przy uzyciu opisu makroskopowego. Operuje takimi pojeciami jak produkt

narodowy/krajowy brutto, inflacja, bezrobocie, podaz pieniadza, deficyt budzetowy... i formułuje liczne modele matematyczne opisujace zaleznosci pomiedzy

rozwazanymi zmiennymi.

Wykład obejmuje zarówno wprowadzenie do makroekonomii, jak i prezentacje modeli opisujacych rózne zjawiska obserwowane w gospodarce:

— Model Solowa wzrostu gospodarczego i jego modyfikacje.

— Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii – optymalizacja w cyklu zycia.

— Nieliniowy model IS-LM – równowagi.

— Modele AS-AD – równowagi przy róznych załozeniach.

— Modele opisujace zatrudnienie i bezrobocie.

— Modele opisujace skutki polityki gospodarczej (w tym krzywa Laffera, tozsamosc Ricardo i niefektywnosc polityki wg. Sargenta-Wallace’a).

— Modele opisujace inflacje i hiperinflacje, w tym wpływ oczekiwan sektora prywatnego oraz polityki rzadu (modele Cagana i Sargenta-Wallace’a oraz

koncepcja niespójnosci czasowej).

Wramach wykładu oprócz wiedzy teoretycznej studenci naucza sie wyciagania wniosków z istniejacych modeli, a takze modyfikowania ich lub budowania

własnych modeli, opisujacych dotychczas nieopisane aspekty obserwowanych zjawisk.

Literatura:

R.J. Barro, Makroekonomia, 1997, PWE;

D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN;

Pozostałe zródła beda podane w toku wykładu.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

1. Potrafi patrzeć na działanie gospodarki przy użyciu opisu makroskopowego. Zna definicje zmiennych makroekonomicznych: produkt narodowy/krajowy brutto, poziom cen, realna i nominalna stopa procentowa, inflacja, bezrobocie, podaż pieniądza, deficyt budżetowy i pojęcie polityki monetarnej i fiskalnej.

2. Zna poniższe modele i potrafi przy ich pomocy dokonywać obliczeń i wyciągać wnioski:

— Model Solowa wzrostu gospodarczego i jego modyfikacje.

— Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii – optymalizacja w cyklu życia.

— Nieliniowy model IS-LM – równowagi.

— Modele AS-AD – równowagi przy różnych założeniach: klasyczny, keynsowski, niedoskonała konkurencja, ”surprise aggregate supply”.

— Modele opisujące zatrudnienie i bezrobocie.

— Modele opisujące skutki polityki gospodarczej (w tym krzywa Laffera, tożsamość Ricardo i nieefektywność polityki wg. Sargenta-Wallace’a).

— Modele opisujące inflację i hiperinflację, w tym wpływ oczekiwań sektora prywatnego oraz polityki rządu (modele Cagana i Sargenta-Wallace’a oraz model z niespójnością czasową Lucasa).

— Modele makroekonomiczne korzystające z technik optymalizacji dynamicznej.

Potrafi wyciągać wnioski z istniejących modeli, a także modyfikować je aby budować własne modele, opisujące dotychczas nieopisane aspekty obserwowanych zjawisk (K_U16).

Kompetencje społeczne:

1. Dysponuje wspólnym językiem przy współpracy z ekonomistami w zakresie zagadnień makroekonomicznym (K_U15)

2. Ma świadomość, że nie należy bezkrytycznie przyjmować rzekomej wiedzy na temat gospodarki, która pojawia się w mediach

3. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Prowadzący grup: Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.