Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dylematy społeczne i gry ewolucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M17DS Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Dylematy społeczne i gry ewolucyjne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla IV - V roku matematyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Będziemy omawiać matematyczne modele dylematów społecznych oraz ich zastosowania w naukach społecznych i przyrodniczych, używając podstawowych pojęć i aparatu matematycznego teorii gier

Pełny opis:

Jednostki, grupy ludzi, instytucje często stają przed wyborem decyzji w których decyzje indywidualne racjonalnie prowadzą do rezultatów grupowo nieracjonalnych. Takie konfliktowe sytuacje są określane jako dylematy społeczne. Naturalnym matematycznym formalizmem do ich ilościowego opisu jest teoria gier, w szczególności teoria gier strategicznych i ewolucyjnych. Będziemy analizować zarówno matematyczne modele takich sytuacji, np. wieloosobowy dylemat więźnia, tragedię wspólnego dobra czy dylemat ochotnika, jak i sposoby rozwiązywania takich dylematów.

Gry ewolucyjne stanowią podstawowy aparat matematyczny do opisu ewolucji układu wielu obiektów (np. grup ludzkich, zwierząt). Służą m. in. do opisu powstawania i ewolucji kooperacji, wyjaśniania dlaczego niektóre strategie behawioralne utrzymują się (np. proporcja płci) a inne zanikają. Poznamy podstawowe pojęcia i aparat matematyczny teorii gier ewolucyjnych, oraz wybrane zastosowania w naukach społecznych i przyrodniczych, w szczególności do analizy dylematów społecznych. Będziemy badać równania różniczkowe zwyczajne i dyskretne układy dynamiczne opisujące ewolucję popularności (częstości występowania) poszczególnych strategii, istnienie i stabilność rozwiązań dla gier wieloosobowych, a także gry na sieciach. Zbadamy wpływ czynników losowych na ewolucję takich układów. Poznamy ciekawe otwarte problemy w omawianej tematyce

Literatura:

P. D. Straffin, Teoria Gier, Scholar 2001, Wybrane prace źródłowe, K. Sigmund, The Calculus of Selfishness, Princeton Univ. Press, 2010, H. Gintis, The Bounds of Reason. Game theory and the unification of the behavioral sciences, 2009, M. A. Nowak, Evolutionary Dynamics, Belknap Press of Harvard University Press, 2006, J.Hofbauer and K.Sigmund, Evolutionary Games and Population Dynamics, Cambridge, University Press, 1998 , J. Weibull, Evolutionary Game Theory, MIT Press 1995, H. Gintis, Game Theory Evolving, Princeton Press 2000.

Efekty uczenia się:

I. Wiedza i umiejętności: Zna podstawowe definicje związane z dylematami społecznymi i grami ewolucyjnymi. Potrafi podać przykłady gier ewolucyjnych, strategii ewolucyjnie stabilnej. Potrafi wyprowadzić równania replikatorowe i omówić ich zasadnicze własności. Potrafi stosować formalizm równań różniczkowych zwyczajnych do opisu gier ewolucyjnych rozgrywanych w dużych populacjach. Potrafi stosować rachunek prawdopodobieństwa do analizy gier strategicznych i ewolucyjnych z czynnikami losowymi.

II.Kompetencje społeczne: Potrafi tworzyć matematyczne modele teoriogrowe sytuacji społecznych i układów biologicznych w których występują interakcje typu konkurencyjnego i kooperacyjnego, stworzyć opis ewolucji takich układów i opisać stany finalne za pomoca aparatu matematycznego teorii gier.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach, wygłoszenie referatu lub opracowanie zadanego tematu, rozwiązanie kilku zadań domowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Płatkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Płatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.