Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bSIK Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku (4. semestr) JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 5.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Architektura komputerów i sieci 1000-212bAKS
Systemy operacyjne 1000-213bSOP

Skrócony opis:

Zasady działania, projektowania i konfigurowania sieci komputerowych. Przegląd najważniejszych protokołów sieciowych.

Pełny opis:

* Sieci komputerowe - podstawowe pojęcia, klasyfikacja:

sieci lokalne i rozległe

** Model warstwowy ISO/OSI

** Model warstwowy Internetu

** Fragmentacja i kapsułkowanie

** Organizacje zajmujące się standaryzacją, dokumenty RFC

* Warstwy fizyczna i łącza

** Transmisja przewodowa i bezprzewodowa, propagacja sygnału

** Charakterystyki różnych mediów: śiatłowód wielomodowy i jednomodowy, kabel

koncentryczny, skrętki, fale radiowe

** Ethernet, techniki przełączania, budowa sieci lokalnych

** Podstawowe informacje nt. xDSL, WiFi, WiMAX, SDH/SONET

* Warstwy sieciowa i transportowa

** Adresy IP, maska podsieci, adresowanie klasowe i bezklasowe

** Podstawowe usługi dostarczania danych w intersieciach: zawodne pakietowe IP

i UDP, niezawodna strumieniowa TCP

** Protokół IPv4 i ICMP

** Protokół ARP

** Routing IP, wyznaczanie tras, protokoły wymiany informacji o

trasach

** Protokół UDP

** Protokół TCP

*** Ustanawianie i kończenie połączenia TCP - automat skończony TCP

*** Niezawodność, kontrola przepływu w TCP, szacowanie czasu podróży,

zapobieganie zatorom

** Protokół IPv6

** Multicast IP, IGMP, IGMP Snooping

* Warstwy wyższe

** Przegląd podstawowych usług sieciowych i programów (linuksowych): telnet,

ssh/scp, dig, host, ping, traceroute, mtr, ifconfig, ip, nmap, tcpdump

** Protokół automatycznej konfiguracji interfejsu sieciowego DHCP

** Protokoły poczty elektronicznej

** Protokół SNMP

* System nazw domenowych

** Serwery i struktura DNS

** Konfiguracja strefy, delegowanie poddomeny

* Zaawansowany routing międzyoperatorski

** Klasyfikacja protokołów routowania dynamicznego

** System autonomiczny (AS)

** Routing wewnąrz AS - protokół OSPF

** Protokół BGP

* Współczesne sieci Ethernet

** Przełączniki zarządzalne

** Ethernet a sieci MAN, WAN

** Protokół STP

** VLAN, GVRP

* Podstawy bezpieczeństwa

** Ochrona danych w sieci

** Rodzaje ataków

** Usługi ochrony: SSL/TLS (np. HTTPS), GNUPG

** NAT, proxy

** Ściany ogniowe na przykładzie linux iptables

* Laboratorium

** Interfejsy programistyczne: gniazda, XML-RPC itp.

** Projekt protokołu aplikacyjnego

** Implementacja protokołu aplikacyjnego

Literatura:

- D.E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci, 3. WNT 2003,

- W.R. Stevens, Biblia TCP/IP - Tom 1 Protokoły, WNT 1998,

- W.R. Stevens, UNIX Programowanie usług sieciowych, WNT 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii siecowich oraz związanych z nią aspektów programowania, architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych (K_W02).

2. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych - siedmiowarstwowy model ISO, protokoły komunikacyjne w tym TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer (K_W11).

Umiejętności:

1. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy sieciowe w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).

2. Potrafi skonfigurować sieć w wybranym systemie operacyjny oraz nim administrować, w tym instalować potrzebne oprogramowanie (K_U10).

3. Potrafi zaprojektować i skonstruować prostą sieć komputerową na obszarze niewieliego budynku lub lokalu (K_U10).

4. Potrafi zaprojektować i skonstruować proste aplikacje sieciowe działające w modelu klient-serwer (K_U13).

5. Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych (K_U22).

Kompetencje

1. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K02).

2. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania przedmiotu:

* Laboratorium (30 pkt)

- zadanie 1, programistyczne (6 pkt)

- zadanie 2, programistyczne (18 pkt)

- kartkówka (3 pkt)

- zadanie 3, projekt (3 pkt)

- aktywność (5 pkt dodatkowych)

* Zaliczenie laboratorium, czyli dopuszczenie do egzaminu: od 16 pkt

* Egzamin (30 pkt)

* Ocena końcowa na podstawie łącznej liczby punktów z laboratorium i egzaminu (60 pkt)

* W II terminie można poprawiać zadanie 2 i egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Janowska
Prowadzący grup: Agata Janowska, Zbigniew Jurkiewicz, Michał Kutwin, Błażej Mróz, Marcin Peczarski, Marcin Pruszczyński, Łukasz Sznuk, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.