Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Języki i narzędzia programowania I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-223bJNP1 Kod Erasmus / ISCED: 11.302 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Języki i narzędzia programowania I
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku (3. semestr) JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla II roku (3. semestr) JSIM - wariant 3M+4I
Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Programowanie obiektowe 1000-212bPO
Wstęp do programowania (podejście imperatywne) 1000-211bWPI

Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest pokazanie studentom konkretnych języków i narzędzi programistycznych.

Pełny opis:

Celem tego przedmiotu jest pokazanie studentom konkretnych języków i narzędzi programistycznych. Dynamiczny rozwój informatyki powoduje, że stale powstają nowe języki, środowiska i technologie informatyczne. Zestaw języków i narzędzi, o których warto by było opowiedzieć studentom, poszerza się z każdym rokiem. Są to zagadnienia bardzo ważne dla każdego, kto chce zajmować się praktycznymi zastosowaniami informatyki. Z drugiej strony program zajęć uniwersyteckich jest w naturalny sposób nakierowany na przedstawianie tych zagadnień, które są ogólne i w małym stopniu zależne od aktualnych trendów. Nie ma też możliwości pomieszczenia w nim wszystkich pojawiających się nowości. Chcąc pogodzić ze sobą te dwie sprzeczne ze sobą potrzeby (nowości i stabilności), wprowadzamy do naszego planu zajęć 30-godzinne kursy.

Literatura:

Specyficzna dla danego kursy (zwykle będzie to dokumentacja języka programowania i jego środowiska bądź dokumentacja przedstawianego narzędzia).

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania w języku C++ (imperatywny, obiektowy, funkcyjny, podstawy translacji, deklaracje i typy, mechanizmy abstrakcji); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) (K_W09).

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).

Umiejętności

1. Posługuje się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji (liczby, tablice, tekst) pamiętając o ich ograniczeniach, np. związanych z arytmetyką komputera (K_U09).

2. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty program komputerowy, używając właściwych metod, technik i narzędzi (K_U23).

3. Tworzy, ocenia i realizuje plan testowania (K_U25).

Kompetencje

1. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

2. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

W czasie semestru studenci dostają do zaprogramowania 7 zadań o rożnym poziomie trudności. Programy tworzone są w zespołach lub indywidualnie. Rozwiązanie każdego zadania oceniane jest w skali od 0 do 10 punktów. Od sumy punktów odejmowane są punkty za powtarzanie współpracy z tymi samymi osobami. Ocena końcowa jest proporcjonalna do liczby uzyskanych punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Peczarski
Prowadzący grup: Marcin Peczarski, Przemysław Rutka, Patrycja Węgrzynowicz, Michał Wichrowski, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.