Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia programowania obiektowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D03PO Kod Erasmus / ISCED: 11.304 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia programowania obiektowego
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy szeroko pojętej tematyki projektowania i programowania obiektowego. Główny nacisk kładziony jest na nowoczesne języki programowania obiektowego, ich realizację i semantykę oraz na zastosowanie obiektowych technik projektowania.

Pełny opis:

Tematyka poruszana na seminarium:

- koncepcji programowania obiektowego,

- języki programowania obiektowego,

- współczesne środowiska programistyczne programowania obiektowego (np. NetBeans, Visual Studio,...),

- znaczenie programów (analiza semantyki wybranych konstrukcji obiektowych języków programowania i ich maszyn wirtualnych),

- problemy kompilowania języków obiektowych (efektywne realizacje klas zagnieżdżonych, wielodziedziczenia, polimorfizmu; elastyczne systemy typów),

- wpływ narzędzi programowani (obiektowego) na inżynierię oprogramowania, efektywne używanie narzędzi programowania obiektowego, wzorce projektowe, projektowanie obiektowe, UML,

- formalny (aksjomatyczny) opis języków programowania obiektowego,

- oraz inne.

Praca magisterska na tym seminarium może mieć charakter:

- praktyczny (np. opracowanie kompilatora lub edytora wspomagającego tworzenie specyfikacji), lub

- teoretyczny (np. podanie pełnej aksjomatycznej charakteryzacji struktury danych TablicaSymboli).

Podczas spotkań będziemy też omawiać nowe pozycje literatury.

W przypadku obecności cudzoziemców zajęcia będą prowadzone po angielsku.

Literatura:

Współczesna literatura z tej dziedziny, w tym czasopisma naukowe i artykuły z konferencji. Szczegóły przedstawią prowadzący na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna problemy, techniki i narzędzia związane z budową kompilatorów języków obiektowych (K_W03).

2. Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie analizy, projektowania i programowania obiektowego.

Umiejętności

1. Ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie informatyki lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych (K_U11).

2. Potrafi opisywać wybrane problemy informatyczne i ich rozwiązania w sposób zrozumiały dla nieinformatyka; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych (K_U12).

3. Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny informatyki (K_U13).

4. Ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U14).

5. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia (K_U15).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu (w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem) lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

3. Potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K03).

4. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych (K_K06).

5. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawienie wymaganej liczby referatów, przesłanie (i ew. poprawienie wg uwag) ich wersji elektronicznej oraz konspektów.

Aktywność na zajęciach.

Spełnienie warunków formalnych (zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej na 1. roku, złożenie pracy magisterskiej na 2. roku).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski, Andrzej Szałas
Prowadzący grup: Janusz Jabłonowski, Andrzej Szałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.