Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometria obrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M09GOB Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Geometria obrazu
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Spojrzenie na problemy wizualizacji od strony geometrii obliczeniowej i zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce.

Pełny opis:

1. Układ obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. Usuwanie niewidocznych powierzchni.

2. Oświetlenie. Granice cienia.

3. Rozpoznawanie obrazu.

4. Określanie przestrzennego położenia obiektu.

5. Modelowanie powierzchni.

6. Podstawy OpenGL i OpenCV.

Literatura:

1. V. S. Nalwa, "A Guided Tour of Computer Vision"

2. Artykuły z proceedingsów ACM i IEEE.

3. Manual OpenGL, np. http://www.glprogramming.com/red/

4. Materiały na stronie: http://www.mimuw.edu.pl/~kowaluk

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma wiedzę z działów matematyki (geometria, kombinatoryka,

teoria grafów) niezbędnych do studiowania omawianych zagadnień

informatcznych (K_W01).

2. Dobrze rozumie rolę i znaczenie struktur danych wykorzystywanych

w rozwiązaniach problemów (K_W02).

3. Zna problemy, techniki i narzędzia występujące w rozważaniach

teoretycznych i praktycznych (K_W03).

Umiejętności

1. Posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych (K_U01).

2. Potrafi wyrażać problemy obliczeniowe w języku matematyki (K_U02).

3. Projektuje algorytmy z wykorzystaniem poznanych technik. (K_U04).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego

kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu (w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem) lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

3. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kowaluk
Prowadzący grup: Paweł Gołąb, Mirosław Kowaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kowaluk
Prowadzący grup: Paweł Gołąb, Mirosław Kowaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.