Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Handel elektroniczny - wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M09OTA Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Handel elektroniczny - wprowadzenie
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego 1000-2M09OTW

Skrócony opis:

Handel elektroniczny jest jednym z podstawowych zastosowań technologii internetowej. Tworzenie zaawanasowanych rozwiązań w tej dziedzinie wymaga nie tylko umiejętności informatycznych, ale także wiedzy z zakresu toerii gier, ekonomii i innych nauk społecznych.

Podczas zajęc przedstawiony zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące handlu elektronicznego, w tym: tworzenie optymalnych mechanizmów wyboru, projektowanie aukcji, aukcje kombinatoryczne, itp.

Przedmiot jest rozszerzeniem zagadnień omawianych podczas wykładu Obliczeniowa Teoria Wyboru Społecznego (semestr zimowy 2010/2011)

Wiele technik omawianych na wykładzie wykorzystywane jest przy tworzeniu usług i oprogramowania najwiekszych firm z branży IT, takich jak, na przykład, Google, Ebay czy Microsoft (Yahoo).

Pełny opis:

Handel elektroniczny jest jednym z podstawowych zastosowań technologii internetowej. Tworzenie zaawanasowanych rozwiązań w tej dziedzinie wymaga nie tylko umiejętności informatycznych, ale także wiedzy z zakresu toerii gier, ekonomii i innych nauk społecznych.

Podczas zajęc przedstawiony zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące handlu elektronicznego, w tym:

• Projektowanie mechanizmów – teoria projektowania mechanizmów (ang. mechanism design) jest jedną z najważniejszych kwestii w handlu elektornicznym. Mechanizmy aukcyjne i szerzej, mechanizmy dokonywania wyboru, powinny być stworzone w sposób gwarantujący zysk zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego.

• Teoria aukcji – istnieje kilka podstawowych typów aukcji. Podczas zajęć bardzo szczegółowo omówimy i porównamy wszystkie z nich;

• Teoria aukcji kombinatorycznych – podczas gdy większość aukcji prywatnych dotyczy sprzedaży pojedyńcznych dóbr, w sektorze businessowym niezwykle są tzw. aukcje kombinatoryczne, podczas których sprzedaje się całe podzbiory z określonej puli dóbr.

Podczas zajęć omówimy także dwa międzynarodowe konkursy związane z handlem elektronicznym:

• TAC – Trading Agent Competition – celem tego konkursu jest badanie zagadnień związanych z użyciem technologii wieloagentowych w handlu elektronicznym. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć autonomicznego agenta, który jest w stanie osiągnąć jak najlepszy wynik dokonująć transakcji na z góry zadanym rynku elektronicznym;

• CAT Torunament – jest odwróceniem TAC, uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć rynek (poprzez zaproponowanie zasad wymiany, opłat, itp.) który przyciągnie jak największa liczbę sprzedających i kupujących.

Zajęcia powinny być interesujące dla osób, które chciałyby zobaczyć w jaki sposób ciekawe rozwiązania algorytmiczne i obliczeniowe przekuwane są na realne zastosowania biznesowe w handlu elektronicznym.

Literatura:

Literatura podstawowa: materiały przygotowane dla studentów w tym wybrane artykuły naukowe.

Literatura podstawowa:

"Preference Handling in Combinatorial Domains: From AI to Social Choice", Chevaleyre et al. 2008, AI Magazine

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna podstawowe kerunki badawcze w e-commerce, szczególnie te będące w obszarze zainteresowania największych firm z branży IT

2. Zna podstawowe pojecia i zagadnienia z zakresu teorii aukcji, szczególnie aukcji kombinatorycznych

3. Zna najważniejsze pojęcia, zagadnienia i rozwiązania z teorii projektowania mechanizmów dotyczące teorii aukcji

4. Zna podstawowe własności najważniejszych zastosowań teorii aukcji w realnych rozwiązaniach biznesowych, w tym w e-businessie, sztucznej inteligencji i systemach wieloagentowych.

Umiejętności

1. Potrafi rozpatrzeć obliczeniowe i kombinatoryczne własność aukcji, w tym aukcji kombinatorycznych

2. Potrafi formalnie opisać i wskazać optymalne zachowanie sprzedającego i licytujących w wybranych, funkcjonujących w rzeczywistości aukcji.

3. Potrafi udowodnić własności mechanizmu aukcyjnego

Kompetencje

1. Rozumie potrzebę przekuwania swojej wiedzy i umiejętności informatycznych i matematycznych na konkretne rozwiązania businessowe

2. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej

3. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: na podstawie aktywności (wymagana jest obecność na ćwiczeniach, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie dwóch prezentacji w grupach dwuosobowych).

Zaliczenie wykładu: na podstawie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.