Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyczna analiza danych 2 (wspólne z 1000-718SAD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M13SAD2 Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Statystyczna analiza danych 2 (wspólne z 1000-718SAD)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Pełny opis:

Treści kształcenia: przypomnienie podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa, funkcje tworzące momenty, twierdzenie Bayesa; testy statystyczne (istotność i moc testu, regiony krytyczne, p-wartości); jednoczesne testowanie wielu hipotez statystycznych; estymacja parametrów modelu (metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności); wnioskowanie bayesowskie; modele liniowe; metody MCMC (próbnik Gibbsa, algorytm Metropolisa-Hastingsa); sieci bayesowskie (algorytmy uczenia sieci, wnioskowanie w sieciach); uczenie PAC, wymiar Vapnika-Chervonenskisa (VC).

Literatura:

Elements of. Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Second Edition. February 2009. Trevor Hastie · Robert Tibshirani · Jerome Friedman, Springer

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: zapoznanie studentów z podstawowymi technikami konstrukcji modeli statystycznych, estymacji parametrów oraz oceny istotności otrzymanych wyników. (K_W08) Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowanie poznanych narzędzi w analizie danych pochodzących z wielkoskalowych eksperymentów molekularnych. (K_U14)

Metody i kryteria oceniania:

projekt zaliczeniowy + egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczurek
Prowadzący grup: Krzysztof Gogolewski, Ewa Szczurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.