Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia wnioskowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M16NMW Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Narzędzia wnioskowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony praktycznym aspektom wnioskowania. Obejmie przede wszystkim narzędzia wnioskowania (zaimplementowane i ogólnie dostępne) i metody niezbędne dla ich wykorzystania.

Pełny opis:

1) Datalog

a) projektowanie baz danych,

b) obliczanie zapytań, problem negacji,

c) obliczenia rozmyte w języku Datalog.

d) wykorzystanie implementacji DES,

2) Answer Set Programming (ASP)

a) wprowadzenie do metodologii i semantyki ASP

b) praktyka wykorzystania ASP,

c) problemy optymalizacji w ASP,

d) sformułowanie wybranych problemów w ASP,

e) ASP w dziedzinie reprezentacji wiedzy,

f) wykorzystanie solvera (Potassco)

3) Programowanie z więzami CLP

a) wprowadzenie do metodologii i semantyki (CLP)

b) sformułowanie wybranych problemów w CLP

c) wykorzystanie Eclipse Prolog.

4) Wnioskowanie parakonsystentne

a) wprowadzenie do wnioskowania parakonsystentnego,

b) wykorzystanie interpretera inter4QL.

Literatura:

1. M. Gebser, R. Kaminski, B. Kaufmann, T. Schaub: Answer Set Solving in Practice, Morgan & Claypool Publishers, 2012.

2. M. Gelfond, Y. Kahl: Knowledge Representation, Reasoning, and the Design of Intelligent Agents. The Answer Set Programming Approach, Cambridge University Press, 2014.

3. K.R. Apt, M. Wallace: Constraint Logic Programming using ECLiPSe Prolog, Cambridge University Press, 2007.

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

a. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie złożoności, dedukcyjnych baz danych, inżynierii oprogramowania w zakresie systemów inteligentnych (K_W02).

b. Ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą dedukcyjnych baz danych, logicznego modelowania danych, wyszukiwania informacji (K_W08).

c. Zna logiczne metody definiowania semantyki programów, z ich matematycznymi podstawami i praktycznymi technikami, a także pojęcia poprawności programów oraz techniki i formalizmy dla ich dowodzenia (K_W13).

2. Umiejętności

a. Potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania związanych z informatyką zadań o średnim poziomie złożoności (K_U01).

b. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).

c. Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań (K_U19).

3. Kompetencje

a. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

b. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie projektów zaliczeniowych i egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anh Linh Nguyen
Prowadzący grup: Anh Linh Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anh Linh Nguyen
Prowadzący grup: Anh Linh Nguyen, Andrzej Szałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.