Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blockchain, kontrakty SmartContract i aplikacje rozproszone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M18BC Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Blockchain, kontrakty SmartContract i aplikacje rozproszone
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Kryptografia dla informatyków I 1000-2M12KI1

Założenia (lista przedmiotów):

Kryptografia dla informatyków I 1000-2M12KI1

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość rachunku prawdopodobieństwa, matematyki dyskretnej i algebry.

Skrócony opis:

Zajęcia pozwalają zrozumieć na praktycznych przykładach jak działa programowalny blockchain oraz jak tworzyć kontrakty SmartContract. Zajęcia pozwalają też zdobyć umiejętność pisania bezpiecznych aplikacji rozproszonych w oparciu o blockchain, rozproszone systemy plików i technologie web3js.

Pełny opis:

Zajęcia pozwalają zrozumieć na praktycznych przykładach, jak działa programowalny blockchain oraz jak tworzyć kontrakty SmartContract. Zajęcia pozwalają też zdobyć umiejętność pisania bezpiecznych aplikacji rozproszonych w oparciu o blockchain, rozproszone systemy plików i technologie web3js.

1. Podstawowy technologii łańcucha bloków (ang. blockchain): konsensus w sieciach peer-to-peer oparty na dowodach pracy (ang. Proofs of Work), wspólnoty górnicze (ang. mining pools), analiza bezpieczeństwa technologii łańcucha bloków, alternatywne metody uzyskiwania konsensusu (3)

2. Tworzenie smart contractów (5)

3. Wybrane zagadanienia związane z tworzeniem kontraktów - bezpieczeństwo, koszt (2)

4. Rozproszone systemy plików (1)

5. Tworzenie aplikacji rozproszonych z użyciem blockchaina i rozproszonych systemów plików (4)

Literatura:

Dokumentacja Ethereum: http://www.ethdocs.org/en/latest/

Dokumentacja Solidity: https://solidity.readthedocs.io/en/develop/

Dokumentacja Web3js: https://web3js.readthedocs.io/en/1.0/

Efekty uczenia się:

Wiedza.

Rozumie:

1. podstawowe algorytmy związane z blockchainem

2. pojęcia związane z bezpieczeństwem rozwiązań opartych o blockchain

3. pojęcia związane z kosztem i skalowalnością rozwiązań opartych o blockchain

4. działanie rozproszonych systemów plików

5. architekturę aplikacji rozproszonych

Umiejętności.

Potrafi tworzyć:

1. Kontrakty SmartContract

2. Tokeny

3. Aplikacje rozproszone

Kompetencje:

1. Rozumie zagadnienia związane z bezpieczeństwem

Metody i kryteria oceniania:

Prace domowe (x4), które dają po 10 pkt i projekt zaliczeniowy za 60pkt. Kurs wymaga 51 punktów do zaliczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.