Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia systemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-716BIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia systemów
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład przedstawia aktualnie rozwijane narzędzia modelowania i analizy złożonych systemów biologicznych.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Modelowanie niestabilności genomu; modele proliferacji elementów transpozonowych (model przestrzenny Fischera);

Rearanżacje genomowe, zmiany organizacji chromatyny i zaburzenia regulacji;

Procesy molekularne na skalę proteomu (modelowanie proteolizy);

Modele integrujące dane genetyczne i metabolomiczne;

Modele reakcji biochemicznych (deterministyczne i stochastyczne).

Literatura:

adekwatne artykuły naukowe

Efekty uczenia się:

umiejętności i kompetencje:

-analizy i symulacji sieci biochemicznych na różnych poziomach przybliżeń (K_U23)

-rozumie zasady konstrukcji modeli analitycznych i komputerowych zjawisk przyrodniczych (K_U17)

-dostrzega i rozumie różnorodność systemów regulacyjnych w biologii (K_W21)

Metody i kryteria oceniania:

Projekty programistyczne powiązane z modelowaniem i eksploracją danych jako zaliczenie laboratorium.

Egzamin ustny pozwala zaliczyć wykład.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gambin
Prowadzący grup: Anna Gambin, Krzysztof Gogolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gambin
Prowadzący grup: Krzysztof Gogolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)