Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interdyscyplinarny projekt zespołowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-720IPZ Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Interdyscyplinarny projekt zespołowy
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty kierunkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Sprawne programowanie w Pythonie, podstawy statystyki, znajomość bioinformatyki na poziomie „Wstępu do biologii obliczeniowej”, znajomość jęz. angielskiego.

Pełny opis:

Treści kształcenia: przypomnienie podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa, funkcje tworzące momenty, twierdzenie Bayesa; testy statystyczne (istotność i moc testu, regiony krytyczne, p-wartości); jednoczesne testowanie wielu hipotez statystycznych; estymacja parametrów modelu (metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności); wnioskowanie bayesowskie; modele liniowe; metody MCMC (próbnik Gibbsa, algorytm Metropolisa-Hastingsa); sieci bayesowskie (algorytmy uczenia sieci, wnioskowanie w sieciach); uczenie PAC, wymiar Vapnika-Chervonenskisa (VC).

Literatura:

Elements of. Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Second Edition. February 2009. Trevor Hastie · Robert Tibshirani · Jerome Friedman, Springer

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: zapoznanie studentów z podstawowymi technikami konstrukcji modeli statystycznych, estymacji parametrów oraz oceny istotności otrzymanych wyników. (K_W08) Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowanie poznanych narzędzi w analizie danych pochodzących z wielkoskalowych eksperymentów molekularnych. (K_U14)

Metody i kryteria oceniania:

projekt zaliczeniowy + egzamin ustny w postaci prezentacji

Wykonanie projektu i prezentacji w terminie będzie oznaczać de facto egzamin w terminie zerowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wilczyński
Prowadzący grup: Bartosz Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.