Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1#POWI Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla I roku
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty dla I roku
ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty dla I roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Inżynieria nanostruktur; przedmioty dla I roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla I roku
ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla I roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla I roku
ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/pniezurawski/podstawy-ochrony-w%C5%82asno%C5%9Bci-intelektualnej
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. Szczegółowo zostaną omówione: autorskie prawa osobiste i majątkowe, wynalazek jako przedmiot własności przemysłowej. Powyższa problematyka zostanie omówiona zwłaszcza w kontekście funkcjonowania uczelni.

Cały wykład składa się z dwóch części, które prezentować będę w kolejnych terminach:

1. W pierwszym terminie - część pt. "Utwory" - zajmiemy się prawem autorskim.

2. W drugim terminie - część pt. "Wynalazki" - prawem własności przemysłowej.

Proszę wpisać w swoim profilu w USOS aktualny adres e-mail.

Literatura:

1. Prezentacja z wykładu.

2. Wybrane fragmenty odpowiednich ustaw.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące utworów

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące patentów

Umiejętności

- umie wskazać możliwe ścieżki ochrony utworów i wynalazków

- potrafi powołać się na przepisy o dozwolonym użytku utworów i wynalazków

- przy publikacji własnego utworu potrafi dobrać właściwą licencję otwartą

Postawy

- szanuje efekty ludzkiej kreatywności i jest świadomy konsekwencji związanych z wkroczeniem w zakres cudzej wyłączności

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy - szczegóły na stronie przedmiotu. Na teście zaliczeniowym obowiązuje materiał z obu części wykładu: "Utwory" i "Wynalazki".

Warunkiem przystąpienia do testu oraz uzyskania zaliczenia jest zarejestrowanie się na przedmiot w USOS przed otwarciem testu w terminie zerowym!

Rejestracji na przedmiot w USOS można dokonać samemu (w wyznaczonych terminach) lub za pośrednictwem Dziekanatu.

Proszę zadbać o to, by być zapisanym do grupy w ramach przedmiotu oraz wpisać w swoim profilu w USOS aktualny adres e-mail.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, aczkolwiek informacje na nim prezentowane są przydatne podczas przygotowań do testu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.