Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1#POWI Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla I roku
ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty dla I roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Inżynieria nanostruktur; przedmioty dla I roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/pniezurawski/podstawy-ochrony-w%C5%82asno%C5%9Bci-intelektualnej
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej. Szczegółowo zostaną omówione: autorskie prawa osobiste i majątkowe, wynalazek jako przedmiot własności przemysłowej. Powyższa problematyka zostanie omówiona zwłaszcza w kontekście funkcjonowania uczelni.

Wykład zawiera dwie główne części, które omówię w trakcie nagranych i udostępnionych wykładów:

1. Utwory, czyli o prawie autorskim.

2. Wynalazki w prawie własności przemysłowej.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej. Kurs udostępnię osobom zapisanym na przedmiot w USOS, test zaliczeniowy będzie dostępny w ramach uniwersyteckiej platformy Kampus.

Kurs zostanie otwarty 17 listopada 2021 r., o czym osoby zarejestrowane powiadomię przez USOSMail.

Proszę wpisać w swoim profilu w USOS aktualny adres e-mail. Należy zadbać o to, by być zapisanym do grupy w ramach przedmiotu.

Literatura:

1. Nagrane wykłady.

2. Prezentacja z wykładu.

3. Wybrane fragmenty odpowiednich ustaw.

4. Wybrane opisy patentowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące utworów

- zna podstawowe regulacje prawne dotyczące patentów

Umiejętności

- umie wskazać możliwe ścieżki ochrony utworów i wynalazków

- potrafi powołać się na przepisy o dozwolonym użytku utworów i wynalazków

- przy publikacji własnego utworu potrafi dobrać właściwą licencję otwartą

Postawy

- szanuje efekty ludzkiej kreatywności i jest świadomy konsekwencji związanych z wkroczeniem w zakres cudzej wyłączności

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy - szczegóły na stronie przedmiotu. Na teście zaliczeniowym wymagane zagadnienia z wykładu oraz pracy własnej.

Warunkiem przystąpienia do testu oraz uzyskania zaliczenia jest zarejestrowanie się na przedmiot w USOS przed otwarciem testu w terminie zerowym!

Rejestracji na przedmiot w USOS można dokonać samemu (w wyznaczonych terminach) lub za pośrednictwem Dziekanatu.

Proszę zadbać o to, by być zapisanym do grupy w ramach przedmiotu oraz wpisać w swoim profilu w USOS aktualny adres e-mail.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.