Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra z geometrią I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1ENALGE11 Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Algebra z geometrią I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru
Strona przedmiotu: http://www.impan.pl/~pmh/teach/algebra/algebra.html
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami algebry liniowej: liczby zespolone, wielomiany, grupy, wektory i macierze.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie pojęć przewijających się przez matematykę oraz fizykę w przeciągu całego okresu studiów. Te abstrakcyjne pojęcia te będą ilustrowane przykładami z różnych dziedzin tak by uczynić je maksymalnie zrozumiałymi i pokazać ich przydatność w fizyce.

1. Liczby zespolone, pojęcie ciała liczbowego.

2. Równania algebraiczne stopnia trzeciego.

3. Podstawowe własności wielomianów, największy wspólny dzielnik.

4. Pojęcie grupy, grupa permutacji, znak permutacji, rozkład permutacji na cykle.

5. Przestrzenie wektorowe, liniowa niezależność, baza, podprzestrzenie, suma i przecięcie podprzestrzeni.

6. Odwzorowanie liniowe, jądro, obraz, macierz odwzorowania.

7. Wyznacznik.

Literatura:

1. S. Zakrzewski, Algebra i geometria, skrypt UW.

2. P. Urbański, Algebra liniowa i geometria, skrypt UW.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni:

a) znać pojęcie liczby zespolonej i wykonywać rachunki z użyciem liczb zespolonych;

b) rozumieć pojęcia przestrzeni wektorowej, liniowej niezależności i bazy;

c) rozumieć pojęcie odwzorowania liniowego i macierzy;

d) umieć rozwiązywać układy równań liniowych;

e) umieć obliczyć wyznacznik macierzy i znaleźć macierz odwrotną.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia i egzamin pisemny -- część obliczeniowa;

egzamin ustny -- część teoretyczna.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Nieszporski
Prowadzący grup: Marcin Kościelecki, Maciej Nieszporski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.