Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fizyczna i elektroniczna (w tym komputerowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1INZ27 Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna i elektroniczna (w tym komputerowa)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: http://pracownie1.fuw.edu.pl/pe-IN/index.html
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem Pracowni jest zapoznanie studentów z technikami eksperymentalnymi wykorzystującymi podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową, na przykładzie pomiarów obwodów elektrycznych i elektronicznych. Także z budową elementarnych układów elektronicznych analogowych i cyfrowych. Duża rola przywiązywana będzie do graficznej prezentacji wyników pomiarowych, dopasowania zależności funkcyjnych do wyników pomiarów oraz do stosowania zasad analizy niepewności pomiarowych.Skrócony opis:

Głównym celem laboratorium jest zaznajomienie studentów z technikami doświadczalnymi, które wykorzystują podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową oraz z podstawami budowy prostych układów elektronicznych analogowych i cyfrowych.

Strona www Pracowni Elektronicznej

Wykonywane ćwiczenia będą dotyczyły obwodów prądu stałego i zmiennego (obwody RLC), półprzewodnikowej diody i tranzystora, wzmacniacza operacyjnego i podstaw układów cyfrowych.

Studenci poznają podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową: woltomierz, amperomierz, omomierz, zasilacz laboratoryjny, generator funkcyjny, oscyloskop cyfrowy, a także wybrane oprogramowanie do przedstawiania i analizy danych pomiarowych.

Nakład pracy studenta: laboratorium i wykłady 45 h (2 ECTS), praca w domu 45 godz. (2 ECTS)

Pełny opis:

Uwaga: przedmiot składa się z zajęć na pracowni i z wykładów. Na wiosnę 2018 roku wykłady odbywają się we wtorki od 8 do 10. Wykłady są na zmianę z pracowniami: w tygodniu z wykładem nie ma zajęć na pracowni.

W ramach Pracowni wykonane zostaną ćwiczenia dotyczące:

1) prawa Ohma z nauką prezentacji wyników pomiarowych,

2) obwodów prądu stałego, praw Kirchhoffa,

3) obwodów prądu zmiennego - filtrów RLC,

4) obwodów rezonansowych RLC,

5) diody półprzewodnikowej,

6) elementów testowania hipotez i analizy statystycznej wyników pomiarowych,

7) tranzystora,

8) układów cyfrowych,

9) wzmacniaczy operacyjnych

Jako przygotowanie do wykonania ćwiczeń zostaną przedstawione wykłady dotyczące:

- obwodów prądu stałego i zmiennego,

- elementów elektroniki półprzewodnikowej: diody, tranzystora,

- podstaw układów cyfrowych,

a także kilku trendów w elektronice i ogólnych zasad organizacji współczesnego przemysłu elektronicznego.

Wyniki wykonywanych pomiarów będą opracowywane z wykorzystaniem oprogramowania do tworzenia wykresów wyników pomiarowych, umożliwiającego również dopasowanie zależności funkcyjnej do uzyskanych wyników.

Do analizy układów cyfrowych będzie wykorzystywane oprogramowanie do symulacji układów logicznych.

W ćwiczeniach pomiarowych duża rola będzie przywiązywana do określania i analizy niepewności pomiarowych.

Literatura:

Literatura do ćwiczeń podawane jest przez prowadzących, stosownie do tematu i zakresu ćwiczenia.

1) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, PWN 2005

tom 3 - rozdziały 26, 27, 28, 31, 33 - elementy i obwody prądu stałego i zmiennego

tom 5 - rozdział 42 - przewodnictwo elektryczne ciał stałych

2) R. Śledziewski, Elektronika dla fizyków, PWN 1982

Efekty uczenia się:

Student pozna praktycznie podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową stosowaną w pomiarach wielkości elektrycznych. Pozna zjawiska związane z obwodami prądu stałego i zmiennego, w tym zjawisko rezonansu w obwodzie elektrycznym, podstawy elektroniki półprzewodnikowej analogowej i cyfrowej. Pozna techniki opracowania i graficznej prezentacji danych pomiarowych, w tym z zastosowaniem rachunku niepewności pomiarowych. Pozna też metody dopasowania zależności funkcyjnych do wyników doświadczalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z Pracowni wystawiana jest na podstawie punktów uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń, uczestnictwa w wykładach oraz z kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korona
Prowadzący grup: Johannes Binder, Mateusz Król, Rafał Mirek, Zuzanna Ogorzałek, Barbara Piętka, Katarzyna Rechcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.