Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia wykorzystania zasobów internetowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB23 Kod Erasmus / ISCED: 11.301 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Pracownia wykorzystania zasobów internetowych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur; przedmioty do wyboru
ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Dla studentów II roku kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie" specjalności "Biofizyka molekularna". Zakładana jest podstawowa wiedza dotycząca obsługi komputera oraz budowy makrocząsteczek biologicznych (białek, DNA, RNA).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z ogólnodostępnymi internetowymi bazami danych gromadzącymi informacje z dziedziny nauk przyrodniczych oraz narzędziami umozliwiającymi wyszukiwanie informacji, uzyskiwanie i analizę danych zgromadzonych w tych bazach.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z ogólnodostępnymi internetowymi bazami danych gromadzącymi informacje z dziedziny nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, medycyna) oraz narzędziami umozliwiającymi wyszukiwanie informacji, uzyskiwanie i analizę danych zgromadzonych w tych bazach.

Zagadnienia:

1. Bazy bibliograficzne

2. Bazy sekwencyjne

3. Bazy struktur molekularnych

4. Bazy kliniczne

5. Bazy właściwości fizykochemicznych cząsteczek

6. Genomowe bazy danych

7. Metabazy

8. Niekomercyjne programy do wizualizacji struktur makrocząsteczek

9. Niekomercyjne programy i narzędzia online do rysowania struktur cząsteczek chemicznych

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz.

samodzielne przygotowanie do zajęć - 15 godz. (1 godz. tygodniowo)

prace domowe - 30 godz. (2 godz. tygodniowo)

Razem 75 godz.

Literatura:

1. J.-M. Claverie, C. Notredame, "Bioinformatics for Dummiees"

2. Źródła internetowe

3. Dokumentacja narzędzi i zasobów dostępna online

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Zna podstawe bazy danych gromadzące informacje z dziedziny nauk przyrodniczych

2. Zna podstawowe narzędzia potrzebne do efektywnego korzystania z tych baz

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi efektywnie wykorzystać ogólnodostępne serwisy i narzędzia internetowe do poszukiwania, uzyskiwania, analizy i prezentacji informacji naukowej

POSTAWY

1. Docenia znaczenie gromadzenia danych z dziedziny nauk przyrodnicznych w postaci ogólnodostępnych zasobów internetowych; rozumie korzyści płynące z wykorzystania ich w pracy badawczej.

2. Rozumie etykę pracy badawczej

Metody i kryteria oceniania:

Testy/praca samodzielna na zajęciach, na ocenę.

Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie wszystkich otrzymanych ocen.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Długosz
Prowadzący grup: Maciej Długosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.