Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe (dla ZFBM-BM)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB27 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe (dla ZFBM-BM)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Praktyka wakacyjna dla specjalności Biofizyka molekularna oraz Projektowanie molekularne i bioinformatyka interdyscyplinarnego kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie ma na celu pogłębienie wiedzy studenta w co najmniej jednej z dziedzin poznanych podczas studiów, a także zapoznanie się ze specyfika pracy w laboratorium naukowo-badawczym.

Praktyki realizowane są przede wszystkim w instytutach naukowych prowadzących interdyscyplinarne badania naukowe z zakresu biofizyki molekularnej, biologii molekularnej, nanotechnologii oraz dziedzin pokrewnych, a także w firmach farmaceutycznych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyki wakacyjne w laboratoriach naukowo-badawczym lub firmach farmaceutycznych.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze specyfiką pracy w laboratoriach prowadzących interdyscyplinarne badania z zakresu biofizyki molekularnej i dziedzin pokrewnych oraz pogłębienie wiedzy studenta w co najmniej jednej z dziedzin poznanych podczas studiów.

Pełny opis:

W roku 2010/2011 studenci mogli odbyć praktyki między innymi w następujących instytucjach i pod opieka następujących osob:

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny, mgr Wojciech Szeszkowski (II Zakład Radiologii Klinicznej), aparatura MRI

2. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Genetyki, prof. dr hab. Magdalena Boguta

3. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Środowiskowe Laboratorium Rezonansu Magnetycznego, doc. dr hab. Andrzej Ejchart, aparatura NMR

4. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Środowiskowe Laboratorium Spektromerii Mas, prof. dr hab. Michał Dadlez, aparatura MS

5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Dr Katarzyna Tońska,

6. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biofizyki, doc. dr hab. Jarosław Poznański

7. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biologii Molekularnej, dr hab. Anna Bębenek, „Mechanizmy wierności polimeraz DNA”

8. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biologii Molekularnej, Dr Anna Sikora „Ogniwa mikrobiologiczne”

9. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Prof dr hab. Elżbieta Grzesiuk, Zakład Biologii Molekularnej, „Mutacje indukowane i adaptacyjne”

10. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biologii Molekularnej, grupa Pani prof. dr hab. Barbary Tudek, „Oksydacyjne uszkodzenia DNA”

a) Dr Elżbieta Speina,

b) Dr Jarosław Cieśla,

c) mgr Dorota Dziuban,

11. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Dr Agnieszka Maciejewska, „Badania reakcji

enzymatycznych technika HPLC - nowe substraty dioxygenazy AlkB”

12. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Zakład Enzymologii Porównawczej, prof dr hab Wojciech Rode, temat: „Badania enzymatyczne: enzymy endogenne i rekominowane”

13. Instytut Matki i Dziecka, Zakład Genetyki Medycznej, 1-3 miejsca, w zależności od terminów, „Zastosowania nowoczesnych metod analizy DNA w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie”

Opiekunowie:

a) dr Dorota Hoffman-Zacharska (kier. Pracowni Neurogenetyki),

b) dr Monika Gos (kier. Pracowni Genetyki Rozwoju

c) mgr Katarzyna Wertheim-Tysarowska (kier. Pracowni Badań Chorób Dziedzicznych,

14. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zaklad Fizjologii Klinicznej, ul. Marymoncka 99/103 01-813 Warszawa., kierownik Zakladu prof. Andrzej Beręsewicz, opiekun praktyk dr Urszula Mackiewicz, temat: „Przebudowa mięśnia sercowego na poziomie organu i na poziomie komorkowym po zawale serca”

15. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Pracownia Bioinformatyki i Inżynerii Białka, dr Grzegorz Chojnowski,

16. Instytut Sportu, 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16, dr. Jadwiga Malczewska,

17. Instytut Fizyki PAN, prof. dr hab. Marek Cieplak (Grupa Fizyki Biologicznej)

18. Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, prof. dr hab. Robert Hołyst i kierownicy zespołów, 7-10 osób

Tematyka:

a) ruch białek w lektroforezie kapilarnej

b) ruch białek analizowany za pomoca mikroskopu konfokalnego z FCS-em

c) mikrofluidyka w biologii

d) dynamiczne rozpraszanie światła do wyznaczania lepkości w miękkiej materii

e) porzadkowanie nanoczastek w objętości i na powierzchniach

f) tworzenie kompozytów z nanorurek i celulozy

g) widma sers aminokwasów i biomolekuł

h) analiza widm sers

19. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

Literatura:

W związku z dużą różnorodnością tematów praktyk, literatura będzie podana indywidulanie dla każdego z tematów przez opiekuna praktyk w danej instytucji

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W związku z dużą różnorodnością instytucji, w których studenci odbywają praktyki oraz koniecznością wyboru przez każdego studenta tylko jednej z nich, uzyskana przez studenta wiedza zależy w istotny sposób od dokonanego przez Niego/Nią wyboru. Zdobycie podanych poniżej umiejętności i wykształcenie postaw jest celem praktyk, jednak konkretna realizacja tego założenia zależy także od instytucji czy nawet grupy, w której praktyka się odbywa.

Umiejętności:

1. umiejętność samodzielnego planowania i wykonania eksperymentów z zakresu biofizyki molekularnej i dziedzin pokrewnych

2. umiejętność pracy w zespole

3. umiejętność obsługi aparatury badawczej stosowanej w badaniach biofizycznych i pokrewnych

4. umiejętność opracowania, analizowania i prezentowania własnych wyników eksperymentalnych

Postawy:

1. zrozumienie, na czym polega etyka pracy badawczej

2. świadomość odpowiedzialności za własne wyniki

dbałość o bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi, biologicznymi i aparaturą stosowaną w badaniach biofizycznych i pokrewnych

3. koleżeństwo, dobra współpraca z innymi członkami zespołu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyk jest samodzielne przygotowanie prawidłowego raportu opisującego cele praktyki i ich realizację. W związku z ogromną różnorodnością tematów praktyk, często dotyczących bardzo wąskich obszarów wiedzy czy tez zastosowania wyrafinowanych metod pomiarowych, raport powinien być napisany w sposób pozwalający na zrozumienie istoty praktyk i tego, czego student nauczył się podczas ich odbywania, dla osoby nie będącej specjalistę w danej dziedzinie.

przygotowała Maria Agnieszka Bzowska, ostatnia modyfikacja 25 listopada 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 70 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bzowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.