Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia II R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2Ind17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Pracownia II R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na II roku
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Studenci przystępujący do zajęć muszą mieć zaliczoną Pracownię I R (1100-1Ind23). Ponadto zakładana jest znajomość podstaw fizyki, a w szczególności elektryczności i magnetyzmu, zjawisk związanych z przepływem prądu elektrycznego oraz podstawowej wiedzy o strukturze materii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pracownia II R to zajęcia o charakterze laboratoryjnym. Składa się z dwóch części. W semestrze zimowym zajęcia dotyczą podstaw elektroniki oraz elektronicznych technik pomiarowych i są wspólne dla wszystkich studentów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Integralną, obowiązkową częścią zajęć jest wykład z podstaw elektroniki, odbywający się na przemian z zajęciami praktycznymi.

W semestrze letnim studenci wykonują wybrane przez siebie ćwiczenia z różnych działów fizyki. Ćwiczenia mają charakter zaawansowany, a wykonanie każdego z nich zajmuje kilka tygodni.

Pełny opis:

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu i obejmują naprzemiennie wykłady wprowadzające w tematykę ćwiczeń i ćwiczenia laboratoryjne.

Program zajęć z elektroniki obejmuje 5 bloków tematycznych:

- bierne elementy elektroniczne,

- diody półprzewodnikowe,

- tranzystory i wzmacniacze tranzystorowe,

- układy logiczne (cyfrowe),

- scalone układy analogowe (w szczególności wzmacniacze operacyjne, komparatory, układy zasilające).

Czasy planowane na poszczególne tematy w semestrze zimowym są rożne z uwagi na ich zakres (na każdy temat przypada od 1 do 3 zajęć laboratoryjnych i 1 lub 2 wykłady). W semestrze letnim zajęcia obejmują wykonanie 2 lub 3 zajmujących kilka tygodni ćwiczeń z wybranych działów fizyki.

Literatura:

Do części elektronicznej:

- P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki

- Piotr Górecki, Wyprawy w świat elektroniki (wszystkie części)

- Piotr Górecki, Wzmacniacze operacyjne

- Materiały na stronie elportal.pl, w szczególności kurs "Tranzystory dla początkujących"

Literatura do zaawansowanych ćwiczeń z fizyki zostanie podana przez prowadzącego przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi wykorzystywać urządzenia diagnostyczne i pomiarowe takie jak miernik uniwersalny, oscyloskop, generator, zasilacz laboratoryjny,

- potrafi zaprojektować i zbudować prosty układ elektroniczny oparty o bierne elementy elektroniczne,

- zna podstawy działania elementów półprzewodnikowych,

- rozumie działanie wzmacniacza tranzystorowego,

- rozumie zasadę budowy i działania układów logicznych,

- potrafi zbudować prosty układ cyfrowy,

- potrafi wykorzystać układ wzmacniacza operacyjnego,

- zna specyfikę wykonywania pomiarów w wybranych działach fizyki.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym przystąpienie do każdego ćwiczenia jest możliwe po zaliczeniu sprawdzianu. Na zakończenie zajęć z danego bloku tematycznego należy sporządzić raport. Po zakończeniu ćwiczeń laboratoryjnych odbędzie się kolokwium końcowe o charakterze egzaminu ustnego z częścią praktyczną. Ocena końcowa z pracowni elektronicznej jest wystawiana na podstawie ocen ze sprawdzianów, raportów i kolokwium końcowego.

W semestrze letnim przystąpienie do ćwiczenia jest możliwe po zaliczeniu egzaminu wejściowego. Ocena końcowa z tej części zajęć jest wystawiania na podstawie ocen ze wszystkich wykonanych ćwiczeń.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zaliczenie obu części pracowni, a ocena końca jest wystawiana na podstawie ocen z semestrów zimowego i letniego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fita, Tadeusz Stacewicz
Prowadzący grup: Wojciech Dominik, Piotr Fita, Adam Kubiela, Michał Lipka, Tadeusz Stacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fita, Tadeusz Stacewicz
Prowadzący grup: Piotr Fita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.